Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tanda.sihir

Tanda.sihir

Ratings:

5.0

(5)
|Views: 2,971 |Likes:
Published by 626687
Jin adalah sejenis makhluk berwujud udara sedangkan manusia memiliki lubang bulu roma, kerana itulah dia dapat masuk ke dalam tubuh manusia dari bahagian manapun juga. Makhluk jin diciptakan dari zat yang sejenis udara sebagaimana firman Allah : Ertinya,"Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala". ( Ar-Rahman: 15 ) Dalam hal ini Ibn Abbas berkata: Iaitu dari hujung nyalanya api, sedangkan hujung nyalanya api adalah merupakan udara panas yang keluar dari api.
Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini langsung menuju ke otak, melalui otak ini dia dapat mempengaruhi bahagian mana saja yang dia sukai dari tubuh manusia. Para doktor perubatan telah mengkaji dan membuktikan bahawa orang yang terkena penyakit kerasukan jin memiliki gelombang otak yang sangat halus dan sangat aneh yang ada di dalam otaknya. Ditambah lagi dengan keterangan dari orang yang ahli tentang cara pengubatan orang yang kerasukan jin, bahawa jin itu memberitahunya bahawa mereka berada di otak manusia.
Jin adalah sejenis makhluk berwujud udara sedangkan manusia memiliki lubang bulu roma, kerana itulah dia dapat masuk ke dalam tubuh manusia dari bahagian manapun juga. Makhluk jin diciptakan dari zat yang sejenis udara sebagaimana firman Allah : Ertinya,"Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala". ( Ar-Rahman: 15 ) Dalam hal ini Ibn Abbas berkata: Iaitu dari hujung nyalanya api, sedangkan hujung nyalanya api adalah merupakan udara panas yang keluar dari api.
Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini langsung menuju ke otak, melalui otak ini dia dapat mempengaruhi bahagian mana saja yang dia sukai dari tubuh manusia. Para doktor perubatan telah mengkaji dan membuktikan bahawa orang yang terkena penyakit kerasukan jin memiliki gelombang otak yang sangat halus dan sangat aneh yang ada di dalam otaknya. Ditambah lagi dengan keterangan dari orang yang ahli tentang cara pengubatan orang yang kerasukan jin, bahawa jin itu memberitahunya bahawa mereka berada di otak manusia.

More info:

Published by: 626687 on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 TANDA-TANDA PADA WAKTU TIDUR1.Sangat susah tidur pada waktu malam, kalaupun dapattidur sudah lama bersusah payah.2.Rasa cemas dan sering terbangun pada waktu malam.3.Mimpi yang buruk atau mimpi melihat sesuatu yangmenakutkan serta ingin memekik untuk memintapertolongan akan tetapi tidak sanggup.4.Mimpi yang sangat menyeramkan.5.Mimpi melihat berbagai macam binatang sepertimelihat kuching, anjing, unta, ular, singa, serigala atautikus.6.Gigi geraham yang berbunyi pada waktu tidur.7.Tertawa, menangis atau memekik pada waktu tidur.8.Berperasaan sedih pada saat tidur.9.Berdiri serta berjalan ketika tidur tanpa sedar.10.Mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi.11.Mimpi sedang berada di kuburan, ditempatpembuangan sampah atau tempat yang mengerikan.12.Bermimpi melihat orang sangat aneh, seperti sangattinggi, sangat pendek atau sangat hitam.13.Bermimpi melihat hantu. TANDA-TANDA PADA WAKTU SEDAR ATAU JAGA1.Kepala selalu pusing, yang tidak disebabkan olehpenyakit pada dua mata, telinga, hidung, gigi, tekakatau perut.2.Selalu lupa dari zikir Allah, solat dan ketaatan lainnya.3.Fikiran yang kacau / Selalu lesu dan malas / Saraf yangtersumbat.4.Rasa sakit pada salah satu anggota badan sedangkandoktor perubatan tidak sanggup mengubatinya.MACAM-MACAM GANGGUAN JIN1.Gangguan sepenuhnya, iaitu jin mengganggu seluruhbadan seperti orang yang mengalami berbagai macamsaraf yang tersumbat.2.Gangguan tidak secara keseluruhan, iaitu jinmengganggu salah satu dari anggota badan, sepertitangan, kaki atau lidah.3.Gangguan yang berterusan, iaitu jin terus berada dalamtubuh seseorang sehingga memakan waktu yangsangat lama.4.Gangguan seketika, iaitu tidak lebih dari beberapa detikseperti seseorang yang mengalami mimpi buruk.DIANTARA PENYEBAB GANGGUAN JIN :1.Jin lelaki kadangkala jatuh cinta kepada orangperempuan dan kadangkala jin perempuan jatuh cintakepada orang lelaki.2.Kerana kezaliman manusia terhadap mereka, sepertimenumpahkan air panas atau menimpakan sesuatubarang dari tempat yang tinggi.3.Kezaliman yang dilakukan oleh makhluk jin kepadamanusia tanpa sesuatu sebab tertentu. Yangberhubungan dengan prekara ini jin tidak akan dapatmenganggu manusia kecuali manusia itu dalamkeadaan : Sangat marah, Sangat takut, Sangat lalai danMempunyai nafsu syahwat yang tinggi.SEBAB-SEBAB MASUKNYA JIN KE DALAM DIRI MANUSIAKadang-kadang terjadinya gangguan jin kepada manusia adalahdikeranakan syahwat, hawa nafsu dan mabuk cinta, keadaan inisama seperti yang dialami manusia. Ada pula kadangkalamanusia dan jin melakukan perkahwinan serta mempunyai anak.Perkara yang demikian banyak terjadi dan banyak pula ulama'yang membicarakannya.Berlakunya perkara tersebut adalah disebabkan kebencian ataupembalasan oleh kerana ia disakiti sebahagian manusia, ataumakhluk jin ini menyangka bahawa sebahagian manusia sengajamenyakitinya dengan cara mengencingi mereka, menumpahkanair panas, atau membunuh mereka, padahal manusia tidakmengetahuinya. Dikalangan makhluk jin juga ada yang bodoh,ada yang zalim, sehingga mereka menjatuhkan hukuman dengancara yang tidak patut, keadaan ini sebagaimana juga yang kita jumpai dalam kehidupan manusia yang bodoh. Jika keadaan tersebut terjadi, perbuatan yang demikian itu adalahmerupakan perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah SWT. Justeru itu perkara ini haruslah dijelaskan kepada jin tersebutdengan mengatakan bahawa perbuatan mereka itu dalahperbuatan keji yang diharamkan. Penjelasan seperti ini perludijelaskan kepada mereka supaya mereka tahu bahawa pada dirimereka akan berlaku hukuman Allah dan Rasul-Nya yang diutuskepada semua makhluk manusia dan makhluk jin.Kepada mereka juga harus dijelaskan, bahawa manusia tersebuttidak mengetahui dan tidak sengaja menyakiti mereka sehinggatidak patut untuk dihukum. Jika mereka melakukan hal itu dirumah atau di kerajaan mereka maka mereka dibolehkan ataubebas bertindak. Sedangkan mereka tidak mempunyai hak untuktinggal di tempat kediaman manusia tanpa izin dari mereka,mereka hanya berhak tinggal di tempat-tempat kosong yangbukan menjadi tempat tinggal manusia.CARA JIN MASUK KE DALAM TUBUH MANUSIA. Jin adalah sejenis makhluk berwujud udara sedangkan manusiamemiliki lubang bulu roma, kerana itulah dia dapat masuk kedalam tubuh manusia dari bahagian manapun juga. Makhluk jindiciptakan dari zat yang sejenis udara sebagaimana firman Allah :Ertinya,
"Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala".
( Ar-Rahman: 15 ) Dalam hal ini Ibn Abbas berkata: Iaitu dari hujungnyalanya api, sedangkan hujung nyalanya api adalah merupakanudara panas yang keluar dari api.Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini langsungmenuju ke otak, melalui otak ini dia dapat mempengaruhibahagian mana saja yang dia sukai dari tubuh manusia. Paradoktor perubatan telah mengkaji dan membuktikan bahawa orangyang terkena penyakit kerasukan jin memiliki gelombang otakyang sangat halus dan sangat aneh yang ada di dalam otaknya.Ditambah lagi dengan keterangan dari orang yang ahli tentangcara pengubatan orang yang kerasukan jin, bahawa jin itumemberitahunya bahawa mereka berada di otak manusia.PERLINDUNGAN TERHADAP GANGGUAN.1.Sentiasa berzikir dan bertaqarrub kepada Allah denganmemperbanyakkan istighfar. Ini adalah kerana apabilaseseorang semakin bertambah dekat dengan Allahmaka syaitan akan semakin menjauinya.2.Mengucapkan "Bismillah" pada setiap kesempatan, iaituketika :-
o
Hendak melompat dari tempat yang tinggi.
o
 Terjumpa sesuatu di atas tanah.
o
Memasuki tempat yang menakutkan sepertitempat yang gelap, sunyi dan kosong.3.Berzikir kepada Allah pada waktu-waktu tertentu.Seperti pada waktu pagi, petang ataupun pada waktumakan.4.Tidak membunuh ular yang bersada di dalam rumahkecuali telah memohon kepada Allah agar ia keluar darirumah.5.Tidak mendengar nyanyian ataupun seruling yangdapat mengundang syaitan dan menimbulkanperbuatan zina. Yakni, nyanyian yang dapatmerangsang nafsu seseorang.6.Tidak memandang wanita dengan penuh nafsu dan juga tidak berdua-duaan dangan wanita yang bukanmuhrimnya.7.Jangan tinggal di rumah kosong yang sudah lama tidakdihuni orang, di kawasan perkuburan dan tempat-tempat kotor lainnya. Jangan menunaikan solat sewaktumatahari terbit dan terbenam.8.Jangan membuang air kencil merata-rata atau di lubangbinatang.9.Jangan sekali-kali menyeksa dan menyakiti anjing ataukucing.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pretender liked this
Asnida Ncc liked this
ain_nur liked this
Zulhilmil Zul liked this
pijjot liked this
Eyfah Sofea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->