Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0_cercetare

0_cercetare

Ratings: (0)|Views: 433|Likes:
Published by Ion Sima

More info:

Published by: Ion Sima on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
 ARGUMENT
În cadrul ciclului primar, limba română poate fi considerată mai mult decât o disciplină deînvăţământ. Copiii folosesc în mod curent limba română ca mijloc de comunicare specific umanăcu mult înainte de deveni şcolari.De ce limba română în şcoală, îndeosebi în clasele primare, este mai mult decât o disciplinăşcolară? Răspunsul la această întrebare ni-l dă Fănuş Neagu în „deschiderea” cărţii sale „Ploaia deaur la fereastră”:„Cred sincer că limba română, în care m-am născut şi pe care o slujesc cu toată dragostea, e pâinea, vinul, aerul fără de care viaţa noastră nu s-ar lega pe pământ”. Apoi acelaşi autor continuă:„A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat de dor; a scrie frumos româneşte înseamnă a figăsit cărarea dorului spre dor”(…). „Pentru mine, limba română a fi găsit cărarea dorului spredor”(…). „Pentru mine, limba română este distanţa dintre inimă şi umbra ei care se numeştesuflet”.
1
Tot marele maestru al metaforei române ne destăinuie: „…(a limbii române, n.n) nurecunosc deasupra capului decât pe Dumnezeu”.Un alt răspuns ni l-a dat un alt titan al literaturii române, Nichita Stănescu: „… a vorbidespre limba română este ca o duminică. Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi exprimatănumai în limba română”(…). „Ce patrie minunată este această limbă!(…). Limba română este patria mea”
2
.Dacă am încerca să aflăm ce este de fapt limba română am găsi răspunsul tot la NichitaStănescu: „Butucul limbii (cum stă în frunzele cu o metaforă genială Fănuş Neagu) nu stă înfrunzele lui şi nici în viţa lui. Butucul acestei limbi stă în pământul acestei ţări”
2
.Lucian Blaga spune: „Limba este întâiul mare poem al unui popor” şi cântând înţelesulacestor vorbe vom putea înţelege că limba este elementul cel mai durabil al unui popor, al uneinaţiuni.A vorbi şi a scrie corect româneşte este o obligaţie elementară a oricui. Indiferent de profesie, cultura presupune şi un alt antrenament, menit să asigure şi scrierea corectă: folosirea şi pronunţarea corectă a cuvintelor, respectarea regulilor gramaticale, efortul de a cunoaşte bogăţiile
 
limbii şi de valorifica în vorbirea de toate zilele, trebuie depus de fiecare dintre noi. Dar cea maiimportantă misiune de formare a unor deprinderi corecte de vorbire îi revine şcolii.Limba română este „disciplina amiral” între celelalte obiecte de studiu, ocupând loculcentral în ansamblu general de pregătire a elevilor. Ea are un rol deosebit de important îndezvoltarea gândirii cât şi modelarea personalităţii şcolarului mic, devenind suportul evoluţiei saleintelectuale în pregătirea sa corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ.Având o structură logică, şi copilul învăţând limba, învaţă structura logică a gândirii, careeste cristalizată în structura gramaticală a limbii. Astfel, gramatica trebuie privită ca o logică alimbii, după cum logica trebuie privită ca o gramatică a gândirii.Între limbaj şi gândire există o unitate indisolubilă, aceeaşi care există între logică şigramatică. Modalitatea cea mai importantă în formarea deprinderilor, în emiterea unor judecăţi devaloare este
exerciţiul 
.Prin diversitatea exerciţiilor se realizează o conştientizare a actului desfăşurat, se evitărutina şi se pune în evidenţă personalitatea fiecărui elev. Noile didactici - didactica obiectivelor sau cea cognitivă(didactica învăţării capacităţilor intelectuale) reprezintă salturi mari în domeniul învăţării, încât ele nu mai pot fi făcute în limiteleexperienţei tradiţionale.Integrarea specială presupune formarea unui tineret cu o solidă concepţie în domeniulgândirii practice, moderne, receptiv la tot ceea ce este valoros în cunoaşterea umană.Bazele gândirii logice se pun în ciclul primar când elevii încep:a)să descifreze tainele gramaticale; b)să-şi formeze deprinderii de muncă intelectuală;c)să-şi dezvolte capacităţi cognitive.De fapt, gândirea noastră, limbajul nostru cel de toate zilele sunt impregnate de noţiuni cecare operează gramatica. Studiul gramaticii are o însemnătate deosebită în formarea elevilor asigurând evoluţia lor intelectuală, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline şiintegrarea acestora în viaţă. Dacă gramatica este definită „ca un ansamblu de reguli privitoare lamodificarea cuvintelor şi la îmbinarea lor în propoziţii şi fraze”, metaforic, ea este definită „ogimnastică a minţii sau o gimnastică intelectuală”.În ciclul primar un loc prioritar i se acordă activităţii de învăţare a gramaticii, sarcinileaceste discipline se rezolvă eşalonat, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă ale şcolarului micşi de capacităţile lui intelectuale. În clasele I şi II, elevii sunt familiarizaţi cu elemente pregătitoare- 4 -
 
de limbă, iar în clasele a III-a şi a IV-a se trece la însuşirea treptaa principalelor noţiunigramaticale ce servesc ca suport şi motivaţie pentru exprimarea corectă.Activitatea şcolară dă un puternic impuls dezvoltării gândirii şi limbajului.„Limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”.Cunoaşterea elementelor de fonetică, morfologie şi sintaxă au orientare practic-aplicativă .Copilul trebuie îndrumat spre descifrarea unei propoziţii sau fraze sau a unui ext gramatical.Manualele de clasa a III-a şi a IV-a cuprind exerciţii gramaticale ce pot contribui la mobilitateagândirii, conform particularităţilor de vârstă ale micului şcolar.Indiferent de specificul exerciţiilor gramaticale, elevii trebuie fie deprinşi cu ometodologie în realizarea analizei gramaticale, în realizarea exprimării corecte.„Cine gândeşte bine, vorbeşte bine”.Tendinţa actuală este de a se elimina caracterul plicticos pe care-l avea altădată predarea gramaticiila nivel elementar, lăsându-se copilului mai multă libertate. Conştiinţa utilităţii cunoştinţelor constituie cel mai valoros stimulent în asimilarea temeinică a acestora. - 5 -

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
silviaurlica5664 liked this
Andra Aldea liked this
lavinia_v liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->