Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noi Dung Bai Luan

Noi Dung Bai Luan

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Bu Bu Béo

More info:

Published by: Bu Bu Béo on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 Khóa luận tốt nghiệ p Học viện Ngân hàng 
CHƯƠNG ICƠ SỞLÝLUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
1.1.1Khái niệm
Danh từ tín dụng xuất phát từ gốc La tinh Creditum, có nghĩa là một sự tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau, hay nói cách khác đó làlòng tin. Tín dụng làquan hệ vay mượn vốn lẫn nhau dựa trên sự tin tưởng số vốn đó sẽ được hoàn lại vào một thời điểm xác định trong tương lai. Có thể định nghĩa quan hệ tín dụng một cách đầy đủ như sau: Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật ) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu.Tín dụng cũng có thể được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa ) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác ) và bên đi vay ( cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác ), trong đó bên cho vay chuyểngiao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô diều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về tín dụng nhưng tựu chung lại đều có 3 nội dung hay đặc trưng sau:-
Thứ nhất:
là quan hệ chuyển nhượng một lượng giá trị mang tính chất tạm thời. Đối tượng của sự chuyển nhượng có thể là tiền tệ hoặc hiện vật. Tính chất tạm thời của sựchuyển nhượng đề cập đến thời gian sửdụng lượng giá trị đó. Nó
 Nguyễn Hữu Hiếu Lớ p: NHD – K8
3
 
 Khóa luận tốt nghiệ p Học viện Ngân hàng 
là kết quả của sự thỏa thuận giữa các đối tác tham gia quá trình chuyển nhượng để đảm bảo sự phù hợp giữa thời gian nhàn rỗi và thời gian cần sử dụng lượng giá trị đó. Sự thiếu phù hợ p của thời gian chuyển nhượng này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi tài chính và hoạt động kinh doanh của cả hai bên và dẫn đến những rủi ro, những nguy cơ phá hủy quan hệ tín dụng. Thực chất trong quan hệ tín dụng chỉ có sự chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị tạm thời nhàn rỗi trong một khoảng thời gian nhất định mà không có sự thay đổi quyền sở hữu đối với lượng giá trị đó. -
Thứ hai:
tính hoàn trả. Lượng vốn được chuyển nhượng phải được hoàn trả đúng hạn cả về thời gian và về giá trị bao gồm hai bộ phận: gốc và lãi. Phần lãi đảm bảo cho lượng giá trị hoàn trả lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Sự chênh lệch này là giá trả cho quyền sử dụng vốn tạm thời. Nói cách khác, nó là giá trảcho sự hy sinh quyền sử dụng vốn hiện tại của người sở hữu vì thế nó phải đủ hấp dẫn để người sở hữu có thể sẵn sàng hy sinh quyền sửdụng đó. -
Thứ ba:
quan hệ tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng giữa người đi vay và người cho vay. Có thể nói đây là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ tín dụng. Người cho vay tin tưởng rằng vốn sẽ được hoàn trả đầy đủ khi đến hạn.  Người đi vay cũng tin tưởng vào khả năng phát huy hiệu quả của vốn vay. Sự  gặp gỡ giữa người đi vay và người cho vay về điểm này sẽ là điều kiện hình thành quan hệ tín dụng. Cơ sở cua sự tin tưởng này có thể do uy tín của người đi vay, do giá trị tài sản bảo đảm và do sự bảo lãnh của người thứ ba. Cơ sở khách quan của sự ra đời quan hệ tín dụng là: cùng một lúc có những chủ thể kinh tế tạm thời dư thừa một khoản vốn, trong khi các chủ thể kinh tếkhác lại có nhu cầu cần bổ sung vốn. Hành vi tín dụng như vậy có thể được diễn ra trực tiếp giữa bên thừa vốn cần đầu tư với bên cần vốn để sử dụng. Nhưng trên thực tế hai bên này khó có thể phù hợ p được với nhau về quy mô, về thời gian, không gian; hoặc nếu có thể phù hợp được thì phải tốn nhiều chi phí. Do đó, xuất hiện một bên thứ ba đứng ra tập trung được vốn của số đông những
 Nguyễn Hữu Hiếu Lớ p: NHD – K8
4
 
 Khóa luận tốt nghiệ p Học viện Ngân hàng 
người tạm thời dư thừa vốn, cần đầu tư kiếm lãi, sau đó đem số vốn này phân  phối cho những chủ thể kinh tế thiếu hụt, có nhu cầu về vốn dưới hình thức cho vay, cho thuê tài chính. Bên thứ ba đó chính là các tổ chức tín dụng, trong đó chủ  yếu nhất là các ngân hàng thương mại – các trung gian chủ yếu trên thị trường tài chính. Và hình thức tín dụng của các ngân hàng thương mại này được gọi là tín dụng ngân hàng.
1.1.2Vai tròcủ a tín dụng ngân hàng.
a.Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất xãhội
Vai trò quan trọng nhất của tín dụng là cung ứng vốn một cách kịp thời cho các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội. Nhờ đó mà các chủ thể này cóthể đẩy nhanh tốc độ sản xuất cũng như tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Một hệ thống các hình thức tín dụng đa dạng không những thỏa mãn nhu cầu đa dạng về vốn của nền kinh tế mà còn làm cho sự tiếp cận các nguồn vốn tín dụng trở nên dễ dàng, tiết kiệm chi phí giao dịch và giảm bớt các chi phínguồn vốn cho các chủ thể kinh doanh. Nhờ có tín dụng ngân hàng và các hình thức tín dụng sẽ tạo sựchủ động cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh khi nó không phải phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tự có của bản thân. Điều này giú p cho các nhà sản xuất tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực sản xuất cảu xã hội. Các nguồn tín dụng được cung ứng luôn đi kèm với các điều kiện tín dụng để hạn chế rủi ro và với áp lực phải trả cả gốc và lãi vay buộc người đi vay phải quan tâm thực sự đến hiệu quả sử dụng vốn, đến khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế trong hoạt động kinh doanh.
b.Tín dụng là kênh chuyển tải tác động của Nhà nước đến các mục tiêu vĩ
 Nguyễn Hữu Hiếu Lớ p: NHD – K8
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->