Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nikola Banašević - Letopis popa Dukljanina

Nikola Banašević - Letopis popa Dukljanina

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by PilipendaRistov

More info:

Published by: PilipendaRistov on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
1
Nikola Bana{evi}
Letopispopa Dukqaninainarodna predawa
Српска књижевна задруга
 
основана 1892. године
 
Београд
 1971
 
2
САДРЖАЈ
 
УВОД
 
Прва издања Летописа Попа Дукљанина, латински названог
Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum.
 — 
 
Народне песме — 
 
главни извор Летописа? — 
 
Важност подробног и критичког претресања тогапроблема.
 
О УВОДНИМ РЕЧИМА ЛЕТОПИСА
 
Доцније издавање и превођење Летописа. — 
 
Уводне реченице латинског текста и њихова тумачења. — 
 
Најранија (Туберонова и Луцијева) идентификовања писца с давањем наслова његовом спису. — 
 
О
 
 речима
seniores
и
patres, legi
и
audivi
у формулама средњовековне латинске историографије. — 
 
Речи
 traditio
и
narratio
и њихово значење у тим формулама. — 
 
Ко су
antiqui seniores?
 — 
 
O позивању улатинским
 
хроникама на писане изворе и на усмену традицију, — 
 
Летопис, дело српског писца? — 
 
Јединствено дело или компилација? — 
 
Оригинал на латинском или на словенском? — 
 
Разлике измеђусрпских родослова и Дукљанинова Летописа. — 
 
Западна оријентација аутора Летописа и његовоослањање на латинску историографију средњег века. — 
 
Фикција о преводу са словенског на латински ради веродостојности причања. — 
 
Шта се може закључити из Увода Летописа?
 
O ГЛАВАМА
I
 — 
VII
ЛЕТОПИСА
 
„Народне песме и бајке о народној прошлости" препричане у почетним главама Летописа? — 
 
Разликовати усмену, народну, традицију од позајмица из писаних дела легендарног карактера. — 
 
Разноврсност усмене традиције. — 
 
Библијско порекло приче о пореклу народа од три брата. — 
 
Остроилова погибија, Сенуладова освета и Ратомирово гоњење хришћана. — 
 
Трагови учења цркве уовим причањима.
 
О ГЛАВАМА VIII и IX ЛЕТОПИСА
 
Историчари о тзв. Дувањском сабору. — 
 
Народна сећања на такве догађаје. — 
 
Далма, местоодржавања сабора. — 
 
Тенденција приче о сабору у Далми. — 
 
Црвена
 
и Бела Хрватска. —Клерикално измишљање сабора. — 
 
Црква Св. Марије у Дукљи.
 
О ГЛАВАМА X—XXIII ЛЕТОПИСА
 
Смењивање добрих и рђавих краљева. — 
 
Кажњавање грешних владара у старој српској књижевности иу Летопису. — 
 
Скромно порекло оснивача рашке династије. — 
 
Песме или приче по Библији оТихомилу? — 
 
Освета над Чаславом у неколиким варијантама Летописа. — 
 
Трагови у овом причању изсписа о Угрима и Хунима.
 
О ГЛАВАМА XXIV—XXXV ЛЕТОПИСА
 
Бекство краља Радослава у Рим и повратак његовог потомка у земљу својих отаца. — 
 
Разна предања ооснивању Дубровника (византијско, дукљанско, сплитско и дубровачко) и њихове тенденције. — 
 
КраљПавлимир
-
Бело, две или једна личност? — 
 
О
 
топографским и етнолошким предањима везаним за тоиме. — 
 
Да ли је постојао краљ Љутомир? — 
 
О
 
краљевима Болеславу и Силвестру у вези са Дубравком Чешке и Пољске хронике и причама о Дубровнику. — 
 
Бракови краља Прелимира, Крепимирова сина
 
3
Светозара и хромог Легета. — 
 
Легет и његови синови против Прелимирових синова. — 
 
Учешће народау династичким борбама
 
и постављању краљева. — 
 
Речи
populus, populus terrae, populi, constitueruntregem
и сл. у Летопису и Библији. — 
 
O бројевима 4 и 7 у Летопису и Библији. — 
 
O речи
tetrarchia
ињеним значењима.
 
ГЛАВА XXXVI ЛЕТОПИСА
 
Особеност ове главе. — 
 
Мишљења о посебном
 
Житију св. Владимира. — 
 
Анализа текста ове главе систицањем хагиографских елемената које садржи. — 
 
Празнине у латинском тексту и разлике измеђуњега и Орбинијева превода. — 
 
Да ли је постојао ранији, потпунији, Живот св. Владимира, односно
 Vita Sancti Vladimiri?
 — 
 
Историјска сведочанства о Владимиру. — 
 
Помени српског кнеза увизантијској хроници Јована Скилице. — 
 
О
 
 једној тези да Владимир није био Самуилов зет. — 
 
ИмеВладимирове жене. — 
 
Љубавни роман друге Самуилове кћери, Мирославе, и византијског војсковођеАшота. — 
 
Веза Владимира и Косаре фалсификат Ашотове и Мирославине авантуре? — 
 
ЗаштоСкилица не говори о рату цара Самуила против кнеза Владимира? — 
 
Датум Самуилова проглашења зацара и његова похода против Драча и Дукље. — 
 
Владимир постао Самуилов зет много пре Ашота. — 
 
 Чудна женидба Самуилова сина Радомира са Ирином, грчком заробљеницом из Ларисе. — 
 
Хронологија брачних веза Самуилова сина и двеју
 
кћери
.
 — 
 
Сличности тих веза. — 
 
Радомироваженидба са Ирином и њен одражај у предањима о браковима његових сестара. — 
 
О
 
завршној реченициВладимирова живота у Летопису и његовим интерпретацијама. — 
 
Погрешно тумачење израза
Libergestorum eius.
 — 
 
Изрази који упућ
yjy
на латински оригинал Владимирова живота. — 
 
О
 
односу српскесредњовековне историографије и Летописа
 
Попа Дукљанина. — 
 
Да ли је живот Владимировдинастички спис? — 
 
Ликови Немање и Владимира. — 
 
Владимир светац и чудотворац. — 
 
Хагиографски карактер приказа његове женидбе и мученичке смрти. — 
 
Да ли су епске песме извор романа о Владимиру и Косари? — 
 
Сусрет дукљанског кнеза и цареве кћери у светлу цистерцитскеморалне доктрине. — 
 
Година Владимирове мученичке смрти. — 
 
Убиство цара Гаврила Радомира. — 
 
Мотив убиства у лову. — 
 
Убиство цара Јована Владислава пред Драчем. — 
 
Настанак легенде о томдогађају. — 
 
Крајина, место и жупа у Дукљи. — 
 
Пренос Владимирових моштију из Крајине у манастирШин
-
Ђон близу Елбасана. — 
 
Симбиоза легенде о св. Владимиру и легенде о св. Јовану Крститељу. — 
 
Извори службе и житија св. Јована Владимира. — 
 
Св. Јован Владимир уврштен у Србљак.
 
ГЛАВА XXXVII— 
XLVII
ЛЕТОПИСА
 
Убиство краља Драгимира у цркви Св. Гаврила. — 
 
Светиња као уточиште. — 
 
Вероломство Которана. — 
 
Легенда о тровању калуђера у манастиру Св. Михаила на Превлаци. — 
 
Смрт од куге Легета ињегових синова на Превлаци. — 
 
Судбина цркве
 
Св. Михаила на Превлаци. — 
 
Устанак краљаДоброслава (односно, Стефана Војислава) у Зети. — 
 
Приказ прве његове победе. — 
 
Епизоде
 
другефазе рата. — 
 
Историјска сведочанства о тим биткама. — 
 
Ратне вештине летописаца (Козме иДукљанина) — 
 
позајмице из Старог завета. — 
 
Епски мотив сукоба оца и сина код нас и на страни. — 
 
Карактер приче о сукобу Доброслава и Гојислава. — 
 
Како настају слична предања? — 
 
О
 
борбамапојединаца које одлучују о исходу рата у разних народа. — 
 
Карактер приче о борби Гојислава противЉудовита. — 
 
Краљ Михаља (Михаило) и његови синови. — 
 
Збрка са два Бодина, њене исправке иупадање Орбинија у нове грешке. — 
 
Гажење заклетве краља Михаила. — 
 
Незахвалност краља Бодина. — 
 
Дукљанинове симпатије на страни краља Радослава и његова потомства. — 
 
Песме о династичкимборбама у Зети? — 
 
Краљица Јаквинта, омражена личност, и њене везе са Котором и Баријем. — 
 
Књишка обрада њених злочина. — 
 
Краљ Ђорђе, Јаквинтин син, противник Византије. — 
 
Бесомучнединастичке борбе и њихово књижевно обликовање. — 
 
Градихна, идеални хришћански владар. — 
 
Повезаност барске бискупије са једном граном дукљанске династије. — 
 
Поп Дукљанин веранлатинској
 
цркви и пријатељ византијске политике. — 
 
Последњи дукљански владар Михаило иприближније датирање Летописа Попа Дукљанина.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->