Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Busyness, 29 Maart 2012

Busyness, 29 Maart 2012

Ratings:
(0)
|Views: 186|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2012

pdf

text

original

 
René Potma: ‘Het is tijd uw goud te verzilveren’
Uit het hele land komen wekelijks honderden mensen naar Potma in Den Haag om hun gouden en zilveren voorwerpen te laten taxeren en te verkopen.
 www.busyness.nl Jaargang 7 Nummer 3 29 maart 2012
In de Papestraat 28 in het centrum van DenHaag is al 25 jaar Potma Edelmetaal gevestigd.Potma is al jarenlang een adverteerder in DeKrant van Gouda en dat was reden voor eenbezoek met een interview.
“Wij houden ons bezig met in- en verkoop vanedelmetaal, zoals kettingen, armbanden, ringenen andere sieraden, en horloges, munten en bestek. Zoek uw zilveren guldens en rijksdaal-ders!”, zo vertelt eigenaar René Potma. Vanuithet hele land komen mensen met hun goudenen zilveren voorwerpen. Dat komt omdatde prijs voor edelmetaal de laatste paar jaar extreem gestegen is. “Let wel: 25 jaar geledendeed een kilo goud omgerekend net 7.000euro. Nu staat de prijs op 41.000 euro. Voor zilver is de prijs gestegen van 100 euro naar 800 euro”, aldus Potma. Iedere week meldenzich honderden klanten in de winkel die is ge-vestigd in het kleinste rijksmonument van DenHaag. Goederen worden vrijblijvend getaxeerd en nadat er overeenstemming is bereikt over deverkoop, moet de klant zich legitimeren. Daar-na wordt diezelfde dag het overeengekomen bedrag gestort op de rekening van de klant.Maar contante betaling is ook mogelijk. Hetgoud en zilver dat René Potma inkoopt gaatnaar een zilver- en goudfabriek in ons land waar het wordt omgesmolten en hergebruiktvoor nieuwe voorwerpen. Naast de inkoop vanedelmetalen heeft Potma een eigen atelier voor reparatie van horloges en sieraden. “Vijf vak- bekwame ambachtslieden repareren de voor-werpen tegen zeer concurrerende tarieven. Wijgeven daarnaast een jaar garantie op de repara-tie”, zegt Potma. Nu de prijzen van edelmetalenop historische hoogten staan, adviseert Potmaiedereen om thuis in kasten, dozen en laatjeste kijken waar niet meer gebruikte zilverenen gouden voorwerpen liggen. Kapot of heelmaakt niet uit. “Het is nu tijd uw goud te ver-zilveren”, aldus Potma. Potma Edelmetaal,Papestraat 28, 2513 AW in Den Haag, tel. (070)363 66 66. Zie www.potma-edelmetaal.nl.Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van11.00 tot 17.00 uur.
 

 
Heeft u een onderneming of een praktijk enheeft uw partner geen baan of een parttime baan, dan weet u wat ik bedoel met: ‘eenonderneming heb je niet alleen’. In derge-lijke situaties werkt de partner vaak geheelof gedeeltelijk mee in de onderneming. Vaak zonder vergoeding. Maar hoe kan je in dezesituatie nu het best je partner belonen?De makkelijkste oplossing is door gebruik temaken van de meewerkaftrek. Afhankelijk vande hoeveelheid meegewerkte uren en de hoog-te van de winst kunt u aanspraak maken opeen extra aftrek. Dat begint met een aftrek van1,25 procent van de winst als uw partner 525uur meewerkt en het kan oplopen tot vier pro-cent van de winst als uw partner 1750 uur of meer meewerkt in de zaak op jaarbasis. U maguw partner dan overigens geen ver goeding betalen voor die meegewerkte uren. Althansde vergoeding mag niet meer dan 5000 euro bedragen. Deze vergoeding komt dan niet inaftrek op de winst en is geen inkomen voor uw partner.U kunt uw partner natuurlijk ook een mee-werkbeloning betalen. De beloning moet danmeer dan 5000 euro per jaar zijn. Als de be-loning zakelijk is en schriftelijk is vastgelegd,dan vormt de beloning een kostenpost voor deonderneming en is dan inkomen voor uw part-ner. Tot slot kunt u natuurlijk ook een man-vrouw firma aangaan. Als u aan de voorwaar-den voldoet, kan dat veel belasting besparen. Uheeft dan beiden recht op ondernemersaftrek en het resultaat kan tussen uw beiden verdeeld worden. Omdat dit zo gunstig is, heeft het ook de bijzondere aandacht van de belastingdienst.Er wordt gekeken of de partner daadwerkelijk óók ondernemer is. Verder kijkt de belasting-dienst of de samenwerking niet een ongebrui-kelijk samenwerkingsverband is. Hiervan issprake als de samenwerking tussen willekeu-rige derden niet tot stand zou zijn gekomen.Werkt uw partner mee in de onderneming?Kijk dan altijd of dat ook een belastingvoor-deel kan opleveren.
 
Tien jaar 12GO Biking
12GO Biking verwacht op de nieuwe locatie het succesverhaal voort te zetten.
In 2001 begonnen twee studenten MarketingManagement min of meer voor de grap met deverkoop van een paar fietsen. De fietsenhan-del wordt zo succesvol dat zij na het behalenvan hun diploma in februari 2004 besluitenom fulltime door te gaan in de fietsen. Degroothandel PM Bikes wordt opgericht om dezakelijke markt te bedienen. Dankzij de toe-nemende populariteit van internetwinkelenwordt ook de webshop steeds beter bezocht.
Op 20 juni 2011 werd de eerste paal geslagenen op 20 december van dat jaar werd het nieuwe pand van 4.200 m2 aan de Grote Esch in Moor-drecht geopend. De onderneming verwachtop de nieuwe locatie het succesverhaal voortte kunnen zetten door vast te houden aan haar kernkwaliteiten: scherpe prijzen, goede serviceen snelle levering. “12GO Biking doet het netiets anders dan de lokale fietsenhandel. Door onze grote voorraden en nauwe samenwerkingmet de groothandel PM Bikes kunnen we onze producten direct en tegen zeer scherpe prijzenaanbieden”, aldus de eigenaren. Een blik in demoderne werkplaats van 12GO Biking toonteen moderne werkplek voor ervaren en ge-diplomeerd personeel, dat hier alle ruimte enmiddelen heeft om de nodige werkzaamhedenaan fietsen te verrichten. In de werkplaats kanmen altijd terecht voor een servicebeurt.
Living Well Sport & Fitness openthaar deuren in GoverwelleBestemming gemeentekantoren
 In juni verhuist de gemeente Gouda haar kantoren boven de Nieuwe Markt Passage naar het nieuwe stadhuis aande noordzijde van het station. Daardoor komt de bovenverdieping van de Nieuwe Markt Passage leeg te staan. Deruimte is niet geschikt voor winkels en door gebrek aan interne voorzieningen evenmin een goede locatie voor woon-ruimte. Over deze lastige nieuwe bestemming wordt door verschillende partijen, waaronder de eigenaar, ernstig nagedacht.
Living Well opent vanaf 2 april haar nieuweclub in de voormalige bibliotheek vanGoverwelle. Hier kunnen mensen met deMilon cirkel (de Fitness Revolutie van ditmoment) en de groepslessen in de vorm vanhun leven komen. Of het nu gaat om afvallen,conditie- of krachttraining: Living Well heeftalles in huis om het sportieve doelen te berei-ken.
“Profiteer van onze openingsactie en schrijf uin op zaterdag 31 maart of 7 april tussen 10.00en 14.00 uur en ontvang 145 euro korting! Dithoudt in: één maand GRATIS sporten, eenGRATIS startpakket, geen inschrijfkosten eneen GRATIS introductie voor de Milon Cirkel.Wil jij ook sport, gezelligheid, ontspanning enoptimaal begeleidt worden? Maak een afspraak en kom langs! Living Well is meer dan sportenalleen!”, aldus Living Well. Livingwell Sport& Fitness Goverwelle, Middenmolenplein 264,2807 GV in Gouda. Telefoon (0182) 689 992.www.livingwellgouda.nl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->