Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Ulangan Bahasa Bali Kls 1, Semester II

Soal Ulangan Bahasa Bali Kls 1, Semester II

Ratings:
(0)
|Views: 10,680|Likes:
Published by tamanbali
Ini merupakan contoh soal Ulangan Umum untuk pelajaran Bahasa Bali SD kelas satu semester satu. Bagi para guru bahasa Bali, silahkan ditengok.
Ini merupakan contoh soal Ulangan Umum untuk pelajaran Bahasa Bali SD kelas satu semester satu. Bagi para guru bahasa Bali, silahkan ditengok.

More info:

Published by: tamanbali on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2015

pdf

text

original

 
Contoh soal :TES SUMATIF SEMESTER IITAHUN AJARAN ...............................SEKOLAH DASAR .......................................Mata Pelajaran : Bahasa BaliKelas : I (satu)Hari/tanggal : Kamis, 27 Mei 2010Waktu : 09.30--10.30 (60 menit)I. Isinin tanda (X) aksara a, b, utawi c di arep pasaut ane beneh!I KEKUA TEKEN I LUTUNG
Gelisang satua majalan, kondén kenyel koné ia majalan sagét ada ngenahpondokné I Kaki Prodong kaiter baan abian. Ditu tepukina punyan biu masé. ILutung menék di punyan biuné. I Kekua ngantosang di bongkol punyan biuné. Ianuléngék ngantosang dumané. I Lutung ngémpok biu mas dadua. Biuné ento pelutatur maka dadua amaha. Sasubané makelo ia ngantosang, tusing masih baangaduman, laut ia ngomong.
”Ih Lutung, to kénkén pasubayané
? Kadén sabilang maan tetelu, cai dadua
awake abulih.” Mara dingeha munyi k
éto, I Lutung uli di duur nyeréré ngéwérin IKekua, laut ngentungin kulit biu agemel.1.
 
 Apa judul satuané ba duur.........a. I Kekua tekén I Kekua b. I Kekua tekén I Lutung c. I Lutung2.
 
Tepukina pondok kaiter baan
………
 a. pagehan b. abian c. tukad3.
 
I Lutung menék punyan
………..
 a. poh b. nangka c. biu4.
 
I Kekua ngantosang di
……..
punyan biuné.a. samping b. duur c. bongkol5.
 
I Lutung ngémpok biu mas.........a. tetelu b. dadua c. abesik
 
6.
 
I Lutung ngémpok biu. Biuné ento peluta tur maka dadua............a. kutanga b. amaha c. entunganga7.
 
Ih Lutung, to kénkén pasubayané. Pasubaya patuh tekén......a. janji b. upaya c. raos8.
 
I Kakua ngantosang dumané. Dumané patuh tekén........a. bagian b. jatah c. biu9.
 
Ramé tungkalikan krunané..........a. mamusuh b. sepi c. bawak10.
 
Tegeh tungkalikan krunané.........a. éndép b. majujuk c. cerik11.
 
Dadua patuh tekén lelima juang……
........a. patpat b. dadua c. tetelu12.
 
Telu basa Bali alusné ...........a. tiga b. kalih c. sanga13.
 
 Awaké maan biu abulih. Abulih patuh tek
én ……
...a. tetelu b. abesik c. nenem14.
 
Dadua basa Bali alusné..........a. kalih b. asiki c. tiga15.
 
20,
ené madan angka........a. siangolas b. plekutus c. duang dasa16.
 
Muridé belog, I Guru.........a. lengeh b. dueg c. bagus17.
 
 Anak ané lacur tusing ngelah ..........a. pipis b. umah c. makejang beneh18.
 
I Lutung ikutné dawa, I Kambing ikutné.........a. lantang b. mabulu c. bawak19.
 
I Aming madaar nasi. Madaar raos alusné........a. ngajeng b. neda c. ngamah20.
 
 Ané mabatis patpat, sajaba........a. jaran b. bébék c. céléng21.
 
 Ada anak ané ngeling sigsigan, ngeling ciri anaké..........a. demen b. liang c. Sebet22.
 
 Ané mawarna putih........a. bok b. gigi c. getih
 
23.
 
 Ané lebihan tekén nemnem.......a. lelima b. patpat c. pitu24.
 
Solas, roras, telulas,
……….
 a. telung dasa b. patbelas c. telulikur 25.
 
Sampatang kelasé ap
ang…….
 a. bersih b. daki c. resem26.
 
Ia suba
…..jalan masuk.
 a. ma b. di c. do27.
 
Dadong kurenané
….
......a. pekak b. bapa c. I beli28.
 
Wilangan pitu ( 7 ), patpat jangin.
…….
 a. dadua b. lima c. telu29.
 
Wilangan limolas : 10 + ........a. patpat b. lelima c. nem30.
 
Kedék ia mara baanga pipis. Kedék tungkalikané
…..
 a. ngeling b. pedih c. demen
II. isinin cecek-cecek betén ené aji pesaut ané beneh!
1.
 
Yen bedak patut nginem ............................................2.
 
Yen seduk patut ngajeng
….
......................................3.
 
Bulu ané ada di betén jaguté madan
………………..
 4.
 
Bulu ané di betén cunguhé madan
…………………….
 5.
 
Kuping basa alusné..
……………………………………
 6.
 
Bok basa alusné
…………………………………………
 7.
 
Cunguh basa alusné
……………………………………
 8.
 
Panak siap madan..
…………………………………….
 9.
 
Panak bébék madan
…………………………………….
 10.
 
Panak sampi madan.
……………………………………
 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Darmawan Darmini added this note
knp gak bs dibuka RPP Bhs Bali Kls 2 nya?
Samitha Tariz added this note
ada yg kelas 5 smt 2 gk ?
1 thousand reads
1 hundred reads
masmedica liked this
TomKet Xiie Penggila added this note
kok gk da kls IV sih
Tika Parmawati liked this
Budhi Ketut liked this
d4rm4 liked this
Melani Prabayanti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->