Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoe Regelen We Het Voor de Risicoleerlingen Vmbo Roc

Hoe Regelen We Het Voor de Risicoleerlingen Vmbo Roc

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 408|Likes:
VMBO - ROC
Hoe regelen we het voor risicoleerlingen ?
VMBO - ROC
Hoe regelen we het voor risicoleerlingen ?

More info:

Published by: Michiel van den Anker on Dec 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
1
Aansluiting VMBO-ROC
Hoe regelen we het voor de risicoleerlingen?
Een inventarisatie van:Aafke HoekDebby DacierZwanie van RijEddy Wildeman
 
2
Inleiding
De overstap van vmbo naar roc is vol risico’s. Nog altijd vallen veel leerlingen uit. Verbeteringen wordengevonden in onder andere een betere inhoudelijke afstemming (koers vo, regionale programma’s) of inhet door het vmbo aanbieden van het niveau-1 of het AKA programma. Naast deze oplossingsrichtingenis het van belang te werken aan continuïteit in de leerlingenzorg op beide schoolsoorten. Andersgezegd: voorkomen dat leerlingen uit de boot vallen doordat zorg niet op elkaar aansluit.De aandacht binnen de aansluiting is niet alleen gericht op doorgaande leerlijnen maar ook opdoorgaande zorglijnen.In beide schoolsoorten is de laatste jaren fors geïnvesteerd in zorg. De oorzaak van de uitval moetniet alleen gezocht worden in verder intensiveren van de zorg. Waarschijnlijk is de oorzaak veel meergelegen in het verschillend georganiseerd en georiënteerd zijn van de zorg in beide schoolsoorten.Wanneer bijvoorbeeld op de toeleverende vmbo-school de zorg vooral
naast 
het leren is georganiseerd,is er al snel een aansluitingsprobleem met de ontvangende school wanneer hier leren en zorg sterkgeïntegreerd zijn.Leerlingen die veel zorg ontvangen in een aparte setting moeten wennen aan de geïntegreerde situatie.In beide schoolsoorten is winst te behalen als men samen de aansluitende zorglijnen vorm gaat geven.In het vmbo en het roc zijn de laatste jaren veel samenwerkingsverbanden gevormd,die zich bezighouden met de doorlopende leerlijnen van de leerling. In die samenwerkingsverbanden zijn ook dezorglijnen een aandachtspunt. In deze webpublicatie geven we informatie over de laatsteontwikkelingen rond de zorg in het vmbo en het roc. We geven een beeld van een aantal ontwikkelingenin het veld en we geven een aantal aanbevelingen.
 
3
1. Ontwikkelingen in het VMBO
In 2010 gaat de nieuwe zorgstructuur 2010 in werking onder de naam “Vernieuwing van dezorgstructuren/ Passend onderwijs”. Scholen en besturen krijgen hiermee de verantwoordelijkheid omvoor alle leerlingen een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Met andere woorden; voor elkkind moet er een plek zijn. Dit geldt voor zowel basisscholen als voor de schole voor voortgezet scholenen het bve-veld.De zorgplicht die scholen hiermee krijgen, houdt in dat zij aan alle kinderen die zich aanmelden bij hunschool een passend onderwijsarrangement moeten kunnen bieden. Het maakt niet uit welke beperkingde leerling heeft. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) aan kan bieden, dan moet zij in overlegmet andere scholen/besturen dit wel realiseren. De samenwerking tussen scholen kan hiermee nietmeer vrijblijvend zijn, maar wordt een belangrijk onderdeel van de zorgplicht.Er zal van besturen en bestaande samenwerkingsorganen gevraagd worden om daar waar nodig tedereguleren zodat complexe en onoverzichtelijke zorgstructuren verdwijnen. Daar staat tegenover datscholen en besturen alle ruimte krijgen om zelf voorzieningen in te richten om passend onderwijs vormte geven en de leerlingenzorg te organiseren.Om aan het bovenstaande een evenwichtige sturing te geven wordt de positie van de ouders versterkt.Zowel de individuele ouder als de ouders als collectief. In de nieuwe zorgstructuur wordt gevraagd vanscholen en besturen om ouders bij de zorg aan hun leerlingen te betrekken en als gelijkwaardigegesprekspartners te zien.Ook zal de indicatiestelling en de financiering van zorgleerlingen veranderen. De indicatiestelling zalgestroomlijnd worden. Ouders of de school met medewerking van de ouders kan de indicatie regelen.Wanneer blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft dan dient er een dossier gevormd te wordenmet daarin voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen over de noodzaak tot eenindicatieaanvraag en onderzoek. Dit dossier zou in de vorm kunnen van de huidige onderwijskundige(elektronische) rapporten. De bekostiging zal namelijk niet meer aanbodsgericht zijn, maar deze zalzoveel mogelijk gekoppeld worden aan de leerling. Scholen krijgen hierdoor ook meer vrijheid om hunzorgaanbod naar eigen inzicht in te vullen.Om het bovenstaande te realiseren zal de expertise rond zorgleerlingen en draagkracht en draaglastvan scholen en docenten verbeterd moeten worden. De REC’s en ZAT’s met hun expertise en ervaringzullen hierbij een grote rol spelen. Maar ook de samenwerking tussen scholen in de regio.In 2010 zal de praktijk er dan als volgt uitzien:
 
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Vervolgens heeft deze school de plichtom een onderwijsaanbod aan te bieden. Het is mogelijk dat de school van de eerste keus hetonderwijsprogramma niet (volledig) kan organiseren. In het onderwijsaanbod staat bij welke schoolde leerling dan wél onderwijs kan volgen.
 
Om ouders te ondersteunen bij de beoordeling van het aangeboden onderwijs worden regionalesteunpunten ingericht. Als er verschil van opvatting is tussen ouders en schoolbesturen over ofhet aanbod wel past bij het kind, kunnen zij een beroep doen op een geschillenregeling. Een leerlingdie extra aandacht nodig heeft, kan een indicatie krijgen op basis van een objectief systeem.
 
Er is één indicatiesysteem voor alle leerlingen. Bij de inschrijving van een geïndiceerde leerlingontvangt de school een hogere bekostiging; de leerling heeft een zorggewicht. Dat stelt de schoolin staat om de zorgplicht waar te maken.
 
De vormen van bekostiging in het huidige systeem worden gewijzigd. De leerling krijgt eenzorggewicht, zodat de school het speciale aanbod ook kan realiseren.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Karin Taselaar liked this
Jan Winters liked this
Rudi Eltenberg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->