Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aine McAteer - Za djecu

Aine McAteer - Za djecu

Ratings: (0)|Views: 865|Likes:
Published by buba_buba
Bilo da muku mučite kako natjerati svoje klince da jedu zeleno, ili vam se čini da nemate dovoljno vremena za maštovite i hranjive obroke ovo je prava knjiga za vas.
Bilo da muku mučite kako natjerati svoje klince da jedu zeleno, ili vam se čini da nemate dovoljno vremena za maštovite i hranjive obroke ovo je prava knjiga za vas.

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: buba_buba on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

 
}IIRISI I
OKUSI
}IAKRONOVE
'-'tw\:
tt1
 
1,
Prirodnaprehrana
prema
makrobiotidkim
nadelima
.
Sve
namirn ce
trebalu
bti
svjeze kako
b
smo
Sto
bolje
skorist
I
nllhovu
vitalnu
energ
ju
hranl
ve
sastojke.
Zamrznuti,
konzeTv
ran
i
s
idn
sastojci se
ne
preporuduju.
Korist
te
ih
led
no
akonemate
zbora.
Suh
sastolc
,
ferment
ranpro
zvodi te
ukuhano
voce
i
povrce
preporuauju
se u
vrileme
kad
lma
manjesvlez
h
nam
rnica,
naprmjer
zlm
.
.
Uprehranu
uvrst
te sto
v
5e
cje
ov t
h namirnica,
a
zbjegavajte
one
rafin rane
i
preradivane.
Tjekom
procesa prerade
hrana
veeim dijeom
gubi
hranlivesastojke
kao
dragocjenu
vta
nuenergiju
(fpr.
zrno cielovite rize u
sebi
nosiTivot i
akoga
navLazite,prokLijatde
za
ezikn
od
biie
e
raf
nirane
rize).
.
RavnoteTa
hranjv
h
sastojakaizuzetno
je
va1na,
a
:itarce,
mah!narke,
povrce,
orasast
p
odov
,
siemenke
i
vode
os
guravalu
tu
ravnoteZu.Takoder,
b
lo
bi dobro
da
uravnotezltebole
i
okuse
koji
saainjavalu
obroke
kao
kraae
duze
nadinepr preme.
.
Pripremanamirn ca zahtijeva
posebnu
pozornosl,od toga kakoperemo
namirnice,
kako
h
rezemopa
do
nadina
kako ih
kuhamo.
.
Raznol kostpodrazumilevane samo
razl
d
te
vrste
nam
rn
ca,
nego
raz
iditenadinepripreme,
zai
n)a,./ar)a
itd.
Recepti uvrSteni
u
ovu kuharicupruzit
ie
vam
pregrit
idela kako
da
svoju
prehranu
ud nite sto raznol
k
jom
i
tako
roo\oj,
o
Fdro
Od
.d7'
i'h
pol
Fbd
orga
'l
I
a.
.
Prehrana
treba
bt
u
skladu
s
god
inj
m
dob
ma
promlenamau
prirod.
Nijesvejedno
le
itemperatura trldeset stupnleva znad
ii
petlspod nu
e.
Odredene
namirnicei
nadin
pripreme
h
ade
organ
zam
dok
ga
drugl
naa
ni
gr
ju.
.
Svaki
le
dovjekposeban
i
siogajos
jedno
vazno nadelo
nag
asavanuznostind vidualiz ranog
pr
stupa
s
obz
rom
na
zdravstveno stanje,
raz
nLt
aktvnost
,
starost
spo
.
Zato
receple
pri
agod
te
sebi
v
astitorn zdravstvenom stanju.
 
.
Radost
kolom
pripremamole
o
utjecat 6e na njegovu
kva
itetu mo:da
vise
od
bi
o
koleg
zadina.
UZ
vajte
pripremalua
ove
lecepte, budite
zahvalni
na
podarenom
Z
votu i hrani
koja
jepred
vama
i
fe
zaboravitesvaki
za ogal
dobro
pro:vakai
I
Sadr*aj
Pi"d
do,
-:-[..'d1. o
rldlBd']
I
Pe
i.d(rJ:[onrb,r..n"m"
.
.
.
.
. ...... ........9
...
11
l3
Sretno
dletinstvo
-
zdravo
djetinstvo
stinski
vjerulem
da
je
naie
najdragocjen
le
u
aganie
Lt
oduvanje
p
aneta
Zemlle
naudit djecr
da
prihvate
postulu
jednostavan
I
prirodan
nadin
:ivienia.
Skotulemo
h
da
postanu
odvletnlcl,radunovode
I
da
ostvareprofes
ona
fu
karjeru
kolu
sam
odaberlr,
a
i
pr
tom
se vr
o
ma opaznie posveaule
valnim
Z
votnLm
vjeitinama
kao
Sto
su
br
gaza
tiieo
te
kako tile
o
hran
ti
na
odgovaraluai
fadin.
Dleca
su
popLrtspuzve.Neprestano
upilaludolmove z
prirode
odliLtd
koiesusreau.
Ved
nu onoga sto nauaimo
u nalraniloj
m
adosti
nos
mo sa sobomcljelog
7
vota
To
je
temeLj
na
kojem
gradimostrukturu:ivota.
Zapravo,
ti
se
temelli
podlnjugrad
ti
aak
prje
nego
ato
se
rodimo.
Cak
prilezaaeca
zdravie
stavovi
rod
te
ja,
poseb
cemajke,
koia nosl
dilete
I
koiaga
hran
devet
mlesec
,
od
presudnesuvaTnost.
Buduii
da sam
ledno
odledanaestero
djece irskih
kato
ika.
kod
kojihkontracepc
la
nlje
bla
opc
ja,
za
sta mis
lm danlsarn
bi
a"planirano
d
jete".
No,
rodena sam
u
okrlrilu
ispufjefom
llubavjLr
te
Lt
domu,
na
sreeu,
smjestenom
u
srcuprirode.
Odrasta
a sam
jeduai
bob
dasto voee
kole
le
raslo
u
grmllu,
beruc
jaglace,vadea
rnrkvu
z zemlje te
ieduailabuke
izravno
s
drveta.
N/ozda
samupravo
zato
dobia
osjeaal
samodostatnost
koli sa sobom nosinr
cie
i
Zivot.
Od
nalranije
sam
dob
b
la svjesna
da
fire
zemlla hran
.
N4ola
jeobltell
ima
a
mal
komad
zem
je
nakolem
smo
uzgajapovraeicvleae.Svedodanasniegdana
c
jen
m
tu
svjesnost
koju
sam stek
a
tako
rano
Lt
:
votu.
Kao
dletetu,
naidraze
mi
e
b lo
vr
jeme
koje
sam
provodia s maikom dok
je
kuhala.
Volje
asam
promatrat
Sto
ae
se
dogoditl
kad se
raz
id
ti
sastoic
kombin
ralu. A kad
god
sam
mala
pr
liku,
sama b
h
eksperment
rala.
Najaegc.'bih
zapode a
s
meni
(l.]
tovrileme)
dva
naldraza
sastojka
nas
acem
Seaerom.
Onome 5to
b
ostalo
nakon
sto
bih
pol
zala
prste,
na
kojima
kao
da
je
zavrsavao
vec
dio, dodala
bih
jos
neke sastojke
koji bi mi
b
I
pr
rucl.
danasvol
tr
eksper ment rat
,
ai
sada
su
moje kreacile
lestivilel
oa'O\'l
dr)
5
r./C./,
li;.jjt*t!.tfA
4.
Sv
c
od
c
rneta
15
5
Energiz
rajuaa
hrskavagranoa
.... ..... ..Il
6.
Palaa
nke s borovnica
na
.
19
rl
i
/
Jlha
s
nogonetn nl
okrLrg
cama
... .......21
B
Mam
na
rninestrone
juha
.......
23
I
JLrhaodcrnoggraha
s
frnky<a
iom
apsom....... .......25
13
Tempeh
salata
l0Nal"r"t"
"ru
fdtr"rdd
'1"
2.
ul-aod
p"
1l
.d d.'.'rjl''it\
11
Dop',
dpro.drbl,nd"."
.Do,""r^
F
lo.'dpl o d..
17.
Slasr
popeaciod
r:e
lofua18.
Kobas
ce
od
lsce s
umakorn
pr-oont
25. Hrcka\l
patfaits
babcama
........
26
Kvrgave
aokoladne
bombicc.
. . . . . .
.
5
27
Sezamovi keks
.59
6163
8.
Siatke
ko6arce
s
rnLrnom
ivan
lorn
r.'.
,,1
,,,,,:.l.
,....,,,....
..
)
)
l ti,i
t,',.'.
l
i.i
lt:
19.
Bo:anstvena
p
zza
s
kukurLrzn
n
tilestom
45
20
So/enacsrizom
ipestom....
4l
21.
P
ta
od
povraa
49
22.
Slmskatlestenna.. .....
51
23.
Slasna
itruca
od
tenrpeha
...
..53
24
Zapeaeni
rnakaron
graiak
552129
3l
3537

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
gaga9910 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sahara154 liked this
Sanja Erceg liked this
harisdc liked this
Tanja Watz liked this
teodorav liked this
Sahara154 liked this
ikastav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->