Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sejarah jawi

sejarah jawi

Ratings: (0)|Views: 159|Likes:
Published by Bakri Mohamad

More info:

Published by: Bakri Mohamad on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
 
Bagaimanakah bermulanya sejarah dan perkembangan tulisan jawi di Malaysia?
 Sebelum itu, Ustaz Irwan izinkan saya jelaskan di sini mengapa tajuk PELESTARIAN TULISANJAWI ini penting dalam segmen ini. Bila kita membincangkan mengenai hadhari; ketamadunanummah itu, bukan faktor kebendaan sahaja yang seharusnya menjadi ukuran standard. Tetapiagamanya, bahasanya, budayanya dan termasuk tulisan. Bila terhakisnya agama, bahasa,budaya dan kesenian dan termasuk tulisan maka terhakis jugalah tamadunnya.Secara ringkasnya latar belakang kemunculan tulisan Jawi dikatakan ada hubung kaitnyadengan sejarah kedatangan Islam ke kepulauan Melayu ada yang mengatakan pada 55 hijrahdan ada yang mengatakan 505 hijrah Apabila Islam datang, Islam membawa ajarannyaberasaskan al-Quran dan hadis yang bertulisan Arab. Tulisan Jawi yang bersumberkan tulisanArab/Islam yang telah dipinjam oleh orang Melayu untuk menggantikan tulisan hindu yangdigunakan sebelum itu.
Kemudian berlakunya evolusi abjad jawi daripada abjad Arab itu. Bagikata-kata Melayu yang tidak ada lambang fonetik dalam huruf Arab,diciptakan lambang yang baharu sebahagiannya dipinjam daripadatulisan Parsi-Hindi yang sedia ada. seperti huruf CA JIM, NGA GHAIN, PA – FA, GA – KAF, VA – WAU, NYA – THA. Huruf-huruf yangdigubal oleh genius orang Melayu inilah diguna pakai hingga ke hariini. Tulisan jawi kemudiannya berkembang daripada tulisan Arab yangmenggunakan sistem baris kepada penggunaan abjad vokal alif, waudan ya.
2 -
 
Adakah cara penulisan dan pemahaman tulisan jawi pada zaman dahulu dansekarang berbeza?
 
SistempenulisanJawidahulu dankini tidak jauhbezanya.TulisanJawi kinitetapberasaskansistemyangdisusunolehAlmarhumZainalAbidin binAhmad(Za’ba).BerasaskanaturansistemZa’baitulahusahamembaiki,melengkapkan, memperjelas, memudahkan, menyelaraskan dan mengemaskinikan dilakukansehingga terhasilnya sistem ejaan Jawi yang mutakhir dan dimuatkan dalam daftar Kata BahasaMelayu (Rumi-Sebutan-Jawi) terbitan DBP. Perubahan ini harus berlaku, kerana bahasa dantulisan itu ialah suatu yang hidup berkembang selari dengan perkembangan zaman. Cepat ataulambat perubahan tersebut pasti akan berlaku dan ia relevan untuk digunakan pada masa kinidan pada masa yang akan datang terutama demi generasi baharu dan pada masa yang samatidak meminggirkan orang Melayu dahulu. Berasaskan Kajian Dr. Amat Johari Moin ada 15perbezaan sahaja, yang lain sama sahaja. Antaranya;1.
 
Sistem ejaan Jawi Za’ba mempunyai banyak undang-undang dan aturan kemudian banyakpula kekecualian sehingga menyukarkan pelajar dan golongan generasi baharu untukmemahami. (Ada 20 undang-undang tidak termasuk pecahan-pecahan. Pengecualian inidimuatkan dalam bab peringatan-peringatan dalam buku daftar ejaan Melayu Za’ba.
 
2.
 
Dalam Sistem ejaan jawi Za’ba terdapat satu fonem Melayu – hentian glotis diberi padanandengan tiga huruf Qaf, Kaf dan Hamzah. Contohnya (batuk (qaf), rokok (hamzah) dan baik (kaf)Dalam sistem ejaan Mutakhir hanya satu sahaja dipakai iaitu qaf.3.
 
Sistem ejaan jawi Za’ba tidak dijelaskan kaedah mengeja kata-kata pinjaman bahasaInggeris. Dalam pedoman jawi mutakhir diberikan panduan khas. Contohnya bagi huruf F danP, (faktor atau politik) JIM dan GA (generasi) atau V dan W (van atau wau)4.
 
Terlalu banyak perkataan yang dieja secara homograf. Seperti
يلوض 
sama ada dibacaguli atau gulai.
يفوت 
 
Topi atau tupai. Ejaan mutakhir diberi alif pembeza. ‘Ah, masanya begitu mencemburui. Masakan 15 minit boleh huraikan segala-galanya dari A-Z’ – Ibnu Ahmad al-KurauwiAds by Google
ERKEMBANGAN TULISAN JAWI DI TANAH MELAYU
Sistem tulisan dalam masyarakat Melayu telah lama wujud, iaitu bermula dari wujudnyakonteks hubungan masyarakat Melayu dengan masyarakat antarabangsa. Sebahagianrumpun Melayu di Nusantara mempunyai sistem tulisan mereka sendiri, antaranya sepertihuruf rencong yang digunakan oleh masyarakat Melayu Acheh. Selain dari itu, masyarakatMelayu Bugis di Sulawesi, masyarakat Melayu Jawa dengan sistem tulisan kiwi danwinggi dan masyarakat-masyarakat lain lagi yang mempunyai sistem tulisan mereka sendiri(Ahmad Farid Abdul Jalal, 2005). Penemuan batu bersurat zaman Sriwijaya seperti BatuBersurat Kedukan Bukit (683 M.), Kota Kapur (686 M.) dan Talang Tuwo (684 M.) yangditulis pada abad ketujuh Masihi dalam bahasa Melayu Kuno jelas menunjukkan kepadakita bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu sudah mempunyai sistem tulisan yangtersendiri (Muhd. Bukhari Lubis, 2006:1). Namun sekitar abad ketiga belas Masihi, Islam mula bertapak dan tersebar luas diAlam Melayu. Kedatangan Islam ke alam ini telah membawa kepada satu perubahan besar yang besar dalam sistem kehidupan masyarakat Melayu. ianya bukan sahaja mengubahsistem kepercayaan masyarakat Melayu pada ketika itu yang berpegang dengan ajaranBuddha, tetapi turut membawa kepada wujudnya sistem penulisan yang baru dalam duniaMelayu. Masyarakat Melayu tidak lagi menggunakan skrip Pavalla Selatan dari India yangtelah mereka gunakan sejak berabad lamanya. Skrip baru yang berasaskan kepada skripArab telah dicipta dan dinamakan sebagai tulisan Jawi. Pada mulanya aksara Jawi diambilsepenuhnya dari aksara Arab. Namun untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat pada ketika itu, terutamanya untuk mempelajari agama Islam, beberapa abjad dalam bahasaParsi telah diubah suai dan diterapkan. Menjadikan bilangan huruf Jawi sebanyak 33kesemuanya, 28 daripadanya adalah huruf Arab dan 5 lagi dari bahasa Parsi. Antara huruf yang baru yang ditambah ialah
ݘ
,
ڤ
,
ڠ
,
ڬ
 
dan
 
ڽ
 
(Muhd. Bukhari Lubis,2006:14).
 
Peranan yang dimainkan oleh tulisan Jawi amat besar. Tulisan Jawi bukan hanyadigunakan sebagai alat persuratan, bahkan turut berfungsi sebagai alat kepada penyebaranilmu agama.Di negara kita
(dulunya Tanah Melayu)
, tulisan Jawi telah wujud sejak abad ke 13lagi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan penemuan tulisan Jawi pada Batu BersuratTerengganu yang bertarikh Jumaat 4 Rejab 703H (bersamaan 22 Februari 1303M). Namun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->