Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jovan Marjanovic Preporuke Za Konstrukciju i Merenje

Jovan Marjanovic Preporuke Za Konstrukciju i Merenje

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Igor
Fundamental property of entropy is that i...
Fundamental property of entropy is that i...

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Igor on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
NOVA revolucionarna KNJIGA!
 
Nau
č 
ite osnovne ideje za pravljenje novih ultra efikasnihelektri 
č 
nih motora i generatora!
Basic Principles of Over UnityElectromagnetic Machines
 
 A Scientific View into the World of FreeEnergy from Electric Charges and Magnetic Fields
Jovan Marjanovi
ć
, dipl. inž. elektrotehnikeJohan Volfgang Gete je rekao da su najve
ć
e tajneotvorene tajne. Vi gledate u njih a ne vidite ih.Isti je slu
č
aj sa elektromagnetnim poljem.Poznata je
č
injenica da se posle isklju
č
enjaelektromagneta njegova magnetna energija vra
ć
anazad u kolo, obi
č
no kao varnica. Ono što nijebilo uo
č
eno je da je magnetna energija izvršilarad privla
č
enjem gvozdene šipke i nije potrošilasebe. Ovaj rad, minus toplotni gubici u kolu, jeslobodna energija ili over juniti energija.Cilj ove knjige je da otklju
č
a tajne over junitija i nau
č
i
č
itaoce šta je over juniti i kako toradi.
Č
italac
ć
e nau
č
iti osnovne ideje za pravljenje novih ultra efikasnih elektri
č
nih motora igeneratora i kako da poboljša postoje
ć
e patente koji koriste stalne magnete.
Više informacija i naru
č
-- Rad po
č
inje na slede
ć
oj strani --
 
 
 
1
 Fizika energetskog sistema klatno-poluga: Rezime znanja
PREPORUKE ZA KONSTRUKCIJU I MERENJEDVOSTEPENOG MEHANI
Č
KOG OSCILATORA
Jovan Marjanovi
ć
 dipl. inž. elektrotehnikee-mail: jovan173@yahoo.ca VEMIRC - Istraživa
č
ko-razvojni centar Veljko Milkovi
ć
, Novi Sad03. mart 2012. Novi Sad, Srbija
APSTRAKT
Cilj ovog rada je da sumira saznanja iz prethodnih radova uz dodatnekomentare kao i da odgovori na dva osnovna pitanja:
Kako konstruisati efikasan dvostepeni mehani
č
ki oscilator VeljkaMilkovi
ć
a,
Kako izmeriti koeficijent efikasnosti konstruisanog oscilatora.
Klju
č 
ne re
č 
i: klatno, ta
č 
ka vešanja, over unity, energija, centrifugalna sila.
UVOD
Posle objavljivanja prethodnog rada
[1]
u kome je diskutovan uticaj dužinedrške klatna na poboljšanje efikasnosti mašine, postavilo se pitanje konstrukcije imerenja koeficijena efikasnosti takve mašine. Polemike na internetu se još uvekvode. Pojedini ljudi se javljaju i traže preporuke za izgradnju oscilatora sa ru
č
nompumpom
[2]
. Drugi se raspitivaju o mogu
ć
nosti stavljanja elektro generatora naoscilator, a postoje i kritike zašto povratna petlja još nije zatvorena ako postojivišak energije u sistemu.Što se autora ti
č
e, on više ne živi u istom gradu kao gospodin VeljkoMilkovi
ć
i zauzet je drugim projektima. Gospodin Milkovi
ć
se tako
đ
e bavio drugimstvarima, ali je obe
ć
ao da
ć
e konstruisati novi model koji
ć
e iskoristiti našaposlednja saznanja o efikasnosti rada mašine. Pored toga, važno pitanje ta
č
nogmerenja efikasnosti mašine još uvek postoji. Iako nemamo pouzdane nau
č
eneure
đ
aje za merenje efikasnosti, tokom vremena se ipak iskristalisao metod kojimože da otkloni sve dileme i nedostatke prethodnih merenja i prora
č
una.
 
Jovan Marjanovi 
ć 
© Preporuke za konstrukciju i merenje dvostepenog mehani 
č 
kog oscilatora
2
Cilj ovog rada je da objasni sve nedoumice po pitanju konstrukcije i merenjakako bi i drugi ljudi, možda i pre gospodina Milkovi
ć
a, mogli nezavisno dakonstruišu efikasnu mašinu i pouzdano izmere njen koeficijent efikasnosti.
REZIME ZNANJA O DVOSTEPENOM MEHANI
Č
KOM OSCILATORURavnoteža mehani
č
kog sistema i rad sile gravitacije
Pogledajmo klackalicu na
slici 1
. Ona može da se uravnoteži na dva na
č
ina,ili sa jednakim masama i krakovima (slu
č
aj A) ili sa razli
č
itim masama i krakovima(slu
č
aj B).
Slika 1
Zna
č
i da je za ravnotežu klackalice bitna samo ravnoteža momenata sila nalevoj i desnoj strani. Momenat sile je jednak proizvodu sile i njenog rastojanja odosovine.Na
slici 2 
je prikazano narušavanje ravnoteže klackalice i rad sile gravitacijeu sistemu sa
slike 1 B
.
Slika 2 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->