Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bańkowska, Mikołajczuk_Praktyczna stylistyka [książka]

Bańkowska, Mikołajczuk_Praktyczna stylistyka [książka]

Ratings: (0)|Views: 1,813 |Likes:
Published by Jaasriel

More info:

Published by: Jaasriel on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
P
RAKTYCZNA STYLISTYKA
 
Stąd tak cenny w sztuce, w literaturze jest niuans, pólcień, półton, pastel,śledzenie wszystkiego, co jest zawieszeniem, drobiną, pyłkiem, przestrzenią pomiędzy, niedomówieniem, milczeniem, tym przebłyskiem wrażliwości iintuicji, który każe nam zatrzymać 
 
rękę, kiedy zawisła już nad kartką papieru
 z zamiarem postawienia kropki nad i.
Ryszar Kapuścioski
 
Eyta BAOKWSKA Janna JAGZIOSKA Ewa KZŁWSKA Agnieszka MiKŁAJCZUK EwaWLAOSKAAam WLAOSKI Hanna WSZE
BOROWSKA
P reakcją Eyty Baokwskiej i Agnieszki Miklajczuk
 
Książka i Wieza
 
(c) Cpyright by Eyta Baokwska, Janna Jagzioska, Ewa Kzłwska, Agnieszka Mikłajczuk, EwaWlaoska, Aam Wlaoski, Hanna Wszehrwska, Warszawa 2003
 
Wszelkie prawa zastrzeżne
 
(c) Cpyright by Wyawnictw "Książka i Wieza" W
arszawa 2003Wydanie pierwszeObj. ark. druk. 27,5Druk i oprawa:
Rzeszwskie Zakłay Graficzne
 
Milcin 181, Zaczernid
 
Trzynaście tysięcy sieemset czwarta publikacja "KiW"
 ISBN 83-05-13303-6
 
SPIS TREŚCI
 
Wykaz skrótów i symbli............................
........ 13
Słw wstępne ............................................ 14
 
Częśd pierwsza
 PRAKTYCZNA STYLISTYKA - PODSTAWOWEZAGADNIENIA ......................................... 15
1.0 kmunikacji językwej .................................. 17
 Agnieszka Mikolajci.uk
1.1. Kmunikacja językwa jak jeen z rzajów kmunikacji..... 17
 
1.2. Z czeg skłaa się kmunikacja językwa, czyli  pstawwych
  jednostkach i zasadach procesu komunikacji................... 19
1.3. Warunki współtwrzące zarzenie kmunikacyjne ............. 23
 a) Nadawca wypowiedzi.................................. 23b) Odbiorca wypowiedzi.................................. 25c) Kontakt miedzy uczestnikami komunikacji................. 28
) Kmunikat, czyli treśd i frma wypwiezi................. 29
 e) Kodowe zaplecze komunikacji............................ 31f) Kontekst wypowiedzi.................................. 38g) Cel komunikacji i funkcje wypowiedzi..................... 41
1.4. Pstawwe wartści przypisywane kmunikacji językwej
 i jej uczestnikom ....................................... 431.5. Bibliografia........................................... 472. Z problematyki stylu ..................................... 50
Eyta Baokwska
 2.1. Styl.................................................. 50
2.2. miany i style współczesnej plszczyzny .................... 58
 2.3
 
2.2.1. Jeżyk plskiej wspólnty kmunikatywnej ............. 59
 2.2.2. Odmiana
gólna, ialekty, gwary ...................... 61
 
2.2.3. miany mówine, miany pisane .................... 68
 2.2.4. Odmiany oficjalne, odmiany nieoficjalne ................ 69
2.2.5. Style funkcjnalne miany gólnej.................... 70
 2.2.6.Idiolekty ........................... 75Bibliografia ............................ 76
3.  tekście
 
Janna Jagzioska
 3.1. Czy to jest tekst? .........................79
3.2. Tekst w perspektywie języ
koznawczej ......... 813.3. Kryteria te
kstwści ...................
863.4. Tekst, styl tekstu i gatunek tekstu ............ 883.5. Hipertekst, pr
zyszłśd tekstu?
3.6. Bibliografia4. Gatunek wypowiedzi
Ewa Wlaoska
 4.1. Wprowadzenie4.2. Pojecie gatunku wypowiedzi4.2.1. Gatunek wypowiedzi (genre) w perspektywie komunikacyjnej4.2.2. Gatunek wypowiedzi jako kategoria prototypowa ........994.2.3. Spo
łeczna świamśd
gatunkowa.....................1004.3. Powstawanie, ewolucja i przenik
anie się gatunków .............
1024.4. Typologia gatun
ków wypwiezi ...........
1044.5. Bibliografia...........................106
5. Stylizacja. Intertekstualnśd.
 Ewa Koztowska

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->