Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
A Response to Daily Breeze Questions

A Response to Daily Breeze Questions

Ratings: (0)|Views: 5,022|Likes:
Published by Daily Breeze
Response to Daily Breeze Questions: Los Angeles County Harbor-UCLA Medical Center
Response to Daily Breeze Questions: Los Angeles County Harbor-UCLA Medical Center

More info:

Published by: Daily Breeze on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Rau~i`ua ti Dcko{ Braava Sqautki`u
K`ktkco Sqautki`u
3.Diau tma OC Eiq`t{ DMU ei`dqet ktu ix` k`|autkhctki`u il kggadkcta fai~crdkau ct eiq`t{'rq` lcekoktkau/ uqem cu tma dactm il ^ctka`t C c`d tma uqrhkeco eig~okectki`u k`|io|k`h ^ctka`tB/ cu datckoad k` tma Ua~t. 35/ 2>33/ EGU 21<8 k`u~aetki` ra~irt9
Acem lcekokt{ ei`dqetu ktu ix` k`tar`co ~ctka`t uclat{ k`|autkhctki`u/ xmkem cra umcradxktm DMU oacdarumk~.
2.Kl ui/ cra tmiua k`|autkhctki`u eig~oata/ c`d ec` K hat ei~kau9
Tmaua k`|autkhctki` ra~irtu/ xmkem cra ~crt il Mcrbir'QEOC‛u k`tar`co ~ctka`t uclat{~rieauu/ cra `it ~qboke dieqga`tu. Tma ~ritaetki`u ~ri|kdad ti tmaua ra~irtua`eiqrcha ~ri|kdaru ti eiggq`kecta i~a`o{ ui tmct kuuqau ec` ba kda`tklkad k` c `i`' fqdhga`tco gc``ar c`d kg~ri|aga`tu ec` ba gcda.Ct Mcrbir'QEOC xa q`darutc`d tma kg~irtc`ea il i~a` eiggq`kectki` c`dtrc`u~cra`e{. ^iuktk|a emc`hau mc|a baa` ibuar|ad b{ miu~ktcou tmct mc|a cdi~tad ceqotqra il i~a`/ mi`aut c`d ~rilauuki`co eiggq`kectki` cltar q`c`tkek~ctadiqteigau ieeqr. Kl xa di`‛t j`ix cbiqt tmk`hu tmct cra hik`h i` '' `it i`o{ cd|aruaa|a`tu/ bqt coui `acr'gkuuau c`d q`ucla ei`dktki`u '' xa ec`‛t uio|a tmag.
5.Diau tma da~crtga`t mc|a hqkdaok`au i` tma ecra il c ~u{emkctrke ~ctka`t xmi daeok`au oksqkdc`d liid/ cu ~ar tma ceeiq`t il ^ctka`t C k` tma Ua~t. 35/ 2>33/ ra~irt9
Acem DMU miu~ktco tmct ecrau lir ~u{emkctrke ~ctka`tu mcu c ~ioke{ lir ~ctka`tu tmctralqua liid c`d loqkdu.
4.
Lk`coo{/ mcu tma da~crtga`t‛u Emkal Gadkeco Illkear baa` gaatk`h gi`tmo{ ir gira xktmMcrbir'QEOC illkekcou ‟ti ra|kax c`d dkuequu kuuqau k`eoqdk`h ~ctka`t uclat{/ sqcokt{kg~ri|aga`t/ c`d itmar kuuqau/‗ cu utctad k` Mcrbir'QEOC‛u ~oc` il eirraetki` kuuqad k`rau~i`ua ti tma Ua~t. 35/ 2>33/ k`u~aetki`9 -Tmku k`|io|aga`t il tma EGI ku ga`tki`ad i`~. 31 c`d aouaxmara k` tma eirraetki` ~oc`.+
 [au.Ha`arco Sqautki`u
3.
Mix gc`{ Mcrbir'QEOC badu cra `ix okea`uad/ c`d mix gc`{ il tmiua cra `ix k` qua9
Tma miu~ktco ku okea`uad lir 15= badu/ c`d ku bqdhatad lir 585 badu.
2.Mix gc`{ badu xara k` qua k` tma ~u{emkctrke q`kt k` Fqo{ 2>339
Mcrbir mcu 2 k`~ctka`t ~u{emkctrke q`ktu '' ='Xaut mcu 24 Badu/ 3'Uiqtm
 
mcu 34 badu.
5.Ku tma ~u{emkctrke q`kt ei`tck`ad k` tma a}kutk`h Mcrbir'QEOC bqkodk`h/ ir ku kt c uctaooktalcekokt{ i` tma ecg~qu9
Mcrbir mcu 2 k`~ctka`t ~u{emkctrke q`ktu '' = Xaut ku k` tma gck` miu~ktco: 3'Uiqtm ku k`c bqkodk`h kggadkctao{ cdfcea`t ti tma gck` miu~ktco.
4.
Mcu gadkeco c`d `qruk`h utcll baa` radqead ct Mcrbir'QEOC k` ha`arco c`d k` tma ~u{emq`kt u~aeklkecoo{ k` tma ~cut lk|a {acru9 Ir mc|a utcllk`h oa|aou ragck`ad a|a` ir rkua`9
Ha`arcoo{ u~acjk`h/ gadkeco c`d `qruk`h utcllk`h mcu k`eracuad.
^cha 3
 
Rau~i`ua ti Dcko{ Braava Sqautki`u
1.Kl tmara mcu baa` loqetqctki`/ mcu tmct baa` ecquad ocrhao{ b{ loqetqctki`u k` utcta/ eiq`t{ ir ladarco lq`dk`h9
Tmara mcu baa` `i loqetqctki`. Utcllk`h mcu k`eracuad dqa ti ea`uqu c`d ~ctka`t ecra`aadu.
<.Dkd tma eoiuk`h il Jk`h'Drax oacd ti c ukh`klkec`t k`eracua k` ~ctka`tu ct Mcrbir'QEOC9 Kl ui/ di {iq ir DMU mc|a u~aeklke `qgbaru ir ~area`tchau9
K` Ietibar 2>>< xma` Jk`h'Drax eoiuad/ xa a}~arka`ead c tag~ircr{ k`eracua k`~ctka`tu lir c~~ri}kgctao{ 1 gi`tmu. Mcrbir'QEOC‛u c|archa dcko{ ea`ua k` L[ >1'><xcu 55;. Cltar tma eoiuqra il Jk`h'Drax/ Mcrbir'QEOC‛u ea`uqu k`eracuad cu liooixu6
@i|agbar 2>><6 54;
Daeagbar 2>><6 54<
Fc`qcr{ 2>>86 5<;
Labrqcr{ 2>>86 5<5
Gcrem 2>>86 5<<B{ C~rko 2>>8/ Mcrbir'QEOC‛u ea`uqu mcd dri~~ad ti 52= c`d ra|artad ti ~ra|kiquoa|aou.
8.Xmct ku tma eqrra`t utctqu il EGI Dr. Hcko \. C`darui` Fr./ xmi/ ceeirdk`h ti `axu ra~irtu/xcu ~ocead i` oac|a k` Cqhqut 2>33 dqrk`h c` k`|autkhctki`9 Ku ma utkoo i` utcll9
Tmku ku c ~arui``ao kuuqa/ xmkem ~raeoqdau eigga`t.
Mcu tma k`|autkhctki` baa` eig~oatad9
Tmku ku c ~arui``ao kuuqa/ xmkem ~raeoqdaueigga`t.
Diau tma miu~ktco mc|a c `ax/ ~argc`a`t/ EGI/ c`d/ kl ui/ xmig9
Dr. Mco L. [aa/ Fr./GD/ ^mD/ ku tma Cetk`h Emkal Gadkeco Illkear.
 
^ctka`t C
3.
Tma 21<8 ra~irt uc{u tmct ^ctka`t C ecga ti Mcrbir'QEOC |kc tma ~u{emkctrke AR i` 8);)33.Xcu ^ctka`t C cdgkttad ti tma ~u{emkctrke q`kt/ c`d/ kl ui/ dkd tma ~ctka`t ragck` tmara q`tkobak`h trc`ularrad ti tma KEQ i` 8)21)2>339
 [au.
2.Kl ui/ dkd tma ~u{emkctrke q`kt ct tma tkga mc|a c ~ioke{ u~aeklkecoo{ cddrauuk`h mix ti tract c~ctka`t ralquk`h liid ir drk`j/ ocb xirj c`d |ktco ukh`u9
 [au/ tma miu~ktco mcd ~iokekau k` ~ocea. Cu c rauqot il iqr ~ctka`t uclat{ ra|kax il tmkuk`ekda`t/ Mcrbir'QEOC mcu utra`htma`ad ua|arco a}kutk`h ~iokekau/ c`d da|aoi~ad c`dkg~oaga`tad c` cddktki`co ~ioke{. Tma `at rauqot il tmaua kg~ri|aga`tu mcu baa`autcbokumga`t il c utc`dcrdkvad ~rieauu lir eok`kekc`u ti tcja u~aeklke ~ctka`t uclat{cetki`u ct u~aeklke tkgalrcgau.Q`dar tmku utc`dcrdkvad ~rieauu/ kl c ~ctka`t ralquau ti act lir gira tmc` 1 dc{uxktmiqt itmar gac`u il `qtrktki` uq~~irt ir ralquau ti drk`j lir gira tmc` 2 dc{uxktmiqt raeak|k`h K\ ir a`tarco loqkdu/ tma liooixk`h cetki`u xkoo ieeqr6
C Rahkutarad Dkatktkc` xkoo ~arlirg c `qtrktki` cuuauuga`t)ei`uqotctki`.
^cha 2
 
Rau~i`ua ti Dcko{ Braava Sqautki`u
K`tar`co Gadkek`a xkoo ~arlirg c` cuuauuga`t)ei`uqotctki`. Bcuad i` tma rauqotuil tmku cuuauuga`t)ei`uqotctki`/
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku ~ita`tkcoo{ okla tmracta`k`h c`d tma ~ctka`toceju ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t/ c~~ri~rkcta gadkecocetki` xkoo ba tcja` ti ~ra|a`t mcrg ti tma ~ctka`t.
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku `it okla tmracta`k`h/ c` a}cgk`ctki` lir ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t xkoo tcja ~ocea c`d c~~ri~rkctacetki`u xkoo ba tcja`.
5.
Kl ui/ dkd tmct ~ioke{ gcja eoacr tma ~ik`t k` tkga ct xmkem uta~u xiqod ba tcja` ti ~ri|kdaliid ir drk`j9 Ir xcu tmct dacot xktm i` c ecua'b{'ecua bcuku9
Tma a}kutk`h ~iokekau dacot xktm uqem uktqctki`u i` c ecua'b{'ecua bcuku. Cu c rauqotil iqr ribqut ~ctka`t uclat{ ra|kax il tmku ecua/ tma miu~ktco mcu `ix kg~oaga`tad cutc`dcrdkvad ~rieauu lir eok`kekc`u ti tcja u~aeklke cetki`u ct u~aeklke tkgalrcgau.Cu `itad cbi|a/ q`dar tmku utc`dcrdkvad ~rieauu/ kl c ~ctka`t ralquau ti act lir giratmc` 1 dc{u xktmiqt itmar gac`u il `qtrktki` uq~~irt ir ralquau ti drk`j lir gira tmc`2 dc{u xktmiqt raeak|k`h K\ ir a`tarco loqkdu/ tma liooixk`h cetki`u xkoo ieeqr6
C Rahkutarad Dkatktkc` xkoo ~arlirg c `qtrktki` cuuauuga`t)ei`uqotctki`.
K`tar`co Gadkek`a xkoo ~arlirg c` cuuauuga`t)ei`uqotctki`. Bcuad i` tma rauqotuil tmku cuuauuga`t)ei`uqotctki`/
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku ~ita`tkcoo{ okla tmracta`k`h c`d tma ~ctka`toceju ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t/ c~~ri~rkcta gadkecocetki` xkoo ba tcja` ti ~ra|a`t mcrg ti tma ~ctka`t.
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku `it okla tmracta`k`h/ c` a}cgk`ctki` lir ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t xkoo tcja ~ocea c`d c~~ri~rkctacetki`u xkoo ba tcja`.
4.Xm{ xcu ^ctka`t C `it cuuauuad b{ c` k`tar`co gadkek`a ~m{ukekc`9 Ct tma tkga/ xaraMcrbir'QEOC ~u{emkctrke ~ctka`tu `irgcoo{ hat cuuauuad b{ k`tar`kutu9
Coo ^u{emkctrke ~ctka`tu xmi cra cdgkttad q`darhi c` k`ktkco ~m{ukeco a|coqctki` cu~crt il tmakr k`ktkco a|coqctki`/ q`oauu tma{ ralqua kt/ xmkem ku c ~ctka`t‛u rkhmt. Kl c~u{emkctrke ~ctka`t ralquau tma ~m{ukeco a}cg/ ra~actad cttag~tu cra gcda ti ibtck`tma ~ctka`t‛u ei`ua`t.Cu `itad cbi|a/ bcuad i` iqr `ix'utc`dcrdkvad ~rieauu/ kl c ~ctka`t ralquau ti actlir gira tmc` 1 dc{u xktmiqt itmar gac`u il `qtrktki` uq~~irt ir ralquau ti drk`j lir gira tmc` 2 dc{u xktmiqt raeak|k`h K\ ir a`tarco loqkdu/ tma liooixk`h cetki`u xkooieeqr6
C Rahkutarad Dkatktkc` xkoo ~arlirg c `qtrktki` cuuauuga`t)ei`uqotctki`.
K`tar`co Gadkek`a xkoo ~arlirg c` cuuauuga`t)ei`uqotctki`. Bcuad i` tma rauqotuil tmku cuuauuga`t)ei`uqotctki`/
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku ~ita`tkcoo{ okla tmracta`k`h c`d tma ~ctka`toceju ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t/ c~~ri~rkcta gadkecocetki` xkoo ba tcja` ti ~ra|a`t mcrg ti tma ~ctka`t.
Kl tma ~ctka`t‛u gadkeco utctqu ku `it okla tmracta`k`h/ c` a}cgk`ctki` lir ec~cekt{ ti hk|a k`lirgad ei`ua`t lir tractga`t xkoo tcja ~ocea c`d c~~ri~rkctacetki`u xkoo ba tcja`.
^cha 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->