Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
57Activity
P. 1
MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ-QUMRAN,2 II-a FACSIMIL &; TRADUCERE

MANUSCRISELE DE LA MAREA MOARTĂ-QUMRAN,2 II-a FACSIMIL &; TRADUCERE

Ratings: (0)|Views: 1,015 |Likes:
Author conservare digitală şi grafică 3D:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine 14 manuscrise antice originale FACSIMIL conservate digital de mine ,transliteraţia în engleză aparţine unor mari arheologi de la Muzeul "Altarul Cărţii/Shrine of Book" din Ierusalim traducerea în română îmi aparţine mie,la fel şi grafica 3D. Conţine documnetul facsimil însoţit de informaţii, ărime, lunigime,starea manuscrisului , locaţie , transliteraţia în engleză şi traducerea în română fiecare document în parte. O prefaţă cu istoria descopeririii manuscriselor de la Marea Moartă din Kibuţul kalia (Kiberet Qumran sit arheologic antic) .Şi o scurtă descriere a Comunităţii eseniene Iar la sfârşitul cărţii ve-ţi găsii imagini cu aşezarea de la Qumran şi imagini a celor 11 peşteri. În dreptul fiecărei peşteri [imagine] ve-ţi găsii lista cu documentele descoperite în fiecare peşteră din cele 11. [Prin documnete se înţelege de la suluri de 10 m până la fragmente de 1 cm ] Cartea este un supliment al Revistei Blogg online "Qumran Heritage"http://lumea-bibliei.blogspot.com/
http://qumran-heritage.blogspot.com/
. Autorul este afiliat şi colaborator al Muzeului israelian din Ierusalim Shrine of Booh şi al laboratoarelor Bibliotecii Apostolice din Vatican.
Author conservare digitală şi grafică 3D:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine 14 manuscrise antice originale FACSIMIL conservate digital de mine ,transliteraţia în engleză aparţine unor mari arheologi de la Muzeul "Altarul Cărţii/Shrine of Book" din Ierusalim traducerea în română îmi aparţine mie,la fel şi grafica 3D. Conţine documnetul facsimil însoţit de informaţii, ărime, lunigime,starea manuscrisului , locaţie , transliteraţia în engleză şi traducerea în română fiecare document în parte. O prefaţă cu istoria descopeririii manuscriselor de la Marea Moartă din Kibuţul kalia (Kiberet Qumran sit arheologic antic) .Şi o scurtă descriere a Comunităţii eseniene Iar la sfârşitul cărţii ve-ţi găsii imagini cu aşezarea de la Qumran şi imagini a celor 11 peşteri. În dreptul fiecărei peşteri [imagine] ve-ţi găsii lista cu documentele descoperite în fiecare peşteră din cele 11. [Prin documnete se înţelege de la suluri de 10 m până la fragmente de 1 cm ] Cartea este un supliment al Revistei Blogg online "Qumran Heritage"http://lumea-bibliei.blogspot.com/
http://qumran-heritage.blogspot.com/
. Autorul este afiliat şi colaborator al Muzeului israelian din Ierusalim Shrine of Booh şi al laboratoarelor Bibliotecii Apostolice din Vatican.

More info:

Published by: dorindavidaurel_1948 on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
 
    D   u   |    c   a   }    A    M   o    l   o   {   d    L   a   }   k   b    L   d   p   k    l    D   u   }   o    n    M   o   b    D    c   d   }   a   b    E   a    c   o   b
    =    6    4    =
 
    H    D    B    _    U    E    ]    K    U    O    N    O    L    O    N    D    H    D    ]    O    D    H    A    D    ]    \    č
  (    T    _    H    ]    D    B    @    D    E    U    K    H    K    N    &    \    ]    D    L    _    E    O    ]    O
HDB_UE]KUONO LO ND HD]OD HAD]\č
(T_H]DB.@DEUKHKN & \]DL_EO]O ou|o a ed}|o lolked| 
ą
 kmk|a}a}kna} Lhboyonk _bke.[DCWOC!KOCAPD
 
ŒDMDEJ U\_LKA LOPD HKB\KD
 EAB\DE\la}kbldpkld}onQ4;<3F{dcaa"}aFAMolo{dLLDMobDla}kbldpkld}on356Fghdkn"eahHkcdk Pk|ody J0 ! 55
67560;55=5
 
 
U_VNKHOB\ DN ]OPKU\OK MNAGG ABNKBO „T_H]DB CO]K\DGO‘
c||v9!!nhod(mkmnkok"mnaguva|"eah! 
 
c||v9!!th}db(co}k|dgo"mnaguva|"eah! 
HDB_UE]KUONO LO ND HD]OD HAD]\č
(T_H]DB. @DEUKHKN & \]DL_EO]O
Vd}|od d KK(d
 
Hdbue}kuono ed}o d `au| loueavo}k|o âb|}o 4;<7 țk 4;?0 âb hdk hn|o g}a|o lo níbgąJck}mo| Th}db ld|odyą lkb vo}kadld =?6 â"C}"
(
76 l"C}" țk d }ąhdu âb ku|a}ko umlobhk}od lo -Hdbue}kuono lo nd Hd}od Had}|ą-"
 
@}dghob|ono loueavo}k|o dneą|koue ek} 
ed ;66 ue}ko}k
un}k ők `}dghob|o ed}o vad}|ą lobhk}odgobo}ke lo „UE]KO]K!\OS\O‘
 
a
 
a
 
țk d dvd}Țkb| uoe|ok dueo|keo d ouobkobkna}. ed}o bhą}d ek}ed <666 lo hohm}k"
 
 
U_VNKHOB\ DN ]OPKU\OK MNAGG ABNKBO „T_H]DB CO]K\DGO‘
c||v9!!nhod(mkmnkok"mnaguva|"eah! 
 
c||v9!!th}db(co}k|dgo"mnaguva|"eah! 
 
Ue}ko}kno eabȚkb eod hdk eahvno|ą eavko d eą}Țkk nk Kudkd. |os|o lo }gąekbk. kb|o}v}o|ą}k mkmnkeo.`}dghob|o lo vaoykk. |os|o lo âbȚonovekbo. ld} țk a nku|ą d ||}a} nae}kna} `bo}d}o blo o}dduebuo amkoe|ono ude}o țk v}a`dbo eo dneą|kd |oyd}n \ohvnnk lo nd Ko}udnkh âbdkb|o lo d`k lku|}u lo eą|}o }ahdbk âb dbn 76 l"C}"
 
 
Hdb
ue}kuono lo nd Hd}od Had}|ą ub| a eanoeťko lo ;7= lo |os|o lkb Mkmnkd om}dkeą ők
os|}d(
mkmnkeo laehob|o gąuk|o âb|}o 4;<7 uk 4;?0. vo hdnn lo ba}l
(
pou| d Hą}kk Had}|o
. lkb ed}o lo}kpd bhono na}" Ono d `au| âb hal uvoekdn uk|d|o nd
Jck}mo| Th}db 
âb
}ogkbo |dhvab âb|}o Ku}don őK Ka}ldbkd âb Hdbld|n M}k|dbke vob|} Vdnou|kbd . eood eo
ou|o deh ebaue| um bhono lo Wou| Mdbj Z Hdnn pou|ke! Ekuka}ldbkd X"
 
 
\os|ono ub| lo a hd}o khva}|dbťą }onkgkaduą ők ku|a}keą. dőd eh deou|od kbenl eono hdk po
eck
ebaue|o lo eavkk ed}o d uv}dpkoťk| dno laehob|ona} mkmnkeo ők os|}d
(
mkmnkeo ők uą vąu|}oyolapoyk lo a hd}o lkpo}uk|d|o nd u`í}ők|n dbnk dn laknod \ohvn kldkuh " Ono ub| ue}kuo âbom}dkeą . d}dhdkeą ők g}odeą . hdk dnou vo vo}gdhob| . ld} ub| ők |os|o .ue}kuo vo vdvk}u "Deou|o hdbue}kuo. âb gobo}dn. ld|d âb|}o 4?6 â"C}" ők 76 EO" 
.
Hdbue}kuono lo nd |}dlkťkabdn ub|klob|k`ked|o e uoe|ą op}okoueą bhk|ą Ouobkobkk .
 
loők bono kb|o}v}o|ą}k }oeob|o d eab|ou|d|deodu|ą duaekdťko ők uuťkb eą un}kno db|keo d `au| ue}ku lo eą|}o v}oaťk âb Ko}udnkh .ŭdlajkhkk `dhknkuokk ue}kmkna} lkb ŭDLAJ . ud dn|o g}v}k lo op}ok boebaue|o"
 
Hdbue}kuono lo nd Hd}od Had}|d
ub| âb hal |}dlkťkabdn âhvą}ťk|o âb |}ok g}vo9 -mkmnkeo-.hdbue}kuo #eavkk lo |os|o lkb Mkmnkd om}dkeą +. ed}o ev}kbl dv}askhd|kp <6/ lkb un}k
klob|k`ked|o: - dvae}k`o -ud- Vuolovkg}dvckedn -#laehob|o lo hdbue}kuo ebaue|o lo(dnlaknod \ohvn Vo}kadld ed Obac . Imknoo . \amk| . Uk}dc . uvnkhob|d} vudnhk . o|e. ed}o b d
`au| âb eono lkb }hą edbabkyd| âb Mkmnkd om}dkeą +. ed}o ev}kbl dv}askhd|kp 56/ lkb un}kklob|k`ked|o: ők -uoe|d}o- #laehob|o hdbue}kuo boebaue|o db|o}ka}. ed}o pa}moue
louv}o
ba}hono ők e}olkbťono bk dbhk| g}v
Zud g}v}k lkb Xedl}n hdk hd}o
dn hkőeą}kna} 
}onkgkaduo lkb kldkuh +" E
h d} `k d}|keann Eahbk|ąťkk . Unn ]ąymaknk
. Vouco} !Eahob|d}k
vo Cdmdee #om}dkeą9
ף׫׬
vouco} 
 
8 -Eahob|d}k-+. ők ]ognd lo
Mkboepíb|d}o . ed}o ev}kbldv}askhd|kp 56/ lkb eo u(d klob|k`ked| ed `kkbl un}k"
 
 Âb kd}bd dbnk 4;<0(4;<7. Hcdhhol olc(
Lckm ők pą}n uą d loueavo}k| voő|o}k. ők. âb e}íbllvą deood un}kno. b lovd}|o lo }kbono lo nd Jck}mo| Th}db ebaue|o ed}o d `au|
ebaue|o vob|} d osvna}d|a}kk o}avobk lkb uoeann dn 4;(nod"
 
Dőoyd}od db|keą ! uk|n osedpd| lo nd Th}db. ou|o naen ugo}d| lo eą|}o Vnkbku eon Mą|}íb .ők
ou|o nd b jknaho|} kb|o}ka}n lo nd hdnn ba}l(
pou| d Hą}kk Had}|o un}k d `au| gąuk|o âb 44voő|o}k lkb dv}avko}o. âb|}o 4=? lo ho|}k #Vou|o}d <+ ők b jknaho|}
#vou|o}d 4 + lovd}|o"
 
B d
`au| gąuk|o âb |os|o lo dőoyd}od db|keą osedpd|ą. v}kb }hd}o. `dv|n eą b d d|}dgo kbpou|kgdťkkuvnkhob|d}o vo |o}obn lkb dv}avko}o. ők d }ąhdu boebaue|. ed}o d kbenu kbkťkdn naedťkduovd}d|ą lo voő|o}kno ed}o b ub| hobťkabd|o âb |os|ono db|keo loők d `au| naek|o ők `anauk|ol}ov| uok` vob|} |oyd}ono mkmnkeo"" Âb dv}avko}od vo}k`o}keą d dőoyą}kk uíb| pdbono#mdykbono+bok u}uo lo dvą 9
(
`dv| eo d `au| osvnked|ą v}kb v}oyobťd d hkjpdca| #mąk }k|dno+. âb }k|d
n}knoklokna} }onkgkaduo . e}olk|d}od âb eab|kbd}o âb ed}o e}olod eahbk|d|od `kkbl bd lkb
mdyono#|ohonkkno uvk}k|dn+ d eahbk|ąťkk ouobkobo" E |ad|o deou|od. hdk |í}yk. dbdnkyd

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
VIOLETA liked this
marcelionescu added this note
Ce folos ca uploadati aici. Daca cei care au nevoie de carte nu o pot cobora. Ati observat ca pentru a downloada o carte de pe scribd VI SE CERE UPLOADUL prealabil al altei carti. De multe ori, chiar daca uploadati, TOT NU vise acorda permisiunea de download, si sunteti intorsi la pagina de upload.(De asta, au aparut in ultima vreme cate 4-5 dubluri la fiecare document recent uploadat). De fapt, s
marcelionescu added this note
Ce folos ca uploadati aici. Daca cei care au nevoie de carte nu o pot cobora. Ati observat ca pentru a downloada o carte de pe scribd VI SE CERE UPLOADUL prealabil al altei carti. De multe ori, chiar daca uploadati, TOT NU vise acorda permisiunea de download, si sunteti intorsi la pagina de upload.(De asta, au aparut in ultima vreme cate 4-5 dubluri la fiecare document recent uploadat). De fapt, s
1 thousand reads
1 hundred reads
Stefan Marin liked this
cristinacris1 liked this
lumagm liked this
lumagm liked this
Paul Marian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->