Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reformatus Ermellek 2012/03

Reformatus Ermellek 2012/03

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:

More info:

Published by: Érmelléki Református Egyházmegye on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
 
Táré:az engedelmesség próbája
 
„Táré fogta fiát, Abrámot, és Lótot, fiának, Háránnak a fiát,és menyét, Szárajt, fiának, Abrámnak a feleségét, és elindult velükÚr 
-
Kaszdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig,és ott letelepedtek. Táré kétszázöt éves volt, amikor meghaltHáránban”.1Móz 11, 31
-32
Ebben a bö
 j
ti időszakban az engedelmességkérdésével szeretnék foglalkozni. Ma egy olyanemberrel ismerkedjünk meg, akinek nem volt erősségeaz engedelmesség. A Szentírás elég keveset közöl róla,ezért sokszor átsiklunk felette. Bevallom őszintén,eddig én is úgy voltam vele. De miután elkezdtemtanulmányozni ezt a történetet, rájöttem, hogyIstennek a sorok között is van üzenete a számunkra.Nézzük meg közelebbről, hogy mit üzen a Biblia amindannyiunk által jól ismert Ábrahám édesapjának,Tárénak a történetén keresztül.Ábrahámot azt hiszem, senkinek sem kellbemutatni, számos történetet közöl róla a Szentírás.
Egyet-
kettőt mindannyian el tudnánk mondani,Táréról azonban elég keveset tudunk. Úgy tűnik, mintaki elveszett fia árnyékában. És ez így is van a szó lelkiértelmében, ahogy ezt mindjárt látni fogjuk. De előbbmég kell tanulnunk olvasni a sorok között. Tárééletének megismerése igen izgalmas kihívás mindenbibliakutató számára. Azért is szeretem a Bibliát, mert
soha nem hagy nyugodni, mindig tartogat valamim
eglepetést azok számára, akik hittel olvassák, és akiknem sajnálnak egy kis időt a Biblia tanulmányozására. Jelen esetben Táré életének a titkairól szeretnémlerántani a leplet. Néha az az érzésem, hogy Isten azigazán érdekes dolgokat elrejtette, és hagy
ta, hogy
azokat mi ismerjük fel a Biblia tanulmányozása által.Így van ez Táré esetében is. Most pedig kezdjük el afelfedezést, és tárjuk fel Táré életének a titkát. Egykicsit olyan lesz ez, mint a kirakójáték, lassan, szépenösszeáll majd minden részlet. Nézzük meg először azt,hogy mit tudunk Táréról, Ábrahám édesapjáról.Lakóhelyére nézve a Szentírás pontos adatokkalszolgál. Úr
-
Kaszdimban lakott, egy történelmileg is jólbehatárolható városban az Eufrátesz alsó folyásánál, amai Irak területén. Ez a híres és nagy ókori város aholdisten imádatának a központja volt. Ne felejtsük el,Noé leszármazottairól van szó, akikről pedig tudjuk,hogy az élő Isten követésére tanította fiait és azoknakfiait. Mégis milyen gyorsan letér az ember az élő Istenkövetésének útjáról és bálvány
-
isteneket „teremt”magának. Táré tehát ebben a pogány városban lakott,és három utódot nemzett. Egy gyermeke meghalt,másik két fia pedig megházasodott. Szárairól, Ábrámfeleségéről azt is megjegyzi az ige, hogy meddő volt.De ami bennünket most érdekel, az egy érdekesmondat, mellyel el is kezdhetjük „nyomozásunkat”. ABibliában ezt olvassuk: „
Táré fogta fiát, Abrámot, ésLótot, fiának, Háránnak a fiát, és menyét, Szárajt, fiának, Abrámnak a feleségét, és elindult velük Úr 
-
Kaszdimból,
hogy
Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ottletelepedtek. Táré kétszázöt éves volt, amikor meghaltHáránban.”
(1
Móz 11, 31
-
32). Mi is történt itttulajdonképpen? Táré elindult, hogy Kánaánba
menje
n, de végül Háránban kötött ki.
 
Tartalom
Igei rovat
Táré: az engedelmesség próbája………………… 1
 
Könyvtár
 
II. Helvét Hitvallás………………………………… 3
 
Amikor erősen fújt a Lélek ………………………...4
 
100 éve született Túrmezei Erzsébet………………9
 
Versek
Túrmezei Erzsébet:
 
A végigcsókolt Biblia……….9
 
Csiha Kálmán: Fohász……………………………..
11
Csiha Kálmán: Izenem haza……………………
11
Egyházzene
 
Az érszőllősi
 
kórus ………………………………… 6
 
Nőszövetség 
 
Nőszövetségi emlékek Érsemjénből……………… 10
 
Gyülekezeti őrjárat
 
Papfalva………………………………………………
7
Egyházi anekdoták
 
A kántorválasztás….………………………………
12
Évforduló……………………………………………
12
Ha magunk elé
 
képzeljük az ókori kelet térképét,akkor azt kell látnunk, hogy Úr városától nyugat feléhaladva juthatunk el a legrövidebb úton Kánaánba.Táré viszont nem nyugatra megy, hanemészaknyugatra, és végül Hárán városában köt ki.Feltevődik a kérdés: ha az úti
 
cél nyugatra van, miértmegy északnyugatra? És egyáltalán az is kérdés, hogymiért akar Kánaán földjére menni? Táré gazdag embervolt, és jómódban élt Úr városában. Semmi oka nem
 
2
Református Érmellék
 
lehetett arra, hogy egy sokkal szegényebb vidékreköltözzön, vállalva az azzal együtt járóbizonytalanságot is. Csak úgy a maga fejéből nempattanhatott ki efféle gondolat. Sokkal valószínűbb,hogy Isten szólította meg őt, és Ábrámhoz hasonlóanengedelmeség
-
próba alá vetette. Úgy tűnik, hogyhanehezen is, de Táré elindul, elhagyj
a az otthon
kényelmét a bizonytalanért, amit Isten ígért neki. DeHáránba érve letelepszik ott és nem folytatja tovább azútját. Tegyük fel a kérdést: ha nyugat felé akartelindulni, hogyhogy Háránban, azaz északnyugatonkötött ki? A válasz elég egyszerű, elég csak egypillantást vetni a térképre. A nyugat felé vezető útrövidebb lett volna, de igen veszélyes út volt.Végeláthatatlan forró sivatagokon vezetett keresztül,patakok vagy enyhet adó oázisok nélkül. Táré tehátegy sokkal biztonságosabb útvonalat választott, és aviszonylag sűrűn lakott Eufrátesz folyó partján indultel északnyugati irányba, hogy majd onnan egy sokkalbiztonságosabb úton ereszkedhessen le atulajdonképpeni úti cél, Kánaán földjére. Igen ám, deez az út Háránon vezetett keresztül. Hárán vonzó úticél volt egy olyan jómódú ember számára, mint Táré.Nem véletlen, hogy ott
-
tartózkodásuk alatt igenmeggazdagodott Ábrám is. Táré tehát gondolta,megpihen egy kicsit Hárán városában, mielőttfolytatná útját. Egyes bibliamagyarázók szerint tú
l
öreg volt, hogy folytassa útját. Itt inkább az az eset állfenn, amire Jézus Krisztus is figyelmezteti azokat, akikőt követni akarják: „
 Aki az eke szarvára teszi a kezét, éshátratekint, nem alkalmas az Isten országára
” (Lk 9, 62b)Ezt mondja Jézus annak az embernek, aki követniszeretné őt, de előbb búcsút akar venni háza népétől.Ez a fajta búcsúzkodás addig tart, amíg valaki véglegleragad az ő „háza népénél”. Ez történt Táréval is.Addig pihent, mígnem végül ottragadt.Ez a Sátán egyik legveszélyesebb játéka. Tudod,hogy tenned kellene valamit, de nem teszed, mert mégnem vagy felkészülve rá. Talán te is mondogattad
magadban azt, hogy majd, majd megteszem, majd
meglátogatom, de a majdból semmi nem lett. Olyansok ember élete törik ketté az engedelmesség próbáján.A nehéz, vagy nehéznek tűnő dolgokkal addig várunk,amíg végül mázsás súlyként nem nehezednek ránk, ésvégleg képtelenek leszünk megtenni azt. Az elsődolog, amire az Ige meg akar tanítani bennünket, az„azonnal” törvénye. Azonnali hatállyal várja Isten azengedelmességet. Aki most nem tud engedelmeskedni,később se fog tudni. Így vagyunk sokan Istenhívásával is. Menni kéne, de nem merünk. Félünk abűneiktől. Félünk attól, hogy szégyenben maradunk,félünk attól, mit fognak szólni. Ezért leple
zi sok ember
vég nélkül a bűneit. Hadd kiáltsam most hangosan aszívedbe: ha vársz, akkor megkevesbülnek a bűneid?!Akkor talán majd könnyebb teherrel állhatsz az Úr elé?Attól tartok, nem. Éppen fordítva, nem kevesebb,hanem több lesz. Mire vársz, hiszen Jézus azért adta azéletét, hogy könyörülhessen rajtad! Vigyázz, mert agonosz természeted mindent meg fog tenni, hogyelhallgattassa a benned munkálkodó Szentlélek szavát!
 
Lehet, hogy a te „Háránod”, hogy nem tudodelengedni mindazt, amit a világ kínál. Dönteni kelleneIsten és e világ között, de te mindkettőt szeretnéd.Hadd kérjelek, ne halogasd tovább a döntést. A hírnév,a hatalom, a gazdagság, az élvezetek nem szolgálják ate javadat. A gonosz arról próbál meggyőzni, hogyIsten minden jót el akar venni tőled, de ez nem ígyvan. Isten semmi jót nem von meg az ő gyermekeitől,csak a mérgezett javakat. Ne akard az almának amérgezett felét. Mondd ki most, hogy nem akarsz evilág sodrásában élni! Gondolj bele, hogy hajszoljákmagukat az emberek, hogy minél
 
több pénztkeressenek, minél jobb állásuk legyen, minélhíresebbek, minél hatalmasabbak legyenek. E világnakegy törvénye van: semmi sem elég! Több, még több,még több kell! Hát nem ezt teszik e világ fiai? És teirigyled őket. Nem látod, hogy éppen azt a
 
boldogságot, azt az örömöt, amit keresnek, nemkapják. Mert aki megtalálta a jót, az megáll. E világ fiainem tudnak megállni. Midig újabb, mindig más kell. ASátán addig hajszolja őket, míg elrepül a kegyelmi idő,és végleg megpecsételi a sorsukat. […]
 L
ehet, hogy bocsánatot kellene kérni valakitől, dete nem mered megtenni. Inkább kerülöd, kifogásokatkeresel, és azzal vigasztalod magad, hogy nem is tevoltál a hibás. Hadd kérdezzem meg most nagyonnagy szeretettel: Mi mindent tettél meg, hogy netalálkozzál vele? Mennyi erőfeszítés csak azért, hogyelkerüld őt. Bírod még? Nem volna egyszerűbb mostbocsánatot kérni és pontot tenni az ügy végére? Ismerdel őszintén: veszíteni nem veszíthetsz, de nyerni
nyerhetsz. Csak el kellene kezdeni. Egyetlen egyszer
kellene erőt vegyél magadon és elindulnod. Mennyivelkönnyebb lenne utána.Az engedelmesség próbája alatt Táré kettétörik.Elindul ő, de nem megy végig az úton. Rájött, hogytúlságosan nagy árat kellene fizetnie azengedelmességért. Nem bízik az Úr szaváb
an. Lehet, te
sem bízom az Úr ígéreteiben. Pedig Istennek milyencsodálatos ígéretei vannak! Itt derül ki leginkább a mihitetlenségünk. Úgy félig
-
meddig, ímmel
-
ámmalhiszünk mi Istennek, de a kemény vizsgán elbukunk.Milyen csodálatos ígérete ez Jézusnak:
 
„Hanemkeressétek először Istennek országát, és az ő igazságát;és ezek (étel, ital,ruházat) mind megadatnak néktek”(Mt 6, 33). Milyen más lenne az életünk, ha igazánhinnénk Isten ígéreteiben, és először az Ő országátkeresnénk. De nem ezt tesszük! Isten keresése alegvégére marad, ha egyáltalán keressük őt. Mit megnem tesznek a szülők azért, hogy a gyermeküknekbiztos jövőt, jó munkahelyet biztosítsanak. Ilyenkornemigen jut eszükbe az, hogy előbb az Úr útjairakellene őt megtanítani. Hiába ámítjuk ma
gunkat azzal,
hogy mi hívő emberek vagyunk, ha nemengedelmeskedünk az igének.Tudjátok, mit mond a Biblia úgy általánosságábanTáréról? Semmit. Annál több szó esik Ábrahámról, aki
 
3
2012 március
 
engedelmeskedett az Úrnak. Maga Jézus is beszélÁbrahám fiairól. Isten úgy
 
 jelenti ki magát Mózesnek,hogy Ő Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Tárénak nemIstene? Nem. Ábrahám lett Isten választott népénekősatyja, nem Táré. Az engedetlenség mindig leleplezi atessék
-
lássék hitet. A Jelenések könyvében Jézus arrabuzdít: „…
 
 Azt ta
nácslom néked, hogy végy tőlem tűzbenmegpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat,hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a temezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend mega te szemeidet, hogy láss. A kiket én szeretek, megfeddem ésmegfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtóelőtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat ésmegnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A ki győz, megadom annak, hogy az énkirályiszékembe üljön
 
velem, a mint én is győztem és ültemaz én Atyámmal az ő királyiszékében. A kinek van füle,hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek
.” (Jel 3, 18
-22).
Ámen.
 
Ifj. Mátyás Árpád,
 Monospetri
A II. Helvét Hitvallás
 
XV. fejezet
A hívők valóságos megigazulása
 
(
Micsoda a megigazulás?)
Az apostolnak a
megigazulásról szóló vitájában megigazítani annyittesz, mint bűnöket megbocsátani, a bűnösségtől és abüntetéstől feloldozni, kegyelembe fogadni és igaznaknyilvánítani. A rómabelieknek ugyanis ezt mondja azapostol: Isten az, aki megigazít; ki
csoda az, aki
kárhoztatna? (Róm 8, 33). Itt szembe van állítva amegigazítás és a kárhoztatás. Az Apostolok
cselekedeteiben pedig ezt mondja az apostol: A
Krisztus által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata,és mindenekből, amikből a Mózes törvénye által megnem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz,
megigazul (ApCsel 13,
38). Mert a törvényben is, aprófétáknál is ezt olvassuk: Ha per támad férfiakközött és törvény elé mennek, ítéljék meg őket a bírák,és ad
 janak igazat az igaznak
és mondják bűnösnek abűnöst (5Móz 25, 1). É
z
saiás pedig az 5. részben ígyszól: Jaj azoknak, akik a gonoszt ajándékért igaznakmondják. (
Krisztusért igazulunk meg 
.) Az bizonyos,
hogy mi mindnyájan természetünktől fogva bűnösökés istentelenek vagyunk és Isten ítélőszéke előtt ránkbizonyul istentelenségünk és halálra méltó voltunk, deIsten mint bíró megigazít bennünket, azaz feloldozbűneinktől és a haláltól egyedül Krisztus kedvéért,minden érdemünk és személyünkre való tekintet
n
élkül. Mi lehetne ugyanis világosabb, mint amit Pálapostol mondott: Mindnyájan vétkeztek ésszűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulváningyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban valóváltság által (Róm 3,
23 sk).(
A nekünk tulajdonított igazság 
.) Krisztus
ugyanis magára vette és eltörölte a világ bűneit éseleget tett az isteni igazságnak. Az Isten tehát egyedülKrisztus szenvedéseiért és feltámadásáértkiengesztelődött a mi bűneink iránt és azokat nem rójafel nekünk. Viszont Krisztus igazságát
 
nekünktulajdonítja (2Kor 5, 19 skk, Róm 4, 25), úgyannyira,hogy már nemcsak megtisztított és megmosottbűneinktől, vagyis megszentelt, hanem meg isajándékozott a Krisztus igazságával, és így feloldozottbűneinktől, a haláltól vagy a kárhozattól, tehát
igazak
vagyunk és örökösei az örök életnek. Azérttulajdonképpen csak Isten igazít meg bennünket éscsak Krisztusért igazít meg, nem tulajdonítván nekünkbűneinket, hanem az ő igazságát nekünktulajdonítván.
 (
Egyedül hit által igazulunk meg 
.) Minthogypedi
g ezt a megigazulást nem valamely cselekedetekáltal, hanem az Isten irgalmasságába és a Krisztusbavetett hit által kapjuk, azért azt tanítjuk és hisszük azapostollal, hogy a bűnös ember egyedül a Krisztusbanvaló hit által, nem pedig a törvény által vag
y valamely
cselekedetek által igazul meg. Azt mondja ugyanis azapostol: Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által
igazul meg, a t
örvény cselekedetei nélkül (Róm 3,
28).
Továbbá: Ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg,van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mitmond az Írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, éstulajdoníttatik az őnéki igazságul. Annak pedig, akinem munkálkodik, hanem hisz abban, aki azistentelent megigazítja, az ő hite
 
tulajdoníttatikigazságul (Róm 4, 2 skk; 1Móz 15, 6). Másu
tt pedig ezt
írja: Kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nemtőletek van: Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből,
h
ogy senki ne kérkedjék stb. (Ef 2, 8 sk). Mivel tehát ahit fogadja be Krisztust, a mi igazságunkat, és mindentIsten Krisztusban való
 
kegyelmének tulajdonít, ezérttulajdonítjuk mi a megigazulást a hitnek, főképpenKrisztusért és nem azért, mintha a mi művünk volna,hiszen Isten ajándéka az.
 (
Krisztust hit által fogadjuk be.)
 
Egyébként,hogy mi Krisztust hit által fogadjuk magunkba, azt
 
sokféleképpen megmutatja az Úr, pl. Jánosevangéliuma 6. részében, ahol hivés helyett evéstmond és evés helyett hivést. Mert miképpen evésselvesszük magunkhoz az eledelt, azonképpen hivésselrészesülünk Krisztusban. (
A megigazulás nemtulajdonítható rés
zben Krisztusnak vagy a hitnek,
részben magunknak.
) Tehát a megigazulás jótéteményét nem osztjuk meg, részben Istenkegyelmének vagy Krisztusnak, részben magunknakvagy szeretetünknek vagy cselekedeteinknek vagyérdemünknek tulajdonítva azt, hanem hit álta
l
teljességgel Isten Krisztusban való kegyelménektulajdonítjuk. De nem is lehetne Isten előtt kedves sema szeretetünk, sem a cselekedeteink, ha azok tőlünkmint igaztalanoktól származnának. Ezért előbb kelligazaknak lennünk, mint szeretnünk vagy igaz
do
lgokat cselekednünk. Igazzá pedig, amint mondtuk,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->