Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ref Dreptul Concurentei

Ref Dreptul Concurentei

Ratings: (0)|Views: 1,004|Likes:
Published by Denisa Mazilu

More info:

Published by: Denisa Mazilu on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE pagCAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL CONCURENŢEI…………………………31.Definiţia dreptului concurenţei……………………………………………..........32.Obiectul dreptului concurenţei…………………………………………..............33.Trăsăturile dreptului concurenţei……………………......................................34.Legătura dreptului concurenţei cu alte ramuri de drept……………….............45.Izvoarele dreptului concurenţei…………………………………………………...5CAP II INSTITUŢII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI CONCURENŢEI1.Concurenţa…………………………………………………………………………..72.Piaţa relevantă………………………………………………………………………83.Întreprinderea………………………………………………………………………114. Felurile concurenţei………………………………………………………………….........115. Concurena pură i imperfectă.............................................................................................12
ț ș
1
 
CAP I : NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALEConcurenţa reprezintă un factor esenţial pentru bunăstarea consumatorului deoarece contribuie lacreşterea calităţii produselor şi serviciilor şi implicit la stabilirea unui raport optim calitate-preţ şi a unor  preţuri competitive.ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL CONCURENŢEI
Definiţia dreptului concurenţei
Dreptul concurenţei este o ramură nouă de drept aflată în plin proces de cristalizare întrucât estespecifică economiei de piaţă care până de curând nu a existat în România. În consecinţă nici în doctrinănu există un punct de vedere unitar cu privire la existenţa sa ca ramură autonomă de drept, la sfera sa decuprindere şi cu atât mai mult în legătură cu definiţia dreptului concurenţei. Opinia majoritară estefundamentată pe ideea această ramură de drept are ca obiect atât reglementărilemenite să asigure şi să menţină concurenţa cât şi pe cele destinate să reprime concurenţa neloială .Pornind de la cele afirmate mai sus putem defini dreptul concurenţei ca fiind acea ramură de dreptconstituită din ansamblul reglementărilor care asigură existenţa concurenţei, a competiţiei economice şiexercitarea loială a acesteia. Totalitatea normelor prin care se asigură protecţiaconcurenţei, prin reprimarea practicilor monopoliste formează dreptul anti-trust.
Obiectul dreptului concurenţei
Obiectul dreptului concurenţei îl constituie pe de o parte protecţia pieţei prin reprimarea practicilor monopoliste, restrictive de concurenţă, iar pe de altă parte proteia concureilor înşişi prinreprimarea manifestărilor de concurenţă neloială, neoneste.
Trăsăturile dreptului concurenţei:
-are caracter economic deoarece interpretează economic instituţiile şicategoriile juridice,conferindu-le sensuri noi şi utilizează numeroase concepte economice;-are o finalitate economică deoarece este un instrument esenţial pentru crearea şi funcţionareaeconomiei de piaţă, aşa cum se afirmă în Constituţia României;-este un caracter pluridisciplinar, cuprinzând reglementări de drept material, propriişi preluate din alte ramuri de drept şi de ordin procedural;-are un caracter intervenţionist şi de natură administrativă, Consiliul Concurenţei caautoritate publică în domeniul concurenţei îndeplinind funcţia de „poliţie a pieţei”.2
 
Principiile dreptului concurenţei comerciale
Ca orice ramură de drept şi dreptul concurenţei este guvernat/condus de principii proprii:Principiul liberei concurenţe aşa cum este consacrat în art.135 dinConstituţie, consînaptitudinea fiecărei întreprinderi de a alege şi utiliza mijloacele pecare le consideră optime pentru menţinerea şi sporirea clientelei.Principiul eticii concurenţiale stabileşte anumite limite în ceea ce priveşteexercitarea liberei concurenţe: actele de concurenţă trebuie realizate cu respectarea normelor demorală, a bunei-credinţe şi a ordinii publice.Principiul proporţionalităţii, consacrat expres în art 2 din Legea 21/1996 privindconcurenţa, constă în aceea că normele de dreptul concurenţei devin incidente numai în măsura în careaceasta este necesar pentru asigurarea unei concurenţe normale iar pe de alpartecă sancţiunile aplicate sunt individualizate, ca natură şi cuantum, in funcţie de o serie deelemente caracteristice ale participantului la actul sau faptul sancţionabil-gradul de implicare , putereaeconomică, consecinţele produse, etc.-proportionalitatea - conform careia trebuierespectat un raport corect intre gravitatea sauconsecintele faptei constatate, circumstantelesavarsirii acesteia si masura sanctionatorie aplicata- Legea296/2004.Principiul eficacităţii deşi nu este consacrat expres , poate fi desprins pe cale de interpretare dinmai multe dispoziţii legale din materia concurenţei şi ar consta în aceea că interpretarea şiaplicarea normelor de dreptul concurenţei sunt subordonate exclusiv obiectivelor economice ale acestuia, caracterului său de drept economic.
Legătura dreptului concurenţei cu alte ramuri de drept
Dreptul concurenţei comerciale este o ramură de drept autonomă, dar care are nenumărate legăturicu alte ramuri de drept.a) Relaţiile cu dreptului concurenţei cu dreptul comercialDreptul concurenţei comerciale s-a desprins din dreptul comercial. Mai mult de atât ,chiar şi în prezent există specialişti care consideră concurenţa comercială numai ca o instituţie adreptului comercial,nendu-i autonomia şi tratând exercitarea loiaacesteianumai ca o obligaţie profesională acomercianţilor. Fără îndoială, între cele două ramuride drept există nenumărate puncte comune deoarece, pe de o parte, subiecte ale dreptuluiconcurenţei sunt, în principal, comercianţii iar pe de altă parte unul din scopurile acesteiramuri de drept este de a impune respectarea unei deontologii profesionale acestora dar aceasta nuînlătură distinctivitatea celor două ramuri de drept:1.Sub aspectul domeniului de aplicare dreptul concurenţei nu reglementează faptele decomerţ ci alte categorii de fapte distincte, care scapă de sub egida dreptului comercial(denigrarea unui rival, abuzulde poziţia dominantă, etc) pe care nu numai că nu lefavorizează, dar le incriminează .2. Din punct de vedere al finalităţii normelor, dreptul concurenţei vizeazădeontologia profesiona(comportamentul subiectelor aflate în raporturi deconcurenţă) pe când dreptul comercial vizează statutul juridic al comercianţilor.3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Preda Tiberiu liked this
heligaok liked this
Aghenie_mihaela liked this
zarocsy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->