Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introduktion till marxistisk filosofi

Introduktion till marxistisk filosofi

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
Published by Isak Thomas Gerson
An short introduction so usual questions of debate in marxist philosophy. In swedish.
An short introduction so usual questions of debate in marxist philosophy. In swedish.

More info:

Published by: Isak Thomas Gerson on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

 
Introduktion till marxistisk filosofiIsak Gerson
 
Innehållsförteckning
Tentamen i Introduktionskurs till marxistisk filosofi – Isak Gerson...................................................1Innehållsförteckning.............................................................................................................................21.
 Det kommunistiska manifestet och bourgeoisins roll i historien
I Kommunistiska Manifestet skriver Marx (och Engels) bl.a. att ”Bourgeoisin har spelat enhögst revolutionär roll i historien”och att ”Dess (bourgeoisins) undergång och proletaritetsseger är lika oundvikliga”. Förklara vad som menas..................................................................32.
 Den historiska materialismens grund 
Redogör för och diskutera den historiska materialismens grundteser och grundbegrepp(produktionsförhållande, produktivkraft, bas-överbyggnad)......................................................53.
 Bruksvärde, bytesvärde, mervärde och fetischvärde
Vari består varans fetischkaraktär enligt Marx och vad betyder begreppen bruksvärde resp. bytesvärde?..................................................................................................................................84.
 Klassbegreppet och klassmedvetande
Vad är en klass och vad är klassmedvetande. Vilken roll har klassmedvetandet i historien?...105.
 Marxismens roll idag 
Sven-Eric Liedman skriver i förordet till Marx-texterna att ”Marxismen är i dag fullständigtinaktuell, Marx själv har mer att säga oss än på mycket länge”. Vad menar han? Anknyt tillnågra av inläggen i Marxismens filosofi...................................................................................126.
 Marxistisk analys av dagens socialistiska partier 
Det finns flera politiska partier i Sverige som på olika sätt och i olika omfattning anknyter och/eller ansluter sig till Marx’ och marxistiska teorier (historiematerialism, politik ochekonomi). Beskriv och analysera dessa inslag i partiprogrammen i sammanställningen“Socialistiska partier”................................................................................................................147.
 Alienationsbegreppet 
Alienationen i det kapitalistiska samhället har enligt Marx åtminstone tre dimensioner.Redogör och diskutera..............................................................................................................178.
 Hur deterministisk är den historiska materialismen?
I vilka avseenden är Marx’ historieteori deterministisk? Diskutera och redogör även för Putermans diskussion av de indeterministiska inslagen............................................................19Disclaimer: Dokumentet är licensierat som CC0, jag avsäger mig alltså alla rättigheter jag kan över dokumentet.
 
1. I Kommunistiska Manifestet skriver Marx (och Engels) bl.a. att ”Bourgeoisin har spelat en högst revolutionär roll i historien”och att ”Dess (bourgeoisins) undergång och proletaritets seger är likaoundvikliga”. Förklara vad som menas.
Bourgeoisins roll i historien har varit viktig för att nå den tidpunkt i historien som är (dåmanifestet skrevs). De flesta tolkningar av Marx skulle säga att den var oundviklig. Bara enså stark kraft som bourgeoisin och dess fabriker och pengar hade kunnat bryta ner de rigidaoch improduktiva maktstrukturer som kyrkan och det feodala samhället byggt upp.Bourgeoisin skapade visserligen en värld där den materiella rikedomen fördelades till derika kapitalisterna allena på bekostnad av alla de många arbetarna som tvingades in frånlandet till staden för att sysselsätta sig med slavliknande produktivt arbete. Men det är fortfarande en progressiv skillnad från det feodala systemet, där de materiella rikedomarnafördelades till kungamakten.Vad bourgeoisin också gjorde var att den avslöjade vissa illusioner som fanns i det feodalasamhället. Många maktpositioner som innebar bättre eller sämre materiella förhållandenlevde som illusioner under feodalismen, som prästerskapet och adeln. Med hjälp av bourgeoisin och kapitalismen fick dessa maktpositioner mindre makt.Men en viktigare illusion som krossades var att bourgeoisin och kapitalismen visade upputsugningen i samhället. Under feodalismen hadeutsugningen ursäktats på religiösa och politiskagrunder. Smärta och orättvisa var något som komfrån gud och inte grundade sig i människorsegoism. Med bourgeoisins intåg, fabrikernasuppbyggnad och det nya slaveriet blev detsjälvklart och öppet att utsugningen berodde på desociala orättvisorna och att den grundade sig i detfaktum att människor hade så olika materiellaförhållanden, ja, att människor ägde.Varför proletariatets seger och bourgeoisins undergång följer av har framför allt två
 Illustration 1: "Den [Bourgeoisin] har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband, som band samman människorna med derasnaturliga ledare, och icke kvarlämnat några andraband än det nakna intresset, det känslolösa"kontakt betalning"." - Det kommunistiska Manifestet 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->