Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DSLRA200 Manual

DSLRA200 Manual

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by Daniel Hondrari

More info:

Published by: Daniel Hondrari on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2012

pdf

text

original

 
1
© 2008 Sony Corporation
Pregãtirea camerei Înainte de acþionare Înregistrarea imaginilorFolosirea funcþiilor de înregistrareFolosirea funcþiilor de vizualizareModificarea configurãrii camereiVizualizarea imaginilor cu ajutorulunui calculatorImprimarea imaginilor
Camerã digitalã Single Lens Reflex 
Manual de instrucþiuni 
DSLR-A200
 
2
Pentru a preveni incendiile sauscurtcircuitele, nu expuneþi aparatulla ploaie sau umezealã.
ATENÞIEPentru clienþii din S.U.A.
Acest simbol este marcat pentru a atenþiona utilizatorulasupra prezenþei, în interiorulaparatului, a unor zoneneizolate în care existãtensiuni periculoase,suficient de mari pentru areprezenta un pericol deelectrocutare pentru persoane.Acest simbol este marcat pentru a atenþiona utilizatorulasupra prezenþei unorinstrucþiuni importante defolosire sau de întreþinere îndocumentaþia care însoþeºteaparatul.
 Î 
nregistrarea proprietarului
 Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazãmodelul sunt plasate în partea de jos aaparatului. Notaþi numãrul serial înspaþiul care-i este rezervat în continuare.Specificaþi aceste numere ori de câteori apelaþi la dealer-ul dvs. Sony înlegãturã cu acest produs. Numãr model
DSLR-A200
 Numãr serial
 _________________
 
3
Pentru protecþia dumneavoastrã, vã rugãmsã citiþi cu atenþie toate instrucþiunile privindsiguranþa, înainte de a acþiona aparatul, dupãcare sã pãstraþi acest manual pentru a-l putea consulta ulterior.Acordaþi atenþie ºi respectaþi avertizãrile,mãsurile de precauþie ºi instrucþiunile de peaparat precum ºi cele prezente în acestmanual de utilizare.
Mãsuri de siguranþã
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacãeste alimentat de una dintre sursele deenergie indicate pe eticheta ataºatã acestuia.Dacã nu sunteþi siguri de caracteristicilereþelei de alimentare de la dumneavoastrãde acasã, consultaþi dealer-ul sau companiade furnizare a energiei electrice. Pentru aceleaparate care funcþioneazã alimentate de baterii sau de alte surse, consultaþi manualulde instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablude alimentare cu un ºtecãr de curentalternativ polarizat (ºtecãr care are o lamãde mai latã decât cealaltã).ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã poziþie, aceastã facilitate reprezentând omãsurã de precauþie. Dacã nu puteþiintroduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã niciaºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,contactaþi un electrician pentru a vã instalao prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi scopulde mãsurã de siguranþã al ºtecãrului polarizat introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
 Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluride alimentare sau aparaturã electrocasnicãla o prizã de perete, pentru a nu depãºicapacitatea acesteia, deoarece pot fi generateincendii sau ºocuri electrice.
Utilizare
Pãtrunderea unor obiecte sau a unorlichide în interiorul aparatului
 Nu introduceþi nici un fel de obiecte prinorificiile aparatului, deoarece puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã sau sãscurtcircuitaþi anumite piese din interiorulacestuia, ceea ce poate produce incendii sauºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici un fel delichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
 Nu folosiþi elemente ataºate care nu suntrecomandate de producãtor, deoarece pot fi periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de pereteînainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþisubstanþe de curãþare lichide ºi nici subformã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzãuºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorulaparatului.
Apã ºi umezealã
 Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã înapropierea apei  în apropierea cãzii de baie,a chiuvetei din baie sau din bucãtãrie, amaºinii de spãlat, într-o pivniþã umedã sauîn apropierea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încâtsã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºiacordaþi în special atenþie la conectori, ºtecãrºi alte puncte în care cablul iese din aparat.
Accesorii
 Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,sisteme de prindere sau o masã instabiledeoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzezegrave accidentãri unui copil sau unui adultºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþinumai suporturi, trepiede, sisteme de prindere sau mese recomandate de producãtor pentru a aºeza camera.
Instalare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->