Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Soal UKK Semester Genap-kelas 3

Contoh Soal UKK Semester Genap-kelas 3

Ratings:
(0)
|Views: 1,785|Likes:
Published by Agung jaka nugraha

More info:

Published by: Agung jaka nugraha on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 
DINAS PENDIDIKAN
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) SD/MI
 
Tahun Pelajaran 2011 / 2012
 
Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama : ...........................................Kelas : III (tiga) Nomor : ...........................................Hari / Tanggal : SD/MI : ...........................................Waktu : 90 menit Nilai : ...........................................
Wacanen sing patitis !
Menyang Musium ProbolinggoDhik malem Minggu Panji lan Tabah dolan-dolan menyang Musium Probolinggo.Panji lanTabah digonceng mas Puthut numpak spedhah montor.Ana ing dalan Tabah takon marang mas
Puthut, “ Musium Probolinggo iki papan panggonane ana ing endi
mas
? “ Bapake mangsuli , “ Ana
ing saktengahe Kutha Probolinggo ,yaiku ana
ing Dalan Suraya.”
 Tekan Musium Panji banjur
takon , “ Ana ing njero Musium ana apa mas
kok ramebangetakeh bocah-bocah
? “ Mas Puthut mangsuli
 
,”
Nang kono akeh Reca - Reca Kesenian Rakyat KuthaProbolinggo.Wiwit saka reca Jaran Bodhag , Kerapan Sapi , Kerapan Wedhus , Tari Remo Lenggerlan liya-liyane.Wis mle
 bua kana mengko lak weruh dhewe.”
 Bocah loro banjur mlebu .Bareng wis mari anggone ndelok, Rina lan Budi dijak mas Puthutbali.Banjur sesuke nang sekolahan Rina crita marang kanca-kancane kabeh.
 I. Wenehana tandha ping ( X ) ing sakngarepe huruf a,b,lan c sing paling bener !
1. Irah-
irahane wacan ing nduwur yaiku
 a. Marang Museum Probolinggob. Menyang Museum Probolinggoc. Nang Musium Probolinggo2. Mosium kota Probolinggo mapan ing
Kota Probolinggo.a. sapinggiring b.sajabane c. satengahing3.
… lan …
menyang Mosium Probolinggo .a. Panji lan Tabah b.Panji lan Eka c. Tabah lan Eka4.
Aku seneng mincing. Tembung seneng kramane …
 a. suka b. remen c. kesengsem5. Mira mular nyuwun es tong-tong.
Tembung mular basa ngokone …
 a. nesu b. susah c. nangis6. Sarana gawe komunikasi kanthi ditulis kabar sakakeh-
akehe diarani …
 a. SMS b. layang c. telegram7. Yen nulis layang ,
Tanggal layang ditulis ana ing …
 a. pojok tengen nduwurb.pojok kiwa nduwurc. pojok tengah nduwur8 Tuku sate lima
yen ditulis aksara jawa …
 a. b. c.9.
yen diwaca …
 a. kebone turu b. kebone kuru c. kebone nurut
Tanjung TembagaSapa wae bakal kepranan Marang kahanan Tanjung TembagaPapanmu ana ing sakpinggire segaraKabeh wong kepingin mara Mboktekne kahanan Tanjung Tembaga
 
Kanggo mangsuli Soal nomer 10 lan 11, wacanen geguritan ing nduwur !
 
10. Tanjung Tembaga iku jenenge
 a. Bandara b. stasiun c. pelabuhan11. Tanjung Tembaga papane ana ing
 a. sakpinggire b. saktengene c. sakkiwane12. Sing
miji timun iku
 a. gulune b. lambene c. untune13. Pitakon :
sing gum
un ?Wangsulane : sing gumun tangga teparone.
Titik-
titik ing nduwur sing mathuk diisi tembung pitakon …
 
a. apa b. sapa c. pira14
… regane buku kuwi ?
 
Titik-titik ing nduwur diiseni tembung pitakon
 
a. pira b. kepriye c. apa15. Ani
nulis
wacan ing buku . Tembung
nulis
 
linggane …
 a. tulis b. koktulis c. ditulis16. Bapak (
 pacul
) ing sawah. Tembung
 pacul
kudune …
 a. dak pacul b. di pacul c. macul17.
Tembang Macapat ,sakben sakpadha ana …Gat
ra.a. 4 b. 3 c. 518. Andhi
tuku
 
 buku .Bapak …
pulpen.
Tembung sing trep kanggo ngisi titik-titik 
 yaiku …
 
a. tumbas b. mundhut c. nyuwun
PUCUNG Ngger putuku,rungakena,pituturkuSira ngabhektiya Marang Yayah sarta Wibi Iku mono dhawuhi Gusti Pangeran
19. Tembang Macapat
sakben sak gatra ana …… wilangan.
 
a. 7 b. 8 c. 620. Sing kalebu
tembang dolanan
 
yaiku …
 a. pucung b. jaranan c. balonku21. Wati
nyapu
latar . yen diowahi dadi ukara tanggap
yaiku : Latar Wati.
 a. koksapu b. daksapu c. disapu22. Kacane
diresiki
ibu.
Yen diowah dadi ukara tanduk yaiku : Ibu kaca.
 a. ngresiki b. reresik c. resik-resik 23. Aku
 – 
klambi- wingi
 – 
tuku
 – 
 
sore. Yen dirakit dadi ukara yaiku
 a. Sore wingi klambi tuku aku.b.b. Wingi sore tuku klambi nakuc. Wingi sore aku ntuku klambi24. Aja numpak montor
banter-banter 
 
,sing ….. wae.
 a. rindik-rindik b. alon-alon c. thimik-thimik 25. Titik-titik ana ing ukara iki , kang kudu digenepi nganggo tembung
arep
 
,yaiku …….
 a.
Ibu … pasar esuk mau
 
 b. Kami daleme simbah.
 c.
Ayu … latihan mengko sore
.
 II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing patitis !
26. Murid-murid
dikongkon
bu Guru nggawa buku Basa Jawa.
Dikongkon basa kramane ……………………………………………….
...................................27. Musium iku
 papan kanggo …………
. barang
 – 
barang sing ana sangkut paute karo sejarah.28. Sing ngandhan
 – 
 
andhan iku ………………………………….
...................................................29. Kembang Gedhang
arane ………………………………………
................................................30. Adhik 
didandani
amarga arep pentas
. Didandani
tembung linggane
…………………………
...31. Supaya dadi bocah pinter kudu
sregep sinau,nanging yen ……………
bakal dadi bocah bodho.32. Pandhawa sadulur lima padha rukun Tresna asih marang sapadha-padha.Tindak tanduke Pandawa lima marang sedul
ur yaiku …………………………………………
...33.
Pambarepe Pandhawa yaiku ……………………………………….
............................................34. Sega Soto yen ditulis aksara Jawa dadi .......................................................................................35. Rina ngompa ban speda .Ukara tanduk iki yen digawe ukara tanggap dadi
Ban spedah ………………………………………
...................................................... dene Rina.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sahrulsahrul liked this
Deasyra Syamsudin liked this
sahrulsahrul liked this
Supardi Mpd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->