Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programski zadaci koji vode ka održivom prostornom razvoju

Programski zadaci koji vode ka održivom prostornom razvoju

Ratings: (0)|Views: 286 |Likes:
Published by Expeditio Kotor
Ova publikacija je namijenjena službama za prostorno planiranje na lokalnom i državnom nivou u Crnoj Gori. Želja autora/ki bila je da kreiraju priručnik koji će poslužiti kao skup ideja, sugestija, tema i preporuka, te je publikacija
zamišljena više kao inspiracija, nego kao gotova forma. Vjerujemo da će ugrađivanje predloženih smjernica u programske zadatke doprinijeti većem
kvalitetu planskih dokumenata koji se donose i sprovode u Crnoj Gori. Ukoliko ova publikacija doprinese da se budući programski zadaci unaprijede i da se na taj način podstaknu nadležni organi na odgovorniji i stručniji pristup planiranju
prostora, ona će ispuniti svoju svrhu.
Ova publikacija je namijenjena službama za prostorno planiranje na lokalnom i državnom nivou u Crnoj Gori. Želja autora/ki bila je da kreiraju priručnik koji će poslužiti kao skup ideja, sugestija, tema i preporuka, te je publikacija
zamišljena više kao inspiracija, nego kao gotova forma. Vjerujemo da će ugrađivanje predloženih smjernica u programske zadatke doprinijeti većem
kvalitetu planskih dokumenata koji se donose i sprovode u Crnoj Gori. Ukoliko ova publikacija doprinese da se budući programski zadaci unaprijede i da se na taj način podstaknu nadležni organi na odgovorniji i stručniji pristup planiranju
prostora, ona će ispuniti svoju svrhu.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Expeditio Kotor on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
Programski zadacikoji vode ka
održivomprostornomrazvoju
 
Programski zadacikoji vode ka
održivomprostornomrazvoju
Ova publikacija je namijenjena službama zaprostorno planiranje na lokalnom i državnomnivou u Crnoj Gori. Želja autora/ki bila je dakreiraju priručnik koji će poslužiti kao skupideja, sugestija, tema i preporuka, te je publikacijazamišljena više kao inspiracija, nego kao gotovaorma. Vjerujemo da će ugrađivanje predloženihsmjernica u programske zadatke doprinijeti većemkvalitetu planskih dokumenata koji se donose isprovode u Crnoj Gori. Ukoliko ova publikacijadoprinese da se budući programski zadaciunaprijede i da se na taj način podstaknu nadležniorgani na odgovorniji i stručniji pristup planiranjuprostora, ona će ispuniti svoju svrhu.
 
Sadržaj
#
O projektuAnaliza postojećih programskih zadatakaPrimjeri principa i preporuka korisnih za izradu programskihzadatakaPreporuke Svjetske bankeOpšti ciljeviPosebni ciljeviPreporuke iz ESDP-a (European Spatial Development Perspective)Preporuke za unapređenje sadržaja programskih zadataka (zaprostorno-urbanističke planove)Preporuke za unapređenje procesaPreporuke za unapređenje sadržaja programskog zadatakaPlanski osnovAnaliza prostora u obuhvatu planaOgraničenja i preporuke relevantnih državnih organa i institucijaMišljenja i potrebe građanaZadaci i očekivanjaForma i sadržinaProgramski zadatak za stratešku procjenu uticajaProgramski zadaci za urbanističke planoveAneks I - Indikatori održivog razvojaAnex II - Analiza ankete namijenjene opštinama i državniminstitucijamaDio I: Analiza anketa namijenjenih opštinamaDio II: Analiza anketa namijenjenih državnim organimaZaključciAnex III - Primjeri programskih zadataka za prostorno-urbanističkeplanove u periodu 2008-2011.
Programski zadaci koji vode ka održivom prostornom razvoju
Izdavač: Expeditio, Centar za održivi prostorni razvoj, KotorMaterijal priredili: NVO Green Home iz Podgorice i Expeditio iz KotoraStručna saradnica: Marija NikolićLektura i korektura: Vesna LekovićDizajn i priprema za štampu: ExpeditioŠtampa: BiroKonto, IgaloTiraž: 200Kotor 2012.
030410101011122028303131313132333435374849546264
Publikacija je dio projekta “EKOPlan” koji je partnerski realizovan od straneNVO Green Home iz Podgorice i Expeditio iz Kotora. Donator projekta jeFondacija Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vjestica@ liked this
skutorka59 liked this
muminovic_esad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->