Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012.2. Keresztény sáfárság 2

2012.2. Keresztény sáfárság 2

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Leslie Cooper

More info:

Published by: Leslie Cooper on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
Szombati BibliaiTanulmányok 
Keresztény sáfárság II.
2012. április - június
 
2
Tartalom
A Szombati Bibliai anulmányok naponkénti tanulmányozásának prog-ramja kizárólag a Biblián és a
Prófétaság Lelkén
alapszik. A megjegyzések oly rövidek, amennyire csak lehetséges, melyek közvetlen, tömör gondo-latokat tartalmaznak. Némely esetben szögletes zárójeleket [ ] alkalmaz-tunk, hogy biztosítsuk a megelelő világos összeüggést és a olyamatosolvashatóságot. A orrásrövidítések és egyéb megjegyzések a üggelékbentalálhatók. Különösen ajánlott a orrásanyagok további tanulmányozása.
Magyar nyelven kiadja:Hetednap AdventistaReormmozgalomMagyarországi erülete2146 Mogyoród,Gödöllői út 201.el.:30/697-2610Email: ino@hnarm.huwww.hnarm.huAngol nyelven kiadja:Seventh Day AdventistReorm MovementGeneral Conerence,Sabbath SchoolDepartment.Roanoke, Hollins Road,Virginia 5240 USAwww.sdarm.org
1.
2.
3.
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 15BUZGÓSÁG A SZOLGÁLATBAN 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AZ Ő GYÜLEKEZETE 47ISTEN TERVE MŰVÉNEK
10.
11.
12.
13.
Nyomtatás készült:Editura PăzitorulAdevărului Str. Morii,Nr. 27505200, Făgăraş -Jud. Braşov el. 0268 213714Fax 0268 214111e-mail: ino@azsmr.rowww.azsmr.ro
ISSN 1584-6830
 
33
ELŐSZÓ
Kiutunk az időből! öbb mint 160 éve, hogy ez a világ megérett Jézus Krisz-tusnak a dicsőség elhőiben való eljövetelére. Mi legyen gyelmünk középpont- jában ezen utolsó órában? Kétségtelenül a mennyei Kánaán – s az, hogy mikéntkészüljünk el arra, hogy ott lehessünk és segítsünk másokat is ehhez.Ezen negyedéves tanulmányunk témája a Keresztény Sáárság olytatása.Mialatt Jézus a öldön járt, találkozott egy emberrel, aki azt állította, hogy aízparancsolat minden parancsolatát megtartotta iúságától ogva. „Jézus pe-dig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy ogyatkozásod van; eredj el,add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben;és jer, kövess engem, elvévén a keresztet” (Mk 10:21).A mennybe gyűjtjük-e kincseinket? Vagy mint a gazdag iú, külsőleg meg-tartjuk a ízparancsolatot, és közben hiányzik a Mesterért végzett igazszívűszolgálat? Amit Isten részünkre adott, minden az Övé, s nekünk el kell készül-nünk, mielőtt a próbaidő lejár. De „engedelmesség és önzetlen szeretet nélkül alegértékesebb adomány is túl kicsiny ahhoz, hogy a mindenek ulajdonosának ajánljuk el” (3B 57). Isten akarata az, hogy gyermekei legyőzzék az önzést, és végrehajtsák a öld beevangélizálásának tervét. Most készít el egy népet arra,hogy ezt a munkát elvégezhessék. A munka végbemegy, akár kihasználjuk, akárnem azt a kiváltságot, hogy ebben részt vehetünk.„Isten embereket hív, hogy közöljék a gyelmeztetést a vétkeiben és bűnei-ben alvó világgal. Önkéntes adakozásra hívja azokat, akiknek a szíve a munká-ban dobog, akik elelősnek tartják magukat a lelkekért, hogy el ne vesszenek,hanem örökké éljenek. Sátán az élet játszmáját játssza az emberek lelkéért.Igyekszik lekötni a javakat, hogy ne ordíthassuk azt missziós vállalkozásokra.Nem akarjuk elismerni az ő csapdáit? Engedjük-e neki, hogy elkábítsa érzéke-inket?” – 6B 446.„Miért gyűjtünk kincseket? Az utolsó nap pusztító tűzlángjának? Azértgyűjtsünk aranyat és ezüstöt, hogy azok ellenünk tanúskodjanak az ítélet nap- ján, s pusztító tűzként emésszék meg testünket? Mindaddig ragaszkodunk java-inkhoz, míg azok ellenségeink kezébe nem kerülnek? Eljön az az idő, amikor aparancsolatok megtartói nem vehetnek, sem el nem adhatnak. Mit érnek majdakkor házaink, öldjeink, bankbetétünk és áruink? Most van annak az ideje,hogy odahelyezzük javainkat, ahol örökre biztonságban lesznek… Amit Istenművére ordítunk, az örökre a miénk lesz. Krisztus mondja: „Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben” (Mt 6:20). Csak azok ognak valójában amiénk maradni minden javaink közül. Minden öldön gyűjtött kincsünket ittkell hagynunk végül. Csak azt vihetjük magunkkal az örökkévalóságba, amitKrisztusnak adtunk.” – RH 1887. december 6.
 A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->