Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DokazniPostupak

DokazniPostupak

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Vladan Golubovic
Transkript sa suđenja Draži Mihailoviću
Transkript sa suđenja Draži Mihailoviću

More info:

Published by: Vladan Golubovic on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

 
III ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА • ЧИТАЊЕ ДОКУМЕНАТАПРИЛОЖЕНИХ У ОПТУЖНИЦИ
 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКАод 24 до 28 јуна 1946 године24 јунПочетак претреса у 7,20 часова.Претседник:
Наставља се претрес по кривици оптуженог Михаи-ловића Драгољуба и осталих. Друже заставниче, наредите да сеуведу сви оптужени. (Заставник уводи оптужене) Прелази се надоказни поступак. Друже тужиоче, сем до сада понуђених доказауз оптужницу и у својим поднесцима током претреса имате ли још каквих нових доказа?
Тужилац:
За сада немам никаквих нових доказа да предложимосим оних које сам предложио до сада.
Претседник:
Одбрана? Ви сте упознати са приложеним доказимауз оптужницу и са доказима који су у току претреса понуђениписменим поднесцима од тужиоца. Тако својим поднеском од 22 јуна 1946 године тужилац је предложио да се у току доказног по-ступка на главном претресу изведу и докази читањем следећихдокумената, побројаних у овом списку од броја 815 до закључно907. Дупликати су вам били стављени на расположење. Иматепредлог од 12 јуна, да се на главном претресу изведу и докази чи-тањем приложених докумената од броја 703 до броја 785а. Попредлогу од 15 јуна предлаже се да се у току доказног поступка наглавном претресу изведу докази читањем докумената побројаниху овом списку под бројем 786/814. И онај ранији предлог од 8 јунакојим се доставља препис записника о саслушању Милана Недићау три примерка.Онда предлог од 11 јуна 1946 године којим се предлаже да се наглавни претрес позову и саслушају као сведоци: Цветић Васиљка,Маринковић Даница, Јовановић Богољуб. Одређене су тачно окол-ности да се на претресу прочита и исказ др. Виљхелма Фукса.Предлог од 6 јуна 1946 године којим се предлаже да се позову исаслушају као сведоци лица: Д. Ђорић, Илија Илић, Обренија То-доровић, Живан Радосављевић, Ангелина Матић итд., 25 лица.
Бранилац др. Драгић Јоксимовић:
Кад је то предложено?
Претседник:
У току поступка су предложени ван оптужнице. „Пре-длог од 21 јуна, у вези са ранијим предлогом о саслушању сведокапо кривици оптуженог Михаиловић Драже, одустајем од предлогада се на претрес позову и саслушају као сведоци Ђурић Живојин,Сардић Милан и остали." - Даље: „Уместо да се на претрес позову
 
1228
и саслушају као сведоци предлажем да се само прочитају запи-сници о саслушању ових лица, набраја се 15 лица. Треће, предла-жем да се позову и саслушају као сведоци Милош Трифуновић,Белић Милорад, Јакшић Јован, Владанић Ружа, Перић Михаило... Четврто, да се на претресу прочитају стенографске белешке сапретреса оптужених политичких руководилаца организације ДМод августа 1945 и то специјално искази Ђуровића, Мулалића, Га-шпаровића, Вуловића, Шварца и Кесеровића." То су предлози одстране тужбе. Шта има да примети одбрана?
Бранилац Ђоновић:
Одбрана ће у току доказног поступка нак-надно поднети извесне предлоге.
Претседник:
Противите ли се овим предлозима тужбе или не, и топредлозима да се извесна лица не позивају на претрес и саслуша- ју и то: Ђурић Живојин, Шантић Милан, Драгић, Јовић, Аврамо-вић, Александар Станојевић, Ивановић Родољуб, Петровић Здра-вко?
Бранилац Јоксимовић:
О томе би се могли изјаснити тек ондакад чујемо те исказе, овако би било незгодно унапред.
Тужилац:
Углавном постоје од стране тужбе две врсте предлога:одустанак од захтева да 10 лица нити да се саслушају на претресунити да се читају њихови искази, и друга група од 16 лица да се уинтересу брзине доказног поступка прочитају само њихови иска-зи који су дати у истрази.
Бранилац Јоксимовић:
У погледу оних сведока за које тужилацкаже да не треба да се позивају нити да се читају њихови искази,не правимо никакво питање, али у погледу сведока који су већ са-слушани да се они не позивају, већ само њихови искази прочитајуна претресу, резервишемо себи право да се доцније изјаснимо а несада.
Претседник:
Добро. А код осталих предлога за остале доказе?
Бранилац Јоксимовић:
Не правимо питање да се прочитају доку-мента.
Претседник:
А остали браниоци? (чује се из бранилачких клупа„Пристајемо да се прочитају!")
Претседник:
Сем до сада поднетих предлога током претреса каквепредлоге
још
има одбрана?
Бранилац Александар Николић:
Ми задржавамо право да накна-дно подносимо своје предлоге.
Претседник:
Било би згодније да се сада изјасните.
Бранилац Александар Николић:
Изјаснићемо се у току допунедоказног поступка.
Претседник:
Имате ли сада предлога?
Бранилац Николић:
Данас не. У току допуне доказног поступка.
Претседник:
Од стране одбране до сад су поднети предлози одстране браниоца оптуженог Куманудија, да се саслушају као све-доци по кривици др. Косте Куманудија: Александар Белић, Ми-лан Ерчић и Драгиша Јоксимовић на околности тамо означене.Предлог преко свога браниоца упутио је Драгомир Јовановић да

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->