Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daniel Keyes - Flori Pentru Algernon

Daniel Keyes - Flori Pentru Algernon

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by u500460

More info:

Published by: u500460 on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

 
Pentru mama meaSi în memoria tatălui meu
DANIEL KEYES
FLOWERS
 FOR ALGERNON 
Orice om cu judecată îşi
va
aminti ca tulburarea vederii este de două feluri şi are două cauze, fie intrarea din lumină înîntuneric, fie ieşirea de la întuneric la lumină, ceea ce este tot atît de adevărat pentru ochiul minţii ca şi pentru ochiultrupului; iar cel care-şi aminteşte acest lucru cînd observă pe cineva a cărui vedere este nesigură şi slabă nu se va grăbisă rîdă de el; se va întreba mai întîi dacă a re l suflet omenesc a ieşit dintr-o viaţă mai luminoasă şi nu poate vedea bine pentru că este neobişnuit cu întunericul, sau dacă este orbit de lumina cea mare în care a ieşit din întuneric. Şi va socotică cel din urmă este fericit în starea în care se află, şi-l va compătimi pe celălalt; sau, dacă-i vine să rîdă de sufletulcare vine de jos la lumină, va fi mai îndreptăţit s-o facă decît să rîdă de cel care se înapoiază de la lumină în peştera.Platon,
 Republica
rapor de progrs l 3 matie
Dr Strauss zice sa sciu ce gndesc şi ţiu minte şi orcei cu mine de acum mai deprate. Nu şti dece da — zice cai imprtant ca sa vadă pot folosi pe mine. Aş vrea ca da finea Dra Kinnian zice că ei poate face pe-mine deştept. Io vrea să fi deştept. Numele meo ie Charlie Cordon. Lucrz în brutăria Donners. DlDonner da mie 11 dolri pe săptnîna şi pîne şi cozonac daca vrea io. Am 32 de an şi zioa mea ie pesteolună. Leam zis lui Dr Strauss şi prefesor Nemur că nu seri bine, da iei zice nui nimic zice să seri aşacum vrbesc şi cum seri copuneri la clasa Iu Dra Kinnian dela centru dela colegiu beekmin pentr adultîntîrziaţ unde merg sănvăţ 3 ori pe saptmîna în timpu meo liber. Dr Strauss zice seri mult totce gndescşi totce săntîm-plă da numa pot gndesc fiincă nam cesa seri aşa termin penlr az... al dtale credinciosCharlie Cordon.
rapor de progrs 2
 — 
4 matie
 Azi
am avut test. Cred cam grşit. Şi cred cacum nu o să mămai iea. Cesantîmplat am fost la birou IuProf Nemur în paoza mea demasă cum miau zis şi secrtara mă dus la un loc unde seri pe uşă fac psih
cu un culuar lung şi multe camer mici cu numa o masa şi scaune. Şi un om drguţ ierea întro cameraşi avea nişte cartone albe cu pete de crneală pe ele. Şi mea zis stai jos Charlie fă te comod şi staifără frica. Avia haina albă ca doctori da nu cred că ierea doctor că nu mea zis descide gura şi zi a. Navea decît cartonele alea albe. Numelei Burt. Am uitat aldoilea nume că nu meaduc binea minte. Nu şti ce vrea sa facă şi mă ţineam strns de scaun ca la dantist da Burt nui dantist şim tot zicea nam frică da asta mă sperieat că dacă zice aşa sigur o samă doară.Burt a zis Charlie ce vez tu pe cartonu ăsta. Am văzut crneală vărsată şi ieream foarte sperieat ciar dacă aveam laba mea de iepure în buzunar finea cînd ieream mic greşeam mereu testu la sicoală şivărsăm crneală.lam zis Iu Burt că văd crneală vărsată pe cartonu alb, Burt azis da şi arîs puţin şi asta mea plăcut.An-tors toate cartonele şi iam zis că cinva a vărsat crneală pe toate roşie şi neagră. Mam gndit cătestu a fost uşor dacînd mam ridicat să plec Burt mă oprit şi azis slaijos Charlie nam terminat. Mailucrăm cu cartonele. Nam înţeles da meam adusa minte că Dr Strauss azis să fac tot ce ziceegzaminatoru ciar dacă nare rost că asai treaba cu testele. Nu miaduc aminte aşa bine cea zis Burt dar şti că a vrut săi zic ce ierea în crneală. Nam văzut nimicîn crneală da Burt a zis că acolo iereau poze. Nam putut să văd defel poze. Ciar am ncercat să văd.Mam uitat şi a proapc şi departe Atunci am zis că dacă aviam ocelari cred caşi vedea mai bine io port ocelari numa la cinma şi la TV da am zis că poate majută sa văd poze în crneală. Iam pus şi iamzis lasămă să văd iar cartonu pun pariu că găsesc.Amîncercat mult da tot nam găsit pozele vedeam numa crneală. Iam zis Iu Burt poatemi trebe altocelari, A seri ceva pe o hrtie şi mam sperieat cam grşit testu şatunci iam zis că ierea o poză foartefrumoasă de crneală cu puncte frumoase pe magine da a clătinat capu aşa că nu ierea nici asta. Lamîntrebat dacă alţi vede ceva în crneală şa zis da iei îs închipuie po-zen pata de crneală. Mea zis căcrneală pe carton ie pată de crneală.Burt ie foarte sipatic şi vorbeşte rar cum face Dra Kinnian în clasa unde merg sănvăţ citirea pentruadult întîrziaţ. Mea esplicat că ierea un
test rău şoc. A
zis că oamen vede lucruri în crneală. Iam zisarată-mi unde. Nu mea arătat da azis mereu gndestete în-chipuieţi căi ceva pe carton. Iam zis căminchipui o pată de crneală. A clătinat capu aşacă nici asta nu ierea. A zis deceţi aducea minte saufă te căi ceva acolo. Am închis oci mult timp ca să mă fac căi ceva şam zis mă fac căi o sticlă de
1
 
crneală vărsată peun carton. Şatunci vîrfu de la creonu lui sa rupt şi neam ridicat dejos şam plecat.Cred că nam trecut
testu rău soc.
 AI 31 ca rapor de progrs
5 jnatie
 — Dr Strauss şi prof Nemur zice nare aface cu crneală pe cartone. Leam zis că nam vărsateu crneală şi că nam putut să văd nimic în crneală. Auzis că poate tot mă vor folosi. Iam zis Iu Dr Strauss că Dra Kinnian numi dă teste ca astea numa scris şi citit. A zis că Dra Kinnian ia zis că ioscel mai bun ielev alei în Sicoală Beekman pentru adult întîrziaţ şi că mam silit cel mai mult fineaciar vreau sănvăţ ciar mai mult ca oamen mai deştept ca mine.
Dr Strauss mantrebat cum ai ajuns tu dunusingur la Şicoala Beekman Charlie. Cum ai găsit şicoala.Am zis că nu miaduca minte.Prof Nemur a zis da dece ai vrut tu aşa sănveţ să citeşt şi să seri. lam zis că toată viaţa aşa am vrut să fideştept nu prost şi mama lot limpu mea zis săn-cerc sănvăţ aşa cum îmi zice şi Dra Kmnian dai foartegreu să fi deştept şi ciar dacănvăţ ceva în clasă la Dra Kinnian la şicoala după aia uit mult.Dr Strauss a seri ceva pe o hrtie şi prof Nemur mea vorbit foarte sereos. A zis Charlie şti nu sîntemsigur cum merge esperenţa cu oamen că pînacum a fost numa cuanimali. Am zis asta mea zis Dra Kin-nian danumie frică de ceva sau că mă doare căs tare şi osa lucrz mult.Vreau să fi deştept daca iei mă lasă. Iei a zis că trebe cerut voie familia da unciuHerman care săn-grijade minei mort şi num aducă minte de famlia mea. Nuiam văzut pe tata sau mama sau sora mea mică Norma de mult mult mult timp. Poate şi iei să fie mort. Dr Strauss mantrebat unde stetea iei. Cred căîn brooklin. A zis că să vadă poatei găseşte.Sper să nu trebe sămai seri mult la rapor progrs astea cămi ia mult timp şi mă culc foarte trziu şişobosit dimineaţa la treabă. Gimpy a ţipat la mine cam răsturnat o tavă plină cu comur cînd duceam lacuptor. Sau murdărit şi a trebit săi cureţe ca săi pună la copt în cuptor. Gimpy ţipă la mine tot timpucînd fac ceva grşit, da ţine la mine căi pretenu meu. Măi ceo să se mire dacă mă fac deştept.
rapor de progrs 4
6 mar 
 — Am avut mai mult teste aiurea az pentru să vadă dacă mă iau. Tot în locu ăla dantro camer mai mică de testare. Doamna drguţă care mea dat testu10mea zis ce ie şi am rugato cum să scrie ca să seri îm rapor de progrs. TEST DE APERCEPTETEMATICA. Nustiu două cuvinte daştiu cei aia test. Trebe săi treci sau iei note rele.Testu mea părut uşor finea figurile să vedeau. Numa că acum nu vrea săi zic ce vedeam acolo. Astamancurcat. lam zis că ieri Burt azis să zic ce vedeam în crneală. Doamna a zis că nui nimic că ăstai alttest. Trebe să zici ce fac oamen din poze.Am zis cum pot să zic ce fac oamen care nui cunosc. A zis că samă prefac da io iam zis că asteas min-ciuni. Nu zic nicio dată minciuni finea am zis cînd ieream mic şi am loat bătăi. Am o poză în portoflcu mine şi Norma cu unciuHerman care mea găsit locu de om de servici la brutărie Donners înainte sămoară.Am zis că pot să zic despre iei că am stat la unciuHerman da doamna na vrut saudă despre iei. Azis cătestu ăsta şi ălalt
rău soc
ie casăm dea persu-nalitate. Am rîs. Iam zis cum pot săm dea lucru ălacartone cu crneală vărsată pe ele şi poze cu oameni care nui cunosc. Sa supărat şa loat pozele. Num pasă.Cred cam grşit şi testu ăsta.Atunci am desenat ceva pentru ia da na ieşit bine. După aia celalt egzaminator Burt cu haină albă san-tors numele ie Burt Seldăn şi mă loat în alt loc tot în etaju patru din Colegiu Beekman unde seri pe uşăLABORATOR DE PSIHOLOGIE. Burt azis că PSIHOLOGIE ie ceva cu mintea şi LABORATOR ieun loc unde şef ace esperenţe. Mam gndit căi un loc ca unse face guma demestecal da acum cred căi cu puzle şi alte jocuri castam făcut. Nam lucrat bine la puzle că ierea rupt şi bucăţile nu să potrivea la găur. Un joc ierea o hrtie cu lini întoate părţile şi cu multe cuti. întroparte seri START şi în alaltă SOSIRE. Mea zis căi laberint şi trebe11iau creonu şi săi duc de unde seri START la unde seri SOSIRE da să nu trec cu creonu peste lini. Nam înţeles ce să fac şam stricat multe hrtii. Atunci Burt a zis osăti arăt ceva hai la laboratoruesperemen-tal poate te prinzi. Neam suit la etaju 5 întro camer cu cuşt multe şi animale iereau mămuţe
2
 
şi ceva soa-rici. Mirosea ca gunoiu vechi. şi ierea alt oameni în haine albe să juca cu animale şi mamgndit căi o prăvălie da nu ierea client. Burt a loat un şoaric alb din cusică şi mila arătat. Burt a zis ăstaiAlgernon şi poate face jocu cu laberintu. lam /is arătăm cum face.Să vez la pus pe Algernon întro cutie ca o masă mare cu multe cotituri şintoarceri ca un fel de ziduri şiun START şi SOSIRE cum ierea pe hrtie. Doar că ierea o sită aşezată peste masa mare. şi Burt şia scosceasu sa ridicat o uşă mică şa zis hai Algernon şi şo-oaricu a smîrcit de 2 sau 3 or şa loato la fugă.Lance-put a loato peo stradă lungă da cînd a vzut că nu mai poate santors unde a plecai sa stat acolo cala un minut şa dat din mustăţ şi pormă a loato palt drum la fugă dinou.Ierea cacum iei făcea ce zicea Burt să fac io cu lini-le pe hrtie. Io am rîs că mă gndeam căi greu pentrusoarice. Da Algernon sa dus tot drumu ălbun prin cutie şa ieşit unde seri SOSIRE şa chiţăit. Burt azisfineai fericit ca făcut ce trebe.Măi zic ăstai un soaric deştept foc. Burt a zis vrei să faci ontrecere cu Algernon. Am zis cada şa ziscare unalt fel de joc făcut din lemn cu drumuri scobite în el şi un băţişor ielectric ca un creon. şi săfacă el jocu Iu Algernon să fi launfel ca ăsta aşa că io să joc ce joacă şoaricu.A mutat toate zidurile pe masa Iu Algernon finea iele să poată aranja în feldefel. Apus sita la loc pestecutie sănu poate Algernon să sară peste ziduri sajungă la SOSIRE. Arunci mea dat băţişoru ielectric şimea12arătat cum săi pun în şanţur şi nu trebe săi ridic defel numa să merg pe scobitur pînă creonu numa poatsămeargă sao simt io cao pişcătură la mna cu creonu.Şa scos ceasu dancerca săi ascundă. Io mam făcut că nu mă uit la iei da asta mă iniervat foarte mult.Cînd azis hai am dat să mişc băţişoru da nu ştiam unde săi duc Nu ştiam cărei drumu. Arunci lam auzit pe Algernon cum chiţăia în cutie pe masă şi picio-rele lui cum sgîriea cînd alerga. Am loato şi io dinloc cu băţişoru da am mers pe drum grşit şi mam înţepenit şam simţit un fel denţepăturăn degetesatunci mam întors la START da de cîteor o loam pe altă parte mănţepeneam şi simţeam că mănţeapă. Nu ierea durere sau ceva numa mă gdila un pic şi Burt azis cămi arăta numa ca nam loato cum trebe.Ieream la mijlocu mesi cînd lam auzit pe Algernon că chiţăia că ierea iar fericit şi asta vasăzicăcîştigasentrecerea.Şi de alalte zece ori cînd neam întrecut Algernon a cîsligat pe toate că nam putut să găsesc drumu bunla locu unde scria SOSIRE. Da nu mea părut rău finea lam văzut pe Algernon ce face şam învăţat cumsă termin jocu ciar dacămi ia timp mai mult. Nu ştiam că şoarecis aşa deştepţi.
rapor de progrs 5 6 mar 
Au găsito pe soramea Norma care stă cu mama în Brooklin şi a dat voie pentru operaţiie. Mă vor folo-si. Sînt aşa de escitat că deabea pot să seri despre asta. Intri Prof Nemur şi Dr Strauss a avut o discuţie.Ieream în birou Iu Prof Nemur sau venit Dr Strauss şi Burt Seldăn Prof Nemur ierea supărat că mă fo-losesc da Dr Strauss iazis că iei crede că ios cel mai bun din tot care ia testat. Burt ia zis că DraKinnian mă recomandat cel mai bun din tot oamen pe care ia învăţat la centru pentru adult întîrziaţ.Undenvăţ io.13Dr Strauss azis că am ceva cărei foarte bine. Azis că am o motevaţie bună. Nam ştiut nicio dată că amasta. Mea plăcut cînd a zis că nu orcare cu un aichiu de 68 are lucru ăsta cum am eu. Nu ştiu cei sau deundei am da a zis că şi Algernon are asta. Motevaţia lui Algernon este caşicavalu care îl pun în cutie.Da nui numa asta finea săptămna asta nam mîncat casi-caval.Prof Nemur era supărat că aichiu meu poa să crească prea mult dela almeu cărei prea mic şi sa numănbolnăvesc din asta. şi Ur Strauss ia spus Iu Prof Nemur ceva ce nam înţeles şi cînd vorbeau iei ioam seri unele cuvinte în caietu de rapor de progrs.Azis Harold ăstai numele mic alu Prof Nemur Charlie nui ciar ceti trebea pentru primu tău soi nou deintelecxx nam prins tot cuvîntu xxxsuperman. Da cei mai mult cu mentaxxx joasă sînt ostxx şi neco-oxxx sînt posaci şi apaxxx şi greu de stimxxx. Charlie are fire bună şii intersat şi dornic sămulţumească pe oamen.Atunci prof Nemur azis aduti aminte că va fi prima finţă umană caria iseva creste intiliginţa prin chi-rugie. Dr Strauss azis astai exact ceam vrut să spun. Undeo să găsim alt adult întîrziat cu motevaţiaasta extraoxxx deanvăţa. Uitece bine anvăţat să citească şi să seri pentru vrsta lui mentală joasă. Orealixxx extraoxxx.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->