Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yalnızlık Paylaşılmaz - Özdemir Asaf

Yalnızlık Paylaşılmaz - Özdemir Asaf

Ratings: (0)|Views: 729 |Likes:
Published by secrettime
Bir ikilem oldu beklenmedik;
Geçmiş günlerin yumaklarını didikledi.
Var mıydı, yok, var gibi
Kucağımdaydı kedi.
Bir ikilem oldu beklenmedik;
Geçmiş günlerin yumaklarını didikledi.
Var mıydı, yok, var gibi
Kucağımdaydı kedi.

More info:

Published by: secrettime on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
YALNIZLIK PAYLA
Ş
ILMAZ
ÖZDEM
İ
R ASAF
"Kelimeler ile gerçek aras
ı
nda bir uçurum vard
ı
r. Hiçbir kelime gerçe
ğ
in yerini tutmaz.Kelimeler gerçe
ğ
in uzak ve suni i
ş
aretlerinden ibarettir. Biz gerçe
ğ
e bizzat ya
ş
ayarak ula
şırı
z.Fakat onlar
ı
anlatmaya kalk
ı
nca kullan
ı
la kullan
ı
la y
ı
pranm
ış
, bizim ya
ş
ant
ı
lar
ımı
za tekabül etmeyenkelimelerle kar
şı
la
şırı
z. (...) Öyleyse her
ş
eyi yeniden yoklamak, dilin aldan
ış
lar
ı
na kap
ı
lmamakz
ı
md
ı
r. Bu nas
ı
l olur? Paradokslarla. Zira paradoks bilinen kelimelerin manalar
ını
siler.Paradoksla yeni hakikatlere ula
şı
lmasa bile, hiç olmazsa, dilin o aldat
ıcı
büyüsü yok edilmi
ş
olur.Özdemir Asaf'
ı
paradokslu bir üslup kullanmaya sevkeden psikolojik amilin bu arzu oldu
ğ
unusan
ı
yorum."
- Mehmet Kaplan
Bu kitapta Özdemir Asaf'
ı
n sa
ğlığı
nda yay
ı
mlad
ığı
yedi
ş
iir kitab
ı
ndan son ikisini biraradabulacaks
ını
z: Çiçekleri Yemeyin (1975); Yaln
ı
zl
ı
k Payla
şı
lmaz (1978).
 
"Çiçekleri Yemeyin, Özdemir Asaf'
ı
n
ş
iirini ve ki
ş
ili
ğ
ini tam olarak ortaya koyar.
Ş
air
ş
iirinin bütün olanaklar
ını
dener burada, kendi
ş
iirinin ve tüm
ş
iirin. Yazd
ı
klar
ı
,
ş
iir ve dü
ş
üncetarihi ile çe
ş
itli noktalarda kesi
ş
meler gösterir. (...) Yaln
ı
zl
ı
k Payla
şı
lmazdaki
ş
iirlerin birkaç
ı
ndabirden yaln
ı
zl
ı
k temas
ı
i
ş
lenir. (...)
Ş
iirle özdeyi
ş
in yine iç içe oldu
ğ
u görülür. Ne var k), art
ı
közdeyi
ş ş
iirdeki öz duygu ile bütünle
ş
mi
ş
tir." (1981)
 —Arslan Kaynarda
ğ
 
İ
çindekiler
YALNIZLIK PAYLA
Ş
ILMAZ ..............................................................................................................................1
Ş
U ...................................................................................................................................................... 19
 
K
K SEKSÜEL ................................................................................................................................... 28 MASAL ............................................................................................................................................................... 28

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azeri Hepsici liked this
Ezgican Uysal liked this
Gulsen Ulker liked this
ozzy liked this
MorDuvar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->