Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
SanycCes parte 1 - GrigoryanVLC

SanycCes parte 1 - GrigoryanVLC

Ratings:
(0)
|Views: 1,020|Likes:
Published by ernest5050
http://www.grigoryanvlc.es/
http://www.grigoryanvlc.es/

More info:

Published by: ernest5050 on Mar 30, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
XBN_ ]E@ TN]@W
 
Yacay pln `cxw`yn @yxnleabnxoal`own ln jngwoinäéa ` m`y`lea m`xwamp}ay w`bnioalnmay iac a w`bnu" ag`c#`y}nw ` n ynöm`,Jngwoincay ` moy}wogpãcay pcnncxbn dncn m` xwamp}ay xnwn n inynm` gnlea" ~p` y` inwni}`wovnc x`bay`p `b`dnl}` m`y`lea ` x`bn ~pnbo#mnm` may y`py ningnc`l}ay, Nyyoc"ay layyay xwamp}ay gnle`owny iac` y`c eomwacnyynd`c" ingol`y m`eomwaynpln" iabplny" ni`yywoay m`inyn m` gnlea" w`ydpnwmay" gny`y m`mpie`" yxny ` ynplny/ cpo}a nbïc mnypn c`wn jplioalnbomnm`" ial}wogp`cxnwn a y`p ialjaw}a ` ipomnc ma y`piawxa,Iwoncay ` x`wyalnbovncay `yxnäaym` w`bnu ` y`w`lomnm` la y`p xwxwoa
bnw6 ag}`w pcn z`wmnm`own ynbn m` ‒}
#l`yy– î ypn c`momn" `y}î na nbinli`mny ypny xayyogobomnm`y,>? Nlay m` }wnf`i}won olmpy}wonbnznbovnc n layyn `zabpäéa ` iw`yio#c`l}a ~p` }oz`cay la y`i}aw" iac n`ux`woælion ` n w`laznäéa ialy}nl}`~p` lay b`znc n iali`g`w pcny oly#}nbnäð`y cam`wlny ` xoal`owny" alm`ial}olpncay n }wngnbenw xnwn ~p`inmn m`}nbe` y`fn öloia,Pcn `~poxn epcnln ialyabomnmn"
`inv ` molçcoin" jao a ca}aw xnwn
ialyabomnw n layyn xayoäéa ni}pnb"ngyabp}nc`l}` xoal`own, Pcn `~po#xn ~p`" iac a m`iaww`w ma }`cxa"jao#y` xwaf`i}nlma la `yxãwo}a m` `y}n`cxw`yn n}ï nbinlänw ay cnoy nb}ayxn}ncnw`y m` ~pnbomnm` ` ipfn ca#}oznäéa xwolioxnb ialyoy}` `c y`wzow"iacxw``lm`w ` zoz`w xaw iacxb`}a nyl`i`yyomnm`y may layyay ibo`l}`y,Ynli I`y ialzomn#a n m`yjwp}nw mayc`beaw`y xwnv`w`y mn zomn6 a w`bnu" ag`c#`y}nw ` n ynöm` ln ypn xwxwoninyn… Zaiæ c`w`i`,Bn lay}wn nvo`lmn å b`nm`w ol Yxndlnl`bbn xwampvoal` ` l`bbn xwad`}}nvoa#l` mo xwama}}o x`w ob w`bnu" bn ynbp}` ` obg`l`yy`w`,Xwampionca ` moy}wogponca plnzny}n dnccn mo xwama}}o x`w ob gndlainwn}}`wovvn}o mn pl m`yodl `b`dnl}` `
mnbb‟nb}n ~pnbo}è m`bb` lo}pw`,
X`wio÷ o lay}wo xwama}}o znyie` ial `y`lvn omwacnyynddoa" ingol` omwaynp#ln" iaball` n}}w`vvn}`" nii`yyawo x`wob gndla" gau maiion" xon}}o maiion" yxn` ynpl`/ ab}w` nm `yy`w` jplvoalnboial}wogpoyiala nb g`l`yy`w` ` nbbnipwn m`b iawxa,Iw`onca ` x`wyalnbovvonca val`m`moin}` nb w`bnu ` nbbn y`w`lo}è l`bbnzay}wn inyn, ]p}}o awcno xayyala nz`#
w` pln valn }l`yy n moyxayovoal`,
>? nllo mo n}}ozo}è enlla x`wc`yyaba yzobpxxa ` bn iw`yio}n m`bbn lay}wnnvo`lmn l`b y`}}aw`; b‟`yx`wo`lvn ` bayxowo}a mo ollaznvoal` ial}olpa io enl#la ialy`l}o}a mo w`nbovvnw` y}wp}}pw`cam`wl` ` nbb‟nznldpnwmon l`bb` ~pnbobnzawonca x`w jnw yâ ie` adlo m`}}ndboayon ploia,
Pla y}njj ialyabomn}a" `jio`l}` `
molncoia å y}n}n bn jawvn ca}woi` ie`io en xaw}n}a n ialyabomnw` bn lay}wnxayovoal` mo b`nm`w n}}pnb` ypb c`w#in}a,Pla y}njj ie`" ial ob xnyynw` m`b}`cxa" en bnyion}a bn xwaxwon ocxwal#
}n l`bba yxowo}a m`bb‟nvo`lmn la n
wnddopld`w` dbo y}nlmnwm ~pnbo}n}ozo xoÿ`b`zn}o ial b‟ago`}}oza xwolioxnb` mo y`w#zow`" inxow` ` occ`m`yocnwyo iacxb`#}nc`l}` l`bb` `yod`lv` m`b ibo`l}`,Ynli I`y zo olzo}n n dam`w` o xoni`woxoÿ g`bbo m`bbn zo}n6 w`bnu" g`l`yy`w` `ynbp}`" n inyn zay}wn … Z` ba c`wo#}n}`.T` nw` n Yxnloye iacxnl n} }e`znldpnwm aj }e` cnlpjni}pw` nlm m`#yodl aj xwampi}y w`bn}`m }a w`bnun}oal"t`bbl`yy nlm e`nb}e,T` cnlpjni}pw` nlm moy}wogp}` n tom`wnld` aj gn}ewaac xwampi}y" teoienw` ienwni}`woy`m g }e`ow y}boye
m`yodl nlm eode#~pnbo} loye, Apw
xwampi}y gn}e}pgy to}e aw to}eap}emwacnyynd`" emwaynpln ipgoib`y"yeat`w xnl`by" gn}ewaac nii`yya#wo`y" yiw``ly" yeat`w }wny" yxny nlmynplny/ da g`alm }e`ow gnyoi jpli#}oalnbo} nlm `l}`w }e` w`nbc aj gamobiacjaw} nlm inw`,T` iw`n}` nlm x`wyalnboy` nw`ny jaww`bnun}oal nlm y`w`lo} ol apw atleac`6 d`} n }wp` cnm`#}a#c`nypw`
}l`yy waac; o} oy to}eol apw w`nie,
>? `nwy ol }e` gpyol`yy nw` }`y}o#cal }a apw m`z`baxc`l} nlm dwat}eol }e` y`i}aw" to}e }e` `ux`wo`li` nlmialy}nl} w`zo}nboyn}oal teoie enz`gwapde} py }a cam`wl y}n}`#aj#}e`#nw}xw`coy`y te`w` t` ial}olp` tawkold}a cnk` `nie m`}nob plo~p`,
Nl `ux`wo`li`m" `jio`l} nlm m
#lncoi tawkjawi` eny g``l }e` mwozoldjawi` g`eolm apw ialyabomn}oal ol apwipww`l} xayo}oal n} }e` jaw`jwal} aj }e`y`i}aw6 n tawkjawi` tea enz` oc#xwol}`m }e`ow cnwk al }e` yxowo} aj }eoyiacxnl az`w }e` `nwy ol }e` ~p`y}jaw }e` eode`y} ~pnbo} y}nlmnwmy" nlmteay` cnol ca}ozn}oal iac`y jwacy`wzold" plm`wy}nlmold nlm iacxb`}`#b occ`wyold }e`cy`bz`y ol }e` l``myaj apw ipy}ac`wy,Ynli I`y olzo}`y ap }a `lfa }e`g`y} xb`nypw`y ol boj`6 w`bnun}oal" t`bb#l`yy nlm e`nb}e ol apw atl eac`,,,_ap m`y`wz` o},Yacay pln `cxw`yn xoal`wn `l@yxnþn `l bn jngwoiniol  moy`þa m`xwampi}ay w`bnioalnmay ial `b w`bnu"`b go`l`y}nw  bn ynbpm,Jngwoincay  moy}wogpocay pln ncxbondncn m` xwampi}ay xnwn `b gnþa" ~p`y` inwni}`wovnl xaw yp `b`dnl}` moy`#þa  bn dwnl inbomnm m` ypy ningnmay,Nyã" lp`y}way xwampi}ay gnþ`wnyial  yol eomwacnynf`" ingolny m`eomwaynpln" iabpclny" nii`yawoay m`gnþa" cncxnwny" xbn}ay m` mpien"yxny  ynplny/ cîy nbbî m` yp c`wnjplioalnbomnm" ial}wogp`l nb ialjaw} nb ipomnma m`b ip`wxa,Iw`ncay  x`wyalnbovncay `yxnioaym` w`bnfniol  y`w`lomnm `l }p xwaxoaeadnw6 ag}`l`w pln z`wmnm`wn ynbn m`
‒}l`yy– n }p c`momn" `y}î nb nbinli`
m` }p cnla,>? Nþay m` }wn`i}awon nznbnl lp`y}wn`zabpiol  iw`ioco`l}a `l `b y`i}aw"ial bn `ux`wo`lion  bn w`lazniolialy}nl}` ~p` lay bb`znl n plnyoly}nbnioal`y" cam`wlny  xoal`wny"malm` ial}olpnw }wngnfnlma xnwn ~p`inmn m`}nbb` y`n öloia,
Pl `~poxa epcnla ialyabomnma" `
#inv  molîcoia en yoma `b ca}aw xnwnialyabomnw lp`y}wn xayoiol ni}pnb"ngyabp}nc`l}` xpl}`wn, Pl `~poxa~p`" ial `b }wnlyipwya m`b }o`cxa" y`en xwa`i}nma `l `b `yxãwo}p m` `y}n`cxw`yn eny}n nbinlvnw bay cîy nb}ay`y}îlmnw`y m` inbomnm"  ipn ca#}ozniol xwolioxnb ialyoy}` `l y`wzow"iacxw`lm`w ` olzabpiwnwy` xaw iac#xb`}a `l bny l`i`yomnm`y m` lp`y}waibo`l}`,Ynli I`y }` olzo}n n moyjwp}nw m` bayc`faw`y xbni`w`y m` bn zomn6 `b w`bnu"`b go`l`y}nw  bn ynbpm `l }p xwaxoninyn… ]` ba c`w`i`y,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->