Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[L. L. Zamenhof] Fund Amen To de Esperanto Basis org

[L. L. Zamenhof] Fund Amen To de Esperanto Basis org

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:

More info:

Published by: Eduardo Iriarte Gahete on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

 
 
Fundamento de Esperanto
Lazaro Ludoviko Zamenhof
 
Lazaro Ludoviko Zamenhof 
2
 
 
Fundamento de Esperanto
3
 
Anta
ŭ
 parolo
Por ke lingvo internacia povu bone kaj regule progresadi kaj por ke
ĝ
i havu plenan certecon, ke
ĝ
i neniam disfalos kaj ia facilanima pa
ŝ
ode
ĝ
iaj amikoj estontaj ne detruos la laborojn de
ĝ
iaj amikoj estintaj, -estas plej necesa anta
ŭ
 
ĉ
io unu kondi
ĉ
o: la ezistado de klare difinita,neniam tu
ŝ
ebla kaj neniam
ŝ
angebla Fundamento de la lingvo. Kiam nialingvo estos oficiale akceptita de la registaroj de la plej
ĉ
efaj regnoj kajtiuj
ĉ
i registaroj per speciala le
ĝ
o garantios al Esperanto tute certan vivonkaj uzatecon kaj plenan sendan
ĝ
erecon kontra
ŭ
 
ĉ
iaj personaj kapricoj a
ŭ
 disputoj, tiam a
ŭ
toritata komitato, interkonsente elektita de tiuj registaroj,havos la rajton fari en la fundamento de la lingvo unu fojon por 
ĉ
iam
ĉ
iujn deziritajn
ŝ
an
ĝ
ojn, se tiaj
ŝ
an
ĝ
oj montri
ĝ
os necesaj; sed
ĝ
is tiutempo la fundameto de Esperanto devas plej severe resti absolutesen
ŝ
an
ĝ
a,
ĉ
ar severa netu
ŝ
ebleco de nia fundamento estas la plej gravaka
ŭ
zo por nia
ĝ
isnuna progresado kaj la plej grava kondi
ĉ
o por nia regulakaj paca progesado estonta. Neniu persono kaj neniu societo devas havi larajton arbitre fari en nia Fundamento iun e
ĉ
plej malgrandan
ŝ
an
ĝ
on! Tiun
ĉ
i tre gravan principon la esperantistoj volu
ĉ
iam bone memori kajkontra
ŭ
la ektu
ŝ
o de tiu
ĉ
i principo ili volu
ĉ
iam energie batali,
ĉ
ar lamomento, en kiu ni ektu
ŝ
us tiun principon, estus la komenco de niamorto.La
ŭ
silenta intekonsento de
ĉ
iuj esperantistoj jam de tre longatempo la sekvantaj tri verkoj estas rigardataj kiel fundamento de

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->