Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dituria256

dituria256

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by Muhamed Dolaku
Revista "Dituria Islame"
Revista "Dituria Islame"

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

 
 
 1
 
www..
NUMER 256 | VITI 25 | NËNTOR 2011 | DhUl-hIxhxhE 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, ShKENCORE E KUlTURORE | ÇMIMI 1€
dituriaislame
 
ETApAT E hAxhIT DhE DUAJA E hAxhINJVE
lEbEJK AllAhUME lEbEJKlEbEJKE lA ShERIKE lEKE lEbEJKINEl hAMDE VE NIËMETElEKE VEl MUlK lA ShERIKE lEK
hAxhI 2011
NË hORIzONTET E TAVAFIT DhE ARAFATIT 
 
2
 
lebejk allahume lebejk, lebejke la sherike leke lebejk,inel hamde ve niëmete leke vel mulk, la sherike lek.
 Duaja e Haxhinjve
 
Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Plotfuqishëm.
Falënderimi i takon At Që ishte kur nuk ekzistonte asgjë.
Falënderimi i takon Allahut,
i Cili është i pari pa llim dhe i fundit, pa mbarim,i Cili e di të brendshmen dhe të jashtmen.Falënderimi i takon At që në librin snik thotë:“Dhe thirr ndër njerëz për Haxhin,se të vnë ty këmbësorë e edhe kalorës me deve të rraskapitura,që vnë prej rrugëve të largëta, për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre,
dhe për ta përmendur Allahun në ato ditë të caktuara (në shenjë falënderimi)Falënderimi i takon Allahut,
i Cili Qabenë e bëri shtëpinë e parë për adhurim dhe vizitën e saj për besimtarët - obligim.Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedin a.s.mbi familjen e t të ndershme,mbi shokët e t besnik e snik dhembi të gjithë ata që e përcollën dhe përcjellin rrugën dhe traditën e tderi në Ditën e Gjykimit.O Allah, Që nuk ke shok tjetër, vetëm Ty Të besojmë,vetëm tek Ti kemi shpresë dhe vetëm Ty të mbështetemi.Ti je mëshiruesi e mëshirëbërësi, lehtësojua rrugën këtyre haxhinjve.O Fuqiplotë, mundësojua këtyre haxhinjve kryerjen e ceremonive të Haxhit,tavan e shtëpisë Sate, në Safa e Merva,qëndrimin në Arefat, në Muzdelife e Mine,në vizitën e xhamisë së Pejgamberit a.s. dhe vende të tjeraO Zoti ynë, shuaju etjen këtyre haxhinjve nga kroi i Zem-zemit dhena e bëj nasib edhe neve,e në Ahiret bëna të mundur që të pimë nga kroi i Xhenetit.O i Gjithëmëshirshëm, na e bëj të mundur neve që të kujtojmë Ty
në kënaqësitë dhe në vështirësitë më të mëdha,
e hanxhinjve me gjuhën e tyre duke thënë:
të PërGjiGjem O ZOt, tY, ZOti im, të PërGjiGjem,të PërGjiGjem, Që nuk ke shOk, të PërGjiGjem tY,Për tY është ÇdO lëvdatë e Falënderim,dhunti e Pushtet, dhe nuk ke shOk
vazhdon në faqe 63
 
 
3
Komentimi i katinës“E-Muk” 10 f33
S
abri
b
ajgora
Isami ërvetëvrasjen?
 
f37
M
r
. N
aiM
ërNava
,M
 yfTi
 
i
K
oSovëS
 Teoria de ojet easurisë (E-Ma) f40
D
r
. i
SlaM
H
aSaNi
KAMERUNI f43
M
r
. S
aMir
b. a
HMeTi
Kremtimi i Fitër-bajramit në vende tëndrysme f45
M
r
. e
 jup
H
aziri
Identiteti fetarEvroian f48
e
 jup
r
aMaDaNi
Isamofoëtartificiaë f50
D
r
. f 
aHruSH
r
exHepi
Vjerrat ao nuset,një rivaitet iërjetsëm f53
M
r
. a
vDyl
r
raHMaNiiNTerviSTë
 
Me
 
Dr
. a
bDulveHab
 e
N
-N
eDevij
,
MyfTiuN
 
e
 K
oreSë
 
j
uguT 
Me mysimanët eKoresë së Jugut f55
dituria islame / revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore / B: ky  B i  k, P.
Kryeredaktr: Mr. Rehep Suma / Redaksia: Drit Ari, Mr.Ejup Haziri, Fitim Flugaj, Mr.Imer Hajdii, Dr. Islam Hasai, Kasim Grguri, Muhamet Mavraj dhe Sedat Islami.Gazetar  redaksi: Ramada Shkdra / Lektr: Isa Bajçica / Krrektr: Skeder Rashiti / Redaktr artistik, tekik dhe peratr kmpjuterik: Edib Ali Agagjyshi.Adresa: Dituria Islame, rr. “Bajram Kelmedi” r. 84, 10000 Prishti / Tel&Fa: 038 224 024 / email: dituriaislame@htmail.cm / dituriaislame@yah.cm
www..
/Parapagimi: Evrp 25 € / Amerik 40 USA$ / Shtypi: Shtypshkrja “Iliri”, Prishti / Drshkrimet dhe ftt uk kthehe!
hai, oigim destyë e fesë f9
M
r
. e
KreM
M
aqeDoNci
hai, udëtim drejtnjë srese ër enet f11
M
r
.
Sci
. z
 yMer
r
aMaDaNi
Në oriontet e Tavafit deArafatit f13
N
exHaT 
i
braHiMi
Viita e Qaesë f.16
i
Sa
ërSHaNi
Disa nga oicionete të Dërguarit a.s.gjatë ait tëtij f18
M
r
. f 
laMur
S
ofiu
Verat sirtërorede civiiuese tëhait f20
M
uHaMeD
H
ilMi
a
bDul
 v
eHab
Kurani, testim idevotsmërisë f22
o
rHaN
b
iSliMaj
Disoita e kuranitf25
a
 jNi
S
iNaNi
Kurani f29
D
r
. M
uSli
v
ërbaNi
përmajtja
256 DITURIA ISlAME NËNTOR 2011
lEbEJK AllAhUME lEbEJKlEbEJKE lA ShERIKE lEKE lEbEJKINEl hAMDE VE NIËMETElEKE VEl MUlK lA ShERIKE lEK TË RGJIGJEM, TY O zOTI IM, TË RGJIGJEM, RGJIGJEM TY,QË NUK KE ShOK, TY TË pËRGJIGJEM.pËR TY ËShTË ÇDO lËVDATË,FAlËNDERIM, DhUNTI E pUShTET,DhE TI NUK KE ShOK.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->