Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bulderend ten strijde

Bulderend ten strijde

Ratings:
(0)
|Views: 117|Likes:
Published by Hans Mestrum
Artikel in 'Motor-Magazine' over het motor-racing-team van de HTS Autotechniek HRT van de HAN
Artikel in 'Motor-Magazine' over het motor-racing-team van de HTS Autotechniek HRT van de HAN

More info:

Published by: Hans Mestrum on Dec 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2011

pdf

text

original

 
Rob HakvoortwerdditjaarNederlandskampioen. Hierzie je ’min actie tijdens deverregende DucatiClubraces.
m
et harde klappen gaat de vlootSupermono’s van start en als eenrollende donder zwelt eenlaagtonig en bruut geweld aan.Hoe iel sommige van de machinesin het veld ook mogen ogen, het gedreun uit dedikke eencilinders is het meest imposant van alleraceklassen. Alleen het geluid al maakt de klassetot een waar luistergenot, maar ook dediversiteit is interessant. Er is geen enkele klassewaar technisch zoveel mogelijk is. Kortsamengevat is er naast de eis dat je maar ééncilinder mag hebben, slechts een minimumgewicht en een maximum cilinderinhoud. Verdermag iedereen het helemaal zel uitzoeken. Doordeze vrijheid zie je heel veel mooie technischeoplossingen in het rennersveld. Ook leuk is dathet allemaal geen hoogvermogende, maar wellichte machines zijn, waarmee hoge bochten-snelheden gereden worden. Je zou de Super-mono een echte stuurklasse kunnen noemen,want daar liggen de winstpunten. Met dat voorogen is de Supermono ineens niet meer zohobbyistisch. Juist in deze klasse leer jeontzettend goed je lijnen rijden en metstuurmanskunst win je wedstrijden, in welkeklasse dan ook. Bovendien ontbreekt met hetwegvallen van de 125 cc de schakel naar de600’s, waardoor de Supermono nog interessan-ter wordt als instapklasse. Hoogst waarschijnlijk wordt de leetijdslimiet daarom ook verlaagdnaar 14 jaar.
MM
reportage
ONK SUPERMONO
62
www.motor.nl
 
25 | 200825 | 2008
www.motor.nl
 
63
Bulderend
Het ONK SupermONO wOrdt NOgal eeNS verSleteN vOOr HObbyKlaSSe,maar iS dat wel terecHt? HuileNde vierciliNderS, jaNKeNde twee-taKteN, allemaal leuK eN aardig, maar weeS eerlijK: ecHt KippeNvelKrijg je paS alS de SupermONO’S buldereNd vaN Start gaaN
tEN StRijdE
 
DE FEITEN
Het ONKSupermono bestaat alsaparteraceklassealzeventienjaar.Daarvoorredendeeencilindersmeeindesportklasse.Indeglorietijd,toenderacerijsowieso nogpopulairwasonderhet publiekenbezoekersmassaalnaardetalloze(straten)circuitsstroomden,stonddeSupermonozelsinhet voorprogrammavandeTTendeSuperbikes.BekendenamenalsMauriceBolwerk,CeesDoorakkers,Lex vanDijkenHansSmeeskomenallemaaluit hetSupermono-nest.Enomevenverdertegaan:AlanCathcartenKatjaPoensgenkomenoorspronkelijkuit deEuropeseSupermono-klasse.DeSupermono kenmerkt zichdooreengrotetechnischevrijheid.Eéncilinder,maximaal800 cc (in2008;volgenszeggenwordt dat 900 cc) enminimaal95 kg,daarhebjejezo’nbeetjeaantehouden.Nouoké,mocht jeeenturbo o compressorwillenmonteren,danmagdat ookniet,maarverderistechnischheelveelmogelijk.Overigens,het completereglement vindjeopwww.knmvcup.nlonderhet kopje‘inormatie’.OokeennuttigewebsiteisdievandeDutchSupermono Associationwww.supermono.org.Naastinormatieovercircuits,rijdersennieuwsvoorderijders,vindjeeropeenorumookeenimmensehoeveelheidtechnischeinormatie,onderverdeeldindiversemerken.Daarnaast ishet ookdeplekbijuitstekomaanjeonderdelentekomen.
Aan tael zitten Erik Pijnenburg en zijn oudebuurjongen Rob Hakvoort. Erik rijdt al zestien jaarin de Supermono, Rob begon er vij jaar geledenen werd dit jaar Nederlands kampioen. Beidenzijn door Rob’s vader, Theo, aangestoken met hetracevirus. Theo Hakvoort racete op onder andereeen RD 350 en TZ 350 en Erik was de goede buurdie ieder weekend als monteur meeging. Op hetmoment dat Theo stopte kon Erik de racerij geenvaarwel zeggen en hij besloot zijn racelicentie tehalen.‘Tijdens de training ging het voor geen meter,iedereen vloog me voorbij.’ Teleurgesteld gooidehij het bijltje er bijna bij neer, maar troostendbeging zijn vrouw Marianne de grootste out vanhaar leven. ‘Ik zei tegen hem: “Kom op joh,probeer het nog eens. Misschien gaat het zo welbeter.”En het ging inderdaad beter, met alsgevolg dat Erik voortaan ieder weekend in deschuur zat. Doordeweeks ook eigenlijk.Uiteindelijk heb ik ook interesse in de techniek gekregen (ze zet inmiddels zo een blok in elkaar,TD). Ik moest wel, dan zag ik ’m tenminste nogeens’, vertelt ze lachend. De schat ga hem zelsnog een Yamaha SRX cadeau om mee tebeginnen. Sinds die tijd is Supermono een deelvan hun leven.En Rob? Met zo’n vader en zo’n buurman had dearme jongen simpelweg geen kans. Na zeven jaarcrossen stapte ook hij op een mono. Rob: ‘Datging boven verwachting. In het eerste seizoenwerd ik al tweede.’ Toch duurde het even eer hijde titel binnenhaalde. Op jacht naar meersnelheid werd het Yamaha XTZ 660-motorblok tot in het extreme opgevoerd, met scheurendecarters tot gevolg. Bovendien kon het aluminiumrijwielgedeelte de trillingen van de dikke mononiet aan. Agelopen seizoen reed hij met eenrame dat Nico Bakker speciaal voor hem maakte.Het motorblok werd minder extreem opgevoerdtot zo’n 85 pk. ‘Eigenlijk is dat het belangrijkste inde Supermono, je basis moet goed zijn. In hetbegin blee ik achter de eiten aanlopen, maarmet het nieuwe rame en het motorblok watminder opgevoerd werd de machine meerbetrouwbaar en dat is de sleutel tot alles. Aaneen machine die telkens stuk gaat heb je niets,en bovendien kun je met die 85 pk zels Europeesnog betrouwbaar winnen.’
goede Basis
Binnen de supermono wordt gereden metdiverse merken. Meest vertegenwoordigd zijnYamaha (XTZ 660) en BMW (Rotax uit de F650),maar ook Ducati, KTM, Husqvarna en Bimota(onder andere) doen mee. Er is ook een nieuwestroming binnen de Supermono; de minimoto’s.Dit zijn 125 cc rijwielgedeeltes met een 400 ccblok uit een crosser. Minder pk’s, maar wel lichteren compacter. Voor veel rijders zijn ze echter tekrap. Bovendien moet alles er nog voorontwikkeld worden. Voor de Yamaha enBMW-blokken bijvoorbeeld zijn diverseleveranciers van snelle spullen, maar pak je zo’ncrossblok, dan mag je daar zel een vijversnel-lingsbak voor ontwikkelen en een snellenokkenas, om maar even iets te noemen. Je moetzel alles uitvinden, terwijl binnen de Supermono juist al heel veel kennis huist over de geijkteblokken, dus echt aantrekkelijk is het niet om metzo’n nieuw motorblok te beginnen – o je moethet leuk vinden nieuwe dingen te ontwikkelen.Zo rijdt er bijvoorbeeld een KTM mee met eenzelgemaakte zeskleps-kop.Zowel Erik als Rob zijn het er over eens: ‘Je moetecht een goed concept bouwen en daarnadoorontwikkelen. Hij moet licht en goed sturendzijn en betrouwbaarheid is alles. Praat eens metmonorijders, want er staat nog heel veel inschuren. Bovendien kunnen ze je goed adviserenover wat je nodig hebt, ze weten wat goed is endat kan je helpen. Je begint dan met een goedebasis. En nogmaals, alles is al uitgevonden, dusvraag het de rijders als je iets wilt aanpassen, datkan je veel geld besparen. Het hoet bovendienniet veel te kosten, want er rouleren veelonderdelen en er is veel materieel aanwezig. Bijde Supermono heet eigenlijk niemandgeheimen. Het is een hecht clubje, maar ook heelopen en er wordt een boel gedeeld. Als beginnero leek krijg je zeker hulp. Iedereen zit juist opvers bloed te wachten’Heb je eenmaal een machine, houd het dan ineerste instantie simpel. Rob: ‘Maak je in het beginniet druk over vermogen en vering en dergelijke.Als het niet harder gaat, zit dat vooral tussen jeoren. Mocht je werkelijk een probleem hebben,dan is er altijd wel iemand die je kan helpen.’ Erik vult aan: ‘In principe rijden we allemaal metongeveer hetzelde vermogen en de topsnelheidligt op zo’n 210 km/u. Daardoor leer je wel sturen,want je moet het dan hebben van een hogebochtensnelheid. En normaliter rijdt iedereenmee in de race, da’s altijd al zo geweest. Er is een115 procent regeling, die inhoudt dat wie nietbinnenkomt binnen 115 procent van de tijd diede snelste rijder heet neergezet, zich nietkwaliceert, maar onderling wordt altijd beslotentoch iedereen mee te laten rijden. Wel benadruk-ken we dat iedereen vooral z’n eigen lijn moetrijden, dan kan de rest ’t beter inschatten.Daardoor blijt het veilig om ook de langzamererijders mee te laten doen.’
Hts
Al zestien jaar lang rijdt het HTS Racingteam inwisselende samenstelling in de Supermono alstechnische ervaring voor hun studie aan de HTSAutotechniek in Arnhem. Het team is proessio-neel samengesteld met een manager, hoodtechniek, tweede man techniek, een man voorelektra, voor het rijwielgedeelte en ga zo maardoor. In totaal bestaat het team uit twintig leden,van wie de helt echt actie is. De coureur betaaltzel zijn licentie en kleding, dit om de praatjes-makers van de serieuze belangstellenden tescheiden en om ook een beetje een stok achter
jUiSt iN dEzE KlaSSE lEER jE ONtzEttENd
goed je lijnen rijden
BiNNEN dE SUPERMONO iS hEEl vEEl
 tecHniscHe kennis BescHikBaar
▲▲
Enzokanhetook.EenoudeMuZScorpion(heeteenYamaha-blok),partytentje,koezet-apparaat.Klaar!
Zostajeopeenschoolpleinenzostajeindewerkplaatsvaneenraceteam.
Geenpoehabinnendemono’s.Hetblijtallemaalgoedbetaalbaarentochproessioneel.
DerustigeHetteZwagadoetzijndingenondanksgrotevorderingengedurendezijnallereersteseizoenginghijgeenéénkeeronderuit.Netjes!
Hobbyklasse?Ditzieterverdomd proessioneeluit!
MMREPORtagE
25 | 2008
www.motor.nl
 
6564
www.motor.nl
 
25 | 2008

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ronaldthe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->