Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dituria260

dituria260

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:
Published by Muhamed Dolaku
Revista "Dituria Islame"
Revista "Dituria Islame"

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

 
 
 1
 
www..
NUMER 260 | VITI 25 | MARS 2012 | REBIUL AHIR 1433 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€
dituriaislame
 
2
 
dituriaislame
“Zoti i tyre iu përgjigj lutjes së tyre (e tha):Unë nuk ia humbë mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apofemër. Ju jeni njëri nga tjetri”.
(Ali Imran, 195)
“Edhe atyre (grave) u takon e drejta si edhe përgjegjësianë bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre”.
(El Bekare, 228)
“Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduardisa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanëshpenzuar nga pasuria e tyre”.
(En-Nisaë, 34)
“Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri-tjetrin,urdhërojnë për të mirë e ndalojnë nga e keqja,e falin namazin dhe japin zeqatin, respektojnëAllahun dhe të dërguarin e Tij”.
(Et-Tevbe, 71)
“O ju njerëz! Kinie frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje(njeriu) dhe nga ajo krijoi palën (shoqen) e saj,e prej atyre dyve u shtuan burrra shumë e gra.Dhe kinie frikë Allahun që me emrin e Tij përbetoheni,ruajeni farefisin (akraballëkun), se Allahu ështëmbikëqyrës mbi ju.”
(En-Nisaë, 1)
 
 
3
Bankat islame nevojë ekohës f29
D
r
. I
slam
H
asanI
ISHUJT KOMORE f31
m
r
. s
amIr
B. a
HmetI
Kosova, katër vjet passhpalljes së Pavarësisëf33
B
urIm
B
IBaj
Ç`do të bëhet, vallë,halli im! f35
H
amDI
n
uHIju
Divan f38 Junus Emre Të drejtat e gruasndërmjet Islamitdhe konveventavendërkombëtare f39
D
r
. s
amIje
m
enIsI
Dita ndërkombëtare egruas f44
D
r
. j
usuf 
e
l
-K
arDavI
Përgjegjësitë e njëgruaje- nëne në kohënmoderne f47
s
aDBere
B
eqollI
B
IçKu
Rëndësia e familjes nëIslam f48
eIm
H
oxHa
dituria islame / revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore / B: ky  B i  k, P.
Kryeredaktor: Mr. Rexhep Suma / Redaksia: Driton Ari, Mr.Ejup Haziri, Fitim Flugaj, Mr.Imer Hajdini, Dr. Islam Hasani, Kasim Gërguri, Muhamed Mavraj dhe Sedat Islami.Gazetar në redaksi: Ramadan Shkodra / Lektor: Isa Bajçinca / Korrektor: Skender Rashiti / Redaktor artistik, teknik dhe operator kompjuterik: Edib Ali Agagjyshi.Adresa: Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 Prishtinë / Tel&Fax: 038 224 024 / email: dituriaislame@hotmail.com / dituriaislame@yahoo.com
www.dituriaislame.net
/Parapagimi: Evropë 25 € / Amerikë 40 USA$ / Shtypi: Shtypshkronja “Iliri”, Prishtinë / Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen!
Komentimi i kaptinës“El-Mutaffifinë” 4 f6Regjistri i tëdevotshmëve dhemirësitë e tyre në Xhenet
s
aBrI
B
ajgora
Nga fshehtësitë eKur’anit f9
D
r
. Z
aglul
n
exHar
Rreth akuzës mbimetodologjinë ehaditheve në vlerësimine përgjithshëm tëashabëve (3) f12
D
r
. m
usa
v
Ila
Sa’d ibnu Ebi Vekkasir.a. f14
D
r
. f 
aHrusH
r
exHepI
 
Premtimi hyjnorpër ngadhënjimin ebesimtarëve f17
s
eDat 
I
slamI
Reflektime kuranore f20
m
r
. a
Dnan
s
ImnIca
Dispozitat islame rrethushqimevetë lejuara f22
K
asam
m
uHametI
 
Zekati për ar,argjend dhe valutabashkëkohore f26
m
r
. e
 jup
H
aZIrI
Përmbajtja
260 DITURIA ISLAME MARS 2012
INTERVISTË ME IMAMIN E RESTELICËS, SHABAN HAXHI
Imami në shërbim të popullit f50
I
ntervIstoI
m
r
. r
exHep
s
uma
“Vlera e njeriut është aq sa i shton jetës në meslindjes dhe vdekjes”. (Dr. Mustafa Mahmud)
Ë
shtë Imami i fshatit Restelicë që, kur të tjerët i humbënshpresat se mund të kishte të gjallë nga shembja e ortekut,pati një bindje tjetër. Ai komunikoi me nënborën me anë të njëgypi, dhe kështu i pari hetoi shenjat e jetës së Amserës dhe ishtetejet i sigurt se ajo ishte e gjallë nën ortekun e borës që mbërtheulagjen e saj. Hoxha për dy ditë qëndroi pranë bashkëfshatarëve,por qe edhe koordinator i gjithë asaj që u organizua me banorëte fshatit, pastaj me FSK-në,PK-në dhe të gjithë dashamirët që idolën në ndihmë për të shpëtuar jetë. Imami tërë kohën rrezikoiedhe vetveten, vetëm e vetëm që t’u dilte në ndihmë viktimave.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->