Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Final

Proiect Final

Ratings: (0)|Views: 69|Likes:
Published by Crainic Razvan

More info:

Published by: Crainic Razvan on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

 
CUPRINS
I. GENERALIT
ĂŢ
I………………………………………………………….… 21. Cerin
ţ
ele pomilor fa
ţă
de condi
ţ
iile de mediu…………………………...2
1.1. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de lumin
ă
………………………………………………….… 21.2. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de c
ă
ldur 
ă
………………………………………………….…..21.3. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de ap
ă
……………………………………………………..… 31.4. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de aer………………………………………………………..…41.5. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de sol……………………………………………………….…..4
2. Organele pomilor 
ş
i func
ţ
iile acestora………………………………….….62.1 R
ă
d
ă
cina…………………………………………………………………….….62.2. Tulpina……………………………………………………………………….…72.3. Frunza……………………………………………………………………….…92.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9II. ÎNFIIN
Ţ
AREA PLANTA
Ţ
IILOR……………………………………………101. Alegerea
ş
i preg
ă
tirea terenului…………………………………………..10
1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………101.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………111.3. Preg
ă
tirea terenului……………………………………………………………..121.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13
2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19
2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………192.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....202.3. Preg
ă
tirea materialului s
ă
ditor………………………………………………...202.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20
III. LUCR
Ă
RI DE ÎNTRE
Ţ
INERE A POMILOR
Ş
I ARBU
Ş
TILORFRUCTIFERI……………………………………………………………….231. Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere…………………………………………………………23
1.1 Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere a solului în livezi………………………………………..231.2. Combaterea brumelor 
ş
i înghe
ţ
urilor târzii…………………………………..241.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25
2. Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere a pomilor 
ş
i arbu
ş
tilor fructiferi…………………26
2.1. Combaterea bolilor 
ş
i d
ă
un
ă
torilor…………………………………………...262.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi
ş
i arbu
ş
ti fructiferi…………272.3. Calculul volumului de solu
ţ
ie pentru tratamente fitosanitare………………45
3. Fertilizarea planta
ţ
iilor pomicole…………………………………………...46
3.1. Îngr 
ăşă
mintele organice……………………………………………………… 463.2. Îngr 
ăşă
minte chimice…………………………………………………………. 473.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 493.4. Epoca de aplicare a îngr 
ăşă
mintelor……………………………………….. 493.5. Metode
ş
i locul de aplicare al îngr 
ăşă
mintelor…………………………….. 49
4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….505. T
ă
ierea pomilor………………………………………………………………. 52
 
5.1. Epocile de aplicare a t
ă
ierilor la pomi………………………………………525.2. Opera
ţ
ii tehnice folosite la conducerea cre
ş
terii
ş
i fructific
ă
rii pomilor… 525.3. Sisteme de coroan
ă
pentru livezi intensive…………………………………545.4. Sisteme de coroan
ă
pentru livezi superintensive…………………………..555.5 Schi
ţ
e pentru t
ă
ieri de formare, între
ţ
inere, fructificare la pomi
ş
i arbu
ş
tifructiferi............................................................................................................... 57
6. Soiuri propuse
………………………………………………………………...706.1. Soiuri propuse pentru cultura m
ă
r……………………………………….…… 706.2. Soiuri propuse pentru cultura p
ă
r……………………...…………………… 706.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 706.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 716.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 716.6. Soiuri propuse pentru cultura cire
ş
……………………………………….…. 716.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….726.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...736.9. Soiuri propuse pentru cultura vi
ş
in………………………………………….. . .746.10. Soiuri propuse pentru cultura c
ă
tin
ă
…………………………………….……756.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 766.11 Soiuri propuse pentru cultura arbu
ş
tilor fructiferi……………………..…… 766.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 776.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78
7.Sta
ţ
iuni pomicole
........................................................................................79
IV. RECOLTAREA, CONDI
Ţ
IONAREA
Ş
I P
Ă
STRAREA FRUCTELOR ......811. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81
1.1. Evaluarea produc
ţ
iei de fructe………………………………………………..811.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….811. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….821.4. Metode de recoltare...................................................................................83
2.Condi
ţ
ionarea
ş
i p
ă
strarea fructelor……………………………………….84
2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....842.2. P
ă
strarea fructelor……………………………………………………………..85
V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI
Ş
IARBU
Ş
TI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….901. Antem
ă
sur 
ă
toare
ş
i deviz pentru preg
ă
tirea terenului în vederea înfiin
ţă
riiunei plantatii…………………………………………………………………............91
1.1.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
riiunei planta
ţ
ii de m
ă
r pe o suprafa
ţă
de 1 ha…………………………………… 911.2.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de p
ă
r de tip intensiv…………………………………….. 931.3. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de prun………………………………………………………951.4.
ANTEM 
 Ă
SUR 
 Ă
TOARE 
–DEVIZ NR.1.Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tirea terenurilor 
ş
i înfiin
ţ
area
 
unei planta
ţ
ii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….971.5.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de gutui de tip intensiv…………………………………. 1001.6.Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de cais………………………………………………………1021.7.Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de piersic……………………………………………….… 1041.8. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de visin ………………………………………………….…1061.9. Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de cires…………………………………………………......1081.10. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenuluipentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………1101.11. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de c
ă
tin
ă
alb
ă
cu desimea de 3333 plante/ha………..1121.12. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de arbu
ş
ti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 1141.13.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de zmeur ………………………………………………… 1161.14. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118
2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor deinfiintare a unei plantatii………………………………………………………….120
2.1.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii intensivede m
ă
r având urm
ă
toarele caracteristici :………………………………………. 1202.2
.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
iide p
ă
r cu urm
ă
toarele caracteristici:…………………………………… 122
2.3.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii de prun cudistan
ţ
a de plantare de 5 x 4 m
ş
i desimea de 500 pomi lahectar…………..................................................................................................125
2.4.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->