Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DDD_dezinfekcija

DDD_dezinfekcija

Ratings:
(0)
|Views: 54|Likes:
Published by anon_837148767

More info:

Published by: anon_837148767 on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
3
VZS - KATALOG SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
SREDSTVA ZADEZINFEKCIJU
 
4
Veterinarski ZavodSubotica
VZS - KATALOG SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU
DEZINFEKCIJA
je niz razli
č
itih postupaka s ciljem uništavanja, inhibiranja ili uklanjanja ve
ć
ineili svih mikroorganizama na površini tela, na predmetima ili u prostoru.Postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, kao što je toslu
č
aj kod sterilizacije, nego ih je dovoljno redukovati na broj koji u datim okolnostima (na
č
inizloženosti i drugi
č
inioci) ne
ć
e biti rizi
č
na za zdravlje.Dezinfekcijom se mikroorganizmi UKLANJAJU (mehani
č
kim putem,
č
ć
enjem, pranjem isl.) ili UBIJAJU (
zi
č
kim putem, toplotom, zra
č
enjem, hemijskim putem kiselinama, bazama,hlorom itd.).Mikroorganizmi koji se dezinfekcijom nastoje ukloniti su raznovrsni. Poznavanjem svakogaod njih tj. njihovih bioloških osobina i "slabih ta
č
aka", važno je za uspešnu primenu dezinfekcijei izbor dezinfekcionih sredstava i tehnike. Najvažniji su:GljiviceChlamidiaeVirusiBakterijeMycoplasmaePrioni 
Razli
č
iti mikroorganizmi pokazuju razli
č
iti stepen otpornosti prema dezinfekcionim sredstvima.Slede
ć
a šema pokazuje padaju
ć
i niz od najotpornijih mikroorganizama do najosetljivijih.
Prioni (BSE,CJD)Coccidia (Cryptosporidium)Bakterisjke spore (Bacillus)Mikobakterije (tbc.)Ciste (Giardia lamblia)Mali virusi bez omota
č
a (polio)Gram negativne bakterije (Pseudomonas)Gljivice (Candida, aspergillus)Veliki virusi bez omota
č
a (Enterovirusi, Adenovirusi)Gram pozitivne bakterije (S.aureus, Enterococcus)Virusi sa lipidnim omota
č
em (HIV,HBV)
ZAŠTO JE NEOPHODNA?
Doprinosi smanjenju rizika za nastanak i širenje zaraznih bolesti.Ukoliko se u odre
đ
enim okolnostima dezinfekcija ne sprovodi ili nije sprovela, može do
ć
i doraznih, za nas štetnih delovanja prisutnih mikroorganizama kao što su npr:
POJAM I ZNA
Č
AJ DEZINFEKCIJE
 
5
VZS - KATALOG SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
Kvarenje namirnicaOboljenja ljudi (trovanja hranom, bolni
č
ke infekcije i razne druge zaraze)Dezinfekcija je klju
č
ni deo prakse spre
č
avanja i držanja pod kontrolom infekcija i pomo
ć
uprevenciji zaraznih bolesti. Cilj dezinfekcije je spre
č
avanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti,pa se ona sprovodi uvek i na svim onim mestima gde postoji rizik prenošenja istih.Izbor dezin
cijensa ili dezinfekcionog postupka zavisi od stepena i vrste one
č
ć
enja, koli
č
inemikrobiološke kontaminacije, prisustva nekog naro
č
ito važnog mikroorganizma, vrste predmetaili mesta koja se žele dezin
kovati kako bi se izbegao štetan u
č
inak dezin
cijensa na primer nainstrumente, kožu i dr.Hemijske metode dezinfekcije sprovode se primenom dezin
cijenasa.
ŠTA SU DEZINFICIJENSI?
Dezin
cijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo izraženog dezinfekcionog delovanjakoje je namenjeno za sprovo
đ
enje dezinfekcije.Da bi ostvario dezinfekciono delovanje (željeni efekat), dezin
cijens mora stupiti u interakcijusa mikroorganizmom i tek tada ga može oštetiti, odnosno inaktivirati.
MEHANIZAM DELOVANJA:
1.
Denaturacija belan
č
evina
3
. Blokada esencijalnih enzimskih sistema
2.
Ošte
ć
enje citoplazmatske membrane
4.
Blokada sinteze
ć
elijskog zida
FAKTORI KOJI UTI
Č
U NA DELOVANJE DEZINFICIJENASA:
1.
Broj i vrsta mikroorganizama
2
. Temeperatura
3.
pH medijuma
4.
Prisustvo organskih materija
5.
Vreme delovanja
6.
Koncentracija dezin
cijensa
OPŠTA PRAVILA DEZINFEKCIJE
1.
Dezinfekciji, kad god je to mogu
ć
e treba da prethodi
č
ć
enje i pranje,
č
ime se uzmakroskopsku ne
č
isto
ć
u znatno redukuje broj i viabilnost mikroorganizama a pri tomese ukljanjaju organske materije koje mogu da neutrališu ili apsorbuju dezin
cijense. Akose radi o naro
č
ito opasnim mikroorganizmima koji bi mogli da naškode osobama kojesprovode dezinfekciju, tada se dezinfekcija sprovodi i pre
č
ć
enja i opet posle
č
ć
enja.
2.
Po pravilu dezin
cijensi, naro
č
ito hemijski, ne deluju treutno ve
ć
je potrebno odre
đ
enovreme kako bi se u potpunosti ostvario predvi
đ
en u
č
inak. Vreme (od nekoliko minuta do polasata) zavisi od vrste uzro
č
nika koji se želi da inaktiviše i od samog dezinfekcionog sredstva.
3.
Dezin
cijensi se razlikuju po svom spektru delovanja, tj. jedni na neke mikroorganizmedeluju dobro, a na druge slabo ili nikako. Uopšte, dezin
cijensi slabije deluju na gljivice,Gram-negativne bakterije, bakterijske spore, viruse i prione. Zato, u odnosu na cilj dezinfekcije,treba odabrati adekvatno dezinfekciono sredstvo i njegovu odgovaraju
ć
u koncentraciju.
4.
Treba voditi ra
č
una i o
č
injenici da neke materije inaktivišu delovanje hemijskih dezin
cijenasa.Uz organski materijal krv i sl. to su na primer plasti
č
ne mase, pamuk (vata) i dr.
5.
Važno je primenjivati ta
č
nu koncentraciju prema uputstvu.
6.
Pri upotrebi dezin
cijenasa treba misliti na mogu
ć
uticaj na životnu sredinu.
7.
Naravno, dezinfekciono sredstvo ne sme biti škodljivo za ljude.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Sabina Bojadžić liked this
Marija Filipovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->