Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gredt 2

Gredt 2

Ratings: (0)|Views: 5,340|Likes:
Published by Martin Ellingham
Gredt - Elementa
Gredt - Elementa

More info:

Published by: Martin Ellingham on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

 
IOSEPHUS GREDT O.S.B.
ELEMENTA PHILOSOPHIAE
ARISTOTÉLICO
-
THOMISTICAE
Editio decima tertia recognita
et
aucta
ab
EUCHARIO
ZENZEN
O.S.B.
VOLUMEN
II
METAPHYSICATHEOLOGIA NATURALIS
ETHICA
SUMPTIBUS HERDER
BARCINONE
-
FRIBURGI
BRISGOVIAE — ROMAE
-
NEO
EBORACI
MCMLXI
 
IMPRIMATÜR:
Augustae Trevirorum die 17 augusti 1960t
BENNO
GUT
O.S.B., abbas primas
NIHIL OBSTAT:
Dr.
GABRIEL SOLA BRUNET
canonicus, censor deputatus
IMPRIMATUR:
Barcinone die 31 maü 1960
GREGORUTS,
archiepiscopus-episcopus JSarcinonensisDe mandato
S.E.
Kdmae.
ALEXANDER PECH,
pbter., cancellarius a secretis
©
EditorialHeyder,Barcelona (España)
1961
N
registro 3440-60
UH.
I'KOI-II
PAU
PITÓMITO I.HC.AI.
II.
9749-1960
PMNTE»
IN
SI>AIN(¡MAI'IÍHA,
'forrea Aiiinl,
o
Barcelona
INDEX PARTIUM
METAPHYSICA
Prolegomena
3
613.
Quid
sit
Metaphysica. 614. Metaphysicae divisio. — 615.Metapliysica
est
scientia
et
sapientia.A. METAPHYSICA GENERADISPARS
I
DE ENTE
IN SE
CONSIDERATOCAPUT
I. DE
NATURA ENTISThesis
1.
Ens
ut
nomen est praedicatum communissimum
et
simpli-cissimum
et
essentiale respectu omniuní, quibus tribuitur;
ens
ut participium est praedicatum essentiale respectu solius Dei, accidéntale respectu ornnium aliorum
6
616.
Status quaestionis.
--
617. Probatur thesis. 618.
Co-
rollarium. — 619. Scholia. — 620. Obicitur.. CAPUT
II. DE
PROPRIETATIBUS ENTIS§
1. De
proprietatibus entis
in
genere
14
Thesis
2.
Praeter
ens
quinqué sunt conceptus transcendentales:
res,
unum, aliquid, verum, bonum,
e
quibus quattuor tantumsunt proprietates entis: unum, aliquid, verum, bonum, quae
ab
ente immediate dimanant, secundmn distinctionem virtualemminorem
14
621.
St. qu. -
622. Prob.
th.
623. Coroll.
-
624. Schol.Thesis
3.
Unum, aliquid, verum, bonum sunt proprietates entis
reales;
quamvis haec quattuor, formaliter sutnpta, exprímantaliquid rationis, tamen,
ut
proprietates entis reales, significantipsum
ens,
inquantum fundat illud rationis
17
626.
St. qu. -
627. Prob.
th. -
628. Schol.
 
VIIndex partium
Pag.
§ 2.
De unitate
19Thesis 4. Unitas enti non superaddit aliquid reale, si sumitur formaliter, sed negationem tantum divisionis; ideo unmn eonver-titur cum ente. Attamen unitas, prout est proprietas realis, nonin mera negatione divisionis consistit, sed in entitate, prout est fun-damentum negationis divisionis 19630. St. qu. - 631. Prob. til. - 632. Seliol. - 633. Obi.§ 3.
De veritate transcendental!
23Thesis 5. Veritas, quae dicitur de re, superaddit rei relationem,sive realein sive rationis: realeni ad intellectum, a quo mensu-ratur proprie; rationis ad intellectum, a quo mensuratur im-proprie, et ad intellectum, quem mensurat. Veritas autemstricte transcendentalis, si formaliter sumitur, enti, ut ens est,rationis tantum relationem superaddit ad intellectum, ad quemrefertur. Ideo veritas transcendentalis, prout est proprietas realis,consistit in ente ut fundamento illius relationis rationis 23634. St. qu. — 635. Prob. th. — 636. Coroll. 637. Schol.
638.
Obi.
§ 4. De bonitate
29
639.
Quid sit bonitas transcendentalis. 640. Quotuplex sitbonitas. — 641. Quid sit malum, et quotuplex sit.§ 5.
De speciali bonitate, quae est pulchritudo
35
642.
Quid sit pulchrum. 643. Quodnam sit fundamentumpulchritudinis. — 644. Quae potentiae apprehendant pulchrum.CAPUT III. DE PRINCIPIO, QUOD IMMEDIATE SEQUITURCONCEPTUM ENTIS, SEU DE PRINCIPIO CONTRADICTIONISThesis 6. Principium contradictionis est principium, quod irnmediatesequitur conceptum entis; quare Ínter principia ómnibus per senota est principium absolute primum 38
645.
St. qu. - 646. Prob. th. - 647. Coroll. - 648. Schol. -
649.
Obi.CAPUT IV. DE DIVISIONE ENTIS IN POTENTIAM ET ACTUM
§ 1. De potentia et actu in genere
43650.Quomodo ens dividatur in potentiam et actum. — 651. Notioactus et potentiae. 652. Quomodo perveniamus ad conceptumactus. — 653. Divisio potentiae. — 654. Divisio actus.
§ 2. De habltudlne potentiae ad actum
46
655.
Praestuntia actus super potentiam. - 656. Habitudo actusel potentiae qnoad eiuisalitatein. 657. Potentia et actus, qua-teiuiN coiisUUiiiul cn.s
tiimiii.Index
partium VII
Pag.
PARS II
DE ENTE C0NSIDERAT0 PROUT EST IN INTELLECTUHUMANO, SEU DE VERITATE LÓGICA HUMANA
CAPUT I. DE ESSENTIA VERITATIS LOGICAE HUMANAEThesis 7. Veritas lógica non inest formaliter in simplici apprehen-sione mentís humanae, sed in iudicio tantum 52
658.
St. qu. - 659. Prob. th. — 660. Coroll. - 661. Schol. -
662.
Obi.CAPUT II. DE EXSISTENTIA VERITATIS IN MENTE HUMANA
Quaestio I.
De modis, quibus se habere potest mens humana ad veritatempossidendam '58
663.
Quotuplici modo mens humana habere se possit ad veritatem possidendam. — 664. Quid sit nescientia, ignorantia, error,dubium. — 665. Quid sit opinio.
Quaestio
II.. De certitudine 60
Articnlus I. Quid et quotuplex sil certitudo
666.
Quid sit certitudo. — 667. Quid et quotuplex sit certitudoobiectiva. — 668. Quomodo assensus certitudinis causetur. — 669.Quotuplex sit certitudo formalis. -- 670. Triplex momentum incertitudine distinguendum. 671. Quomodo se habeant Ínter se evi-dentia et fides, scientia et opinio.
Articulus II. Num. mens humana capax sit certitudinis, seu descepticismo universali
Thesis 8. Scepticismus universalis ut factum est physice impossi-bilis, ut doctrina intrinsecam involvit contradictionem 66
672.
St. qu. - 673. Prob. th. - 674. Schol. - 675. Obi.
Articulus III. Quomodo mens humana ad certituiinem perveniat,seu de methodo philosophandi
Thesis 9. Non est recta methodus acquirendae certitudinis, quaenihil vult admitiere, nisi quod demonstretur. Ideo etiam dubitatiouniversalis methodica ñeque philosophandi ñeque cuiuscumquescientiae initium potest constituere; tamo dubitatio methodicaabsolute universalis est metaphysice impossibilis. Quare rectaphilosophandi methodus non a dubio incipit, sed a certitudine na-turali primorum principiorum 69
676.
St. qu. - 677. Prob. th. - 678. Coroll. - 679. Schol. -
liSO. Obi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->