Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoi Nghi Ban Chap Hanh Trung Uong 8

Hoi Nghi Ban Chap Hanh Trung Uong 8

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
1
 
H
i ngh
Ban ch
ấ 
p hành Trung
ươ
ng
Đả
ng l
 ầ
n th
ứ 
VIII.
H
i ngh
ti
ế 
n hành t
ừ 
ngày 10
đế 
n 19-5-1941 t
i khu r
ừ 
ng Khu
i N
m, Pác Bó(Hà Qu
ng, Cao B
ng) do lãnh t
Nguy
n Ái Qu
ố 
c ch
trì, v
i s
ự 
tham gia c
a Tr
ườ
ngChinh, Hòang V
ă
n Th
, Hoàng Qu
ố 
c Vi
t, Phùng Chí Kiên,
đạ
i bi
ể 
u x
ứ 
 
y B
c
Trung K 
.H
i ngh
ti
ế 
n hành t
ừ 
ngày 10
đế 
n 19-5-1941 t
i khu r
ừ 
ng Khu
i N
m, Pác Bó(Hà Qu
ng, Cao B
ng) do lãnh t
Nguy
n Ái Qu
ố 
c ch
trì, v
i s
ự 
tham gia c
a Tr
ườ
ngChinh, Hoàng V
ă
n Th
, Hoàng Qu
ố 
c Vi
t, Phùng Chí Kiên,
đạ
i bi
ể 
u x
ứ 
 
y B
c
Trung K 
.Phân tích tình hình th
ế 
gi
i, Ngh
quy
ế 
t c
a h
i ngh
nh
n
đị
nh: “N
ế 
u cu
c chi
ế 
ntranh
đế 
qu
ố 
c l
 ầ
n tr
ướ
c
đ
ã
đẻ
ra Liên Xô, m
t n
ướ
c xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a, thì cu
c chi
ế 
ntranh
đế 
qu
ố 
c l
 ầ
n này, s
 
đẻ
ra nhi
 ề
u n
ướ
c xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a, s
do
đ
ó mà cách m
ngnhi
 ề
u n
ướ
c thành công”. V
 ề
tình hình
Đ
ông D
ươ
ng, H
i ngh
xác
đị
nh rõ: “Kh
ẩ 
u hi
u c
a
Đả
ng ta là tr
ướ
ch
ế 
t ph
i làm sao gi
i phóng cho
đượ
c các dân t
c
Đ
ông D
ươ
ng kh
i ách c
a gi
c Pháp – Nh
t”. V
 ề
m
ố 
i quan h
gi
ữ 
a các dân t
c
Đ
ông D
ươ
ng, H
i ngh
kh
ng
đị
nh s
ự 
tôn tr
ngvi
c l
ự 
a ch
n hình th
ứ 
c nhà n
ướ
c c
a m
i dân t
c, s
ố 
ng trên bán
đả
o
Đ
ông D
ươ
ng saukhi cách m
ng thành công, nh
ư 
ng tr
ướ
c m
t mu
ố 
n
đ
ánh
đ
u
i Pháp – Nh
t “ph
i có m
tl
ự 
c l
ượ
ng th
ố 
ng nh
ấ 
t c
a t
ấ 
t th
y các dân t
c
Đ
ông D
ươ
ng h
p l
i”. H
i ngh
tán thànhngh
quy
ế 
t c
a hai h
i ngh
Trung
ươ
ng tr
ướ
c
đ
ó v
 ề
vi
c chuy
ể 
n h
ướ
ng ch
 
đạ
o chi
ế 
nl
ượ
c và sách l
ượ
c nh
m nêu cao nhi
m v
gi
i phóng dân t
c lên hàng
đầ
u.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->