Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pembahagian Tafsir

Pembahagian Tafsir

Ratings:
(0)
|Views: 435|Likes:
Published by Muhammad Ajwad

More info:

Published by: Muhammad Ajwad on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
 
 
PENGENALAN
Dalam topik ini kita akan membincangkan tentang Tafsir bi al-MaÊthur.Perbincangan akan tertumpu kepada definisi dan pengertian Tafsir bi al-MaÊthurdan huraiannya yang mencakupi status dan hukumnya. Seterusnya perbahasanditeruskan dengan memfokuskan kepada perbincangan tentang Tafsir bi al-RaÊyidari sudut, pengertian, definisi, hukum dan statusnya. Penekanan juga diberikankepada perbincangan mengenai
Tafsir Sufi, Tafsir Isyari 
dan
Gharaibu al-Tafsir 
.
 
BAHAGIAN-BAHAGIAN TAFSIR
Tafsir ialah ilmu yang membicarakan tentang maksud ayat al-Quran mengikutkemampuan akal manusia supaya menepati dengan kehendak Allah S.W.TUlama tafsir menggunakan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang adauntuk menjelaskan maksud al-Quran dan cuba membuat kesimpulan yangpaling tepat terhadap maksud-maksud ayat al-Quran.Para ulama telah membahagikan tafsir kepada tiga bahagian mengikut aliranyang wujud dalam perkembangan tafsir Al-Quran iaitu:
TTooppii 
22
 
PembahagianTafsir
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1.
 
Menjelaskan definisi dan pengertian Tafsir bi al-MaÊthur;2.
 
Menjelaskan definisi dan pengertian Tafsir bi al-RaÊyi; dan3.
 
Membincangkan dengan lebih terperinci mengenai Tafsir Sufi danTafsir Isari.
HASIL PEMBELAJARAN
2.1
 
 
TOPIK 2 PEMBAHAGIAN TAFSIR
18
Pertama :
Tafsir bi al-MaÊthur 
atau juga dikenali dengan
Tafsir Bi al-Riwayah 
 dan
Tafsir Bi al-Naqli.
Kedua :
Tafsir Bi al-RaÊyi 
atau dikenali juga dengan
Tafsir Bi al-Dirayah 
atau
 Tafsir bi-alÊaql.
.Ketiga :
Tafsir Sufi 
atau
Al-Tafsir Al-Isyari 
yang dipelopori oleh golongansufi.
Rajah 2.1:
Pembahagian tafsir
2.1.1 Tafsir Bi al-Ma’thur
Tafsir bi al-MaÊthur 
ialah tafsir yang merujuk kepada al-Quran, As-Sunnah danpendapat para sahabat dan tabiÊin untuk menjelaskan atau menghuraikanmaksud ayat Al-Quran. Sehubungan dengan itu, tafsir daripada jenis ini hanya berpegang kepada riwayat yang sahih iaitu penafsiran al-Quran dengan al-Quran sendiri, atau mentafsirkan al-Quran berpandukan hadis kerana fungsihadis itu sendiri ialah menerangkan serta menjelaskan isi kandungan al-Quran,atau riwayat para sahabat yang menafsirkan al-Quran memandangkan golonganpara sahabat merupakan golongan yang paling mengetahui tentang al-Quran al-Karim.Dengan merujuk kepada koleksi tafsir yang ada di perpustakaan, cubasenaraikan tiga kitab tafsir yang anda fikirkan ia adalah dari kategoritafsir
bi al-maÊthur 
dan nyatakan alasan anda.
AKTIVITI 2.1
 
 
TOPIK 2 PEMBAHAGIAN TAFSIR
 19
Tafsir bi al-MaÊthur 
berkembang melalui dua cara iaitu:
 
Pertama: Secara Lisan. Ia juga disebut sebagai periwayatan.
 
Kedua: Secara penulisan atau pembukuan (
tadwin 
).
Rajah 2.2:
Perkembangan tafsir bi al-MaÊthur
Tafsir bi al-MaÊthur 
memerlukan kepada beberapa syarat. Antaranya ialah:
 
Mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah.
 
Mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir, juga mengenai kata-katapara sahabat dan tabiÊen.
 
Mampu untuk mengumpul dan menyatukan riwayat-riwayat yang bercanggah.
 
Mengetahui tentang
asbab al-nuzul 
dan
nasikh mansukh.
 
 
Tidak bersandar kepada riwayat Israiliyyat.Adakah anda setuju dengan pendapat di atas? Sila bincang bersamarakan sekelas anda.
AKTIVITI 2.2
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ummudeena liked this
Zin Zukri liked this
Jat Jeniang liked this
Nor Hanim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->