Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 5 April 2012

De Krant Van Gouda, 5 April 2012

Ratings: (0)|Views: 702|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 8 - nummer 14 - 5 april 2012
05 23 33
Willeke Alberti in HoutmanKunstmomentLibelle Zomerweek met oosters tintje
Toeristeninformatiein de Waag
Vanaf Pasen kunnen toeristen bij het Kaas- enAmbachtenmuseum in de Waag terecht voorhun informatie. De Waag is een grote toeris-tische trekker op de Markt en beter toeganke-lijk dan het stadhuis.
In april is het informatiepunt geopend tijdensde openingstijden van de Waag; vanaf meiworden de openingstijden uitgebreid. Het gaatom een proef voor dit jaar. Tot Pasen blijft hettoeristische informatiepunt nog in het stadhuisop de Markt. “We willen absoluut op de Marktzitten met een toeristen informatiepunt”, alduswethouder Bergman (cultuur). Na het plotse-linge faillissement van het Groene Hart bureauvoor Toerisme (VVV Gouda) is op kortetermijn een toeristen informatiepunt opgezet.Toeristen en bezoekers aan Gouda kunnen hier de nodige basisinformatie krijgen. Ondertussenis de komende maanden oud-directeur Rotter-dam Marketing, Marianne Klein, in opdrachtvan de gemeente aan de slag met het opzettenvan een organisatie voor toeristische informa-tievoorziening en promotie. Deze organisatiemoet uiterlijk 1 januari 2013 van start gaan.De tentoonstelling Schetsen van Schoonheid in Museum Gouda gaat de laatste week in. Toten met Tweede Paasdag, 9 april, zijn de reus-achtige zestiende-eeuwse ontwerptekeningenvoor de befaamde ‘Goudse Glazen’, de ge- brandschilderde ramen van de Sint-Janskerk,nog te zien. Onderdeel van de tentoonstellingwas een enorme kleurplaat, ontworpen door Margreet de Heer. Honderden kinderen (envolwassenen) hebben de afgelopen maandeningekleurd. Het resultaat is in de laatste week van de tentoonstelling te zien in de museum-kapel. Zie voor meer informatie en openings-tijden www.museumgouda.nl of bel (0182)331 000.
.
t
o
t
.
r
A
c
h
t
e
r
w
i
e
n
s
e
w
e
g
,
G
a
,
T
-
,
.
f
e
d
g
a
r
d
e
n
.
c
o
m
.
 
t
w
NIEUWRECORDIN GOUDPRIJS! 
  5  5
T
C
H
T
DE
G
EZE
LL
I
G
S
T
T
L
T
L
T
A
T
L
O
C
A
T
L
IN
G
V
L
T
T
G
J
T
T
C
G
E
L
G
T
1
1
2
Einde Schetsen van Schoonheid
 Pasen markeert de start van het toeristenseizoen. Vorig jaar kwamen meer bezoekers naar Gouda en deze bezoekers gaven ook nog meer uit dan het jaar daarvoor. Toeristen kunnen nu op de Markt in de Waag informatie inwinnen.
KANAAL
De Krant van Gouda-TV
Winkelcentrum Bloemendaal
 Zie pagina 36
Evenementen
 Zie pagina 35
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 14, 5 april 2012Oplage: 69.000 exemplaren
 
 
 
3
Artitec is van origine maquettebouwer voor veel bekende architecten, scheepswerven enmusea. Een van de doelen is om door middelvan modelbouw de historie zo realistischmogelijk weer te geven. Om dit te bereikenexperimenteert het bedrijf veelvuldig metnieuwe technieken en materialen. HerbertTomesen: “Op dit moment werken wij mettwee man aan de maquette. Naarmate de tijd vordert worden dat er naar verwachting vier. Demaquette wordt vier bij 3,5 meter en wordt intwee delen van vier bij 1,74 meter naar Goudagebracht.” Volgens Tomesen heeft zijn bedrijf als enige voldoende ervaring om historischemaquettes van steden te maken. “Wij hebbenveel vaker maquettes van oude binnenstedengemaakt, maar de opdracht van Museum Goudais wel een hele grote met rond vier duizend nate bouwen panden”, aldus Tomesen, die verteltgeen bouwkundige- of architectenopleidingte hebben gevolgd, maar als van oorspronghobbyist in het vak is gerold. Het bouwen vande maquette gaat in een combinatie van compu-ter- en veel handarbeid. “De moeilijkste klus zalhet nabouwen van de Sint-Janskerk worden”,zo zegt Tomesen. Voor de financiering van demaquette heeft Museum Gouda een creatieveoplossing gevonden. Gouwenaars die wonen inde binnenstad kunnen hun huis op de maquettekopen voor honderd euro. Op de websitewww.gouda1562.nl kan men op een historische plattegrond van de binnenstad van Gouda deeigen straat aanklikken, het huisnummer kiezenen zo de eigen woning aankopen. Voor kinderenzijn er speciale struikjes, roeibootjes en straat-hondjes aanwezig in het ‘digitale Gouda’ die meteen muisklik in het ‘winkelmandje’ geplaatstkunnen worden. Deze website gaat per 17 aprilin de lucht. Daarnaast worden algemene ge- bouwen en bouwwerken (zoals stadhuis, kloos-ters, bruggen, Waag) te koop aangeboden. Op17 april zal Museum Gouda voor bedrijveneen avond organiseren waarin zij desgewenstmee kunnen dingen naar een eigen gesponsord  plekje in het Gouda van 1562. Voor meer infor-matie over Artitec zie www.artitec.nl.
Daarmee moet Cyclus aan kunnen tonen dat zealles onder controle heeft en het werk aan kan.In het verleden is gebleken dat Cyclus sommigedingen niet goed in de vingers heeft. Zo ginghet fout met sneeuwruimen en gladheidsbestrij-ding. Ook met de feestverlichting afgelopen jaar is het een en ander niet goed gegaan. Watde sanctie is als Cyclus het systeem niet tijdigheeft ingevoerd, is onbekend. Na een lange vergaderochtend op het hoofd- bureau van politie in Leiderdorp rijd ik terugnaar het districtsbureau in Gouda. Een routedie ik met enige regelmaat afleg. Het voorjaar is aangebroken, de lucht is blauw en de warm-te van de zon maakt duidelijk dat de winter nu echt achter ons ligt. Als ode aan de lente besluit ik binnendoor te rijden, langs de Rijn,in Koudekerk de brug over, een stukje de N11en vervolgens langs de Gouwe via Boskoopen Waddinxveen naar Gouda. Voorbij Bos-koop zie ik langs de Gouwe twee tegemoet-komende auto’s aan komen rijden. De bestuur-ders rijden rustig en lijken net als ik onder de indruk van het mooie voorjaarsweer. Ver achter de tweede auto zie ik met hoge snel-heid een stipje aan komen rijden. Het stipjewordt snel groter en blijkt een motorrijder tezijn. Kort voordat de twee auto’s mij passerenstuurt de motorrijder naar links en passeertmet hoge snelheid beide auto’s, rakelings voor mij langs.Anticiperend had ik even daarvoor al afge-remd, maar de tegemoetkomende bestuurdersvan beide auto’s moesten vol in de remmenom een werkelijk ernstig ongeluk te voor-komen. Op een haar na schiet de motorrijder tussen ons door en geeft vervolgens hoorbaar gas bij om snel in de verte te verdwijnen,een paar hevig geschrokken automobilistenachterlatend. Door schrik en de snelheid hadden zij geen kenteken opgenomen. Delente kenmerkt zich helaas vaker dan andersdoor dit soort incidenten en zware ongeluk-ken, waarbij ik mij realiseer dat er ook legioongelukken zijn met motorrijders, om redendat andere verkeersdeelnemers onvoldoenderekening met ze houden. Na maanden stil-stand worden motoren weer tevoorschijn ge-haald zodra het mooie weer is aangebroken.Routine is er nog niet en bandenspanning enremmen zijn lang niet altijd goed. Automobi-listen moeten daarbij ook weer wennen aan demotoren. Belangrijk om dit te beseffen voor álle verkeersdeelnemers en rekening te houdenmet elkaar! Als(oud-)motor-rijder meen ik recht van spre-ken te hebben!
 
62,1 % Eens34,5 % Oneens3,4 % Geen mening
Prijswinnaarsvan vaartocht
In de krant van 29 maart plaatsten we delezersvraag ‘Wat is de Friese benaming voorgrutto?’ Het juiste antwoord is ‘Skries’.
Uit de juiste inzendingen trokken we driewinnaars die ieder twee tickets krijgen voor eenvaartocht ‘Grutto’s in de polder’ met de Water-snip. De gelukkigen zijn: W. Smit (Gouda),Ilse Baecke (Waddinxveen) en Jan Frits vanDet (Reeuwijk). De Watersnip neemt met hencontact op over de datum.Het komende jaar zijn er veel (bouw)werk-zaamheden in de binnenstad (zoals Slapperdel,Raam, Blauwstraat, Turfmarkt en Bolwerk)waardoor er tijdelijk minder parkeerplaatsenzijn. Daarom heeft de gemeente de helft van parkeerterrein de Vest een jaar langer gehuurd.
ParkeerterreinVest langer openSymbool vanverbinding
Gerard de Kleijn wijst in de Grachtzaal van Museum Gouda aan, waar de maquette zal komen te staan.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->