Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Bucurestilor

Istoria Bucurestilor

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 2,891|Likes:
Published by ciolly12

More info:

Published by: ciolly12 on Dec 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Revist a
Secolul XXI
Istoria
Bucure
ş
tilor
 
{TEFAN AUG. DOINA{
 Atrac]ia ora[ului
Atrac]ia pe care ora[ul a exercitat-o asupra mea are o motiva]ie cultural\, ]inândde un adev\rat ritual al comuniunii [i schimbului de idei.Desigur, mi-au pl\cut mediul rural [i universul satului în care m-am n\scut, PustaTisei, cu orizontul ei dezm\rginit spre nord-vest [i brodat cu dealurile {iriei spre sud-est, a r\mas pentru mine, a[a cum îl cunoscusem în copil\rie, mediu familiar stim-ulând deopotriv\ «o deschidere» spre libertate [i visare, ca [i «o închidere» într-uncosmos de datini [i valori morale. Mai târziu, în timpul profesoratului la H\lmagiu[i Gurahon], peisajul }\rii Mo]ilor, cu dealurile [i t\p[anele lui de o frumuse]e poli-crom\, mai ales prim\vara [i toamna, m-a încântat de asemenea. Dar atât pusta, cât[i colinele subcarpatice, atât mediul s\tesc, cât [i obiceiurile [i valorile lui atestândun ethos aparte se înscriu pentru mine într-un perimetru al Naturii.Abia la Sibiu, în timpul studen]iei [i în cadrul «Cercului Literar» (care a însem-nat a doua mea na[tere – spiritual\), am în]eles c\, de fapt, adev\ratul climat, priel-nic mie, era cel urban: acesta se dovedea o dimensiune a Culturii. La ]ar\, m\ izbeamde obliga]ia muncii fizice (în timpul vacan]elor de var\), dar [i de vitregia unor iernigrele, care au f\cut din mine un «friguros» – nu suport gerul, dar îmi place grozavar[i]a. La ora[, toate aceste incomodit\]i disp\reau: nu mai aveam s\ m\ tem nicide noroiul pân\ la glezne, nici de ghe]u[, nici de colbul care ningea frunzi[urile. Înainte de a cunoa[te Capitala, m-a cucerit atmosfera de burg medieval a Sibi-ului, ceea ce – de altfel – a contribuit esen]ial la «stilistica» poeziilor mele. Dar aceast\fascina]ie s-a datorat, f\r\ îndoial\, climatului de laborator literar [i filosofic, oferitde compania prietenilor mei cerchi[ti. Sim]eam c\ între ei, [i numai acolo, m\ «real-izez». Aceasta a fost adev\rata atrac]ie pe care urbanitatea a exercitat-o asupra mea,dovedit\ de faptul c\, în timpul celor 7 ani cât am fost profesor la ]ar\, f\r\ contactcu colegii mei scriitori, f\r\ activitate literar\, am avut impresia net\ c\ m\ scufund într-un fel de mla[tin\ a mizeriei intelectuale: un mod concret de a sim]i perspecti-
6
     E     D     I     T     O     R     I     A     L

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lantofi liked this
conandrei liked this
Liu Ionescu liked this
andreeav77 liked this
IDEHALL liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->