Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 804, 5.4.2012]

Slobodna Bosna [broj 804, 5.4.2012]

Ratings: (0)|Views: 376|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
DOSJESB:1992.-2012.RATJE,IPAK,BIOGORI
www.slobodna-bosna.ba
GODINA XVIII
BROJ 804 SARAJEVO 5.4.2012.
CIJENA 3 KM
www.slobodna bosna.ba
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
KAKO JE USTOLI^EN KRALJBOSANSKE STRUJE
Ro|a~ko-kriminalno strujno kolo
“Slobodna Bosna“ otkriva kako sunekada{nji neprijatelji, Zlatko Lagumd`ija iDamir Fazli}, naprasno izgladilime|usobne razmirice i postali nerazdvojniprijatelji i poslovni ortaci,te kako jebiznismen s kriminalnim dosjeom Fazli}preuzeo punu kontrolu nadElektroprivredom BiH
ZA[TO JE PREMIJER RS-aD@OMBI] PODNIO OSTAVKU
Preskupo pla}ena medijska naklonost
Ne pamti se da se Banja Luka uposljednjih nekoliko godina tresla od nekeafere kao {to je to slu~aj sa pronevjeromnovca koji je premijer ALEKSANDARD@OMBI] namakao svom medijskomstrategu i dugogodi{njem prijatelju Zoranu[arencu, vlasniku dnevnih novina “Fokus“;nakon {to su ogor~eni novinari raskrinkalivlasnika [arenca,na vidjelo je iza{lo koliko je ovaj miljenik premijera D`ombi}a dobionovca iz bud`eta RS-a, gdje su parezavr{ile,za{to vlasnik“Fokusa” svojimsaradnicima prijetismr}u i zbog ~ega je premijerD`ombi}ponudioostavkupredsjedniku RS-aMILORADUDODIKU
[TRAJK POLICAJACA UPOSAVSKOJ @UPANIJI
Sudsko discipliniranje policije
Iako su policajci MUP-a POSAVSKE@UPANIJE, prije nego {to su 3. oktobrapro{le godine stupili u {trajk, urednoispo{tovali zakonsku proceduru,presudama Op}inskog suda u Ora{ju kojesu, nedvojbeno, donesene pod politi~kimpritiskom lokalnih HDZ-ovaca, njihov je{trajk progla{en nezakonitim i zabranjendo daljnjeg, nakon ~ega im je zaprije}enotu`bama za naknadu {tete; na{a novinarka je boravila u Posavini i razgovarala sapolicajcima ~ije su pla}e najni`e uFederaciji, koji rade bez naknada za no}nii rad u dane praznika, bez osnovneopreme i zimske obu}e koju nisu dobili ve}godinama
NI^IJA ZEMLJA BiH
Izme|u raspada i evropskih integracija
Iako su vojnici U`i~kog korpusa JNA napaliselo Ravno u septembru 1991. godine, 6.april 1992. godine uvrije`en je kao datumpo~etka rata u BiH; SB je anketiralanajzna~ajnije bh. intelektualce, politi~are,umjetnike, histori~are kako bi saznali kada je i za{to po~eo rat, koliko je `rtava odnio iza{to je danas BiH, ne samo po ustavnomure|enju, rascijepljena zemlja
BOSANSKI PONOS
Viki}evi specijalci, dvije decenijeposlije
U augustu 1992.u okupiranomsarajevskom naselju “Dobrinja” snimljen jespot za pjesmu VOJNIK SRE]E, koji jere`irao MIRSAD HEROVI], a koji su,izme|u ostalih, emitovali i CNN i MTV;pored reditelja, za “Slobodnu Bosnu”slavnih ratnih dana se prisje}aju neki odglavnih aktera spota, pripadnikaSPECIJALNE JEDINICE MUP-a RBiH:MUHAMED GAFI], JASMIN BEGI],D@EVAD HO@BO, MILENKO MILINOVI],MUHAMED MULAOMEROVI], DAMIRZGODI]i SAMIR ^AJI]
5.4.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1622284656
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skutorka59 liked this
Munever Parić liked this
scriptname liked this
dunja liked this
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->