Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmeny Cennikov Od 01012012

Zmeny Cennikov Od 01012012

Ratings: (0)|Views: 143,877 |Likes:
Published by Adam Valček
banky, poplatky, zmeny, sadzobnik, sporitelna, tatra, vub, unicredit, csob
banky, poplatky, zmeny, sadzobnik, sporitelna, tatra, vub, unicredit, csob

More info:

Published by: Adam Valček on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Zmeny Cenníkov bánk Obdobie od 1.1.2012 do 1.4.2012
 J&T Banka od 1.1.2012Elektronické bankovníctvo
 Banka zaviedla poplatok vo výške 5 € za opätovné vygenerovanie hesla preprihlásenie do služieb internetového bankovníctva.
Platobné karty
 - vydanie Charge platobných kariet MasterCard je po novom bezplatné (vuplynulom roku ich vydanie bolo spoplatnené sumou 56,30 €),- vydanie Kreditných platobných kariet MasterCard (výlučne k Rámcovej zmluve ozriaovaní a vedení vkladových účtov a poskytnualších bankových služieb) je
ď ď 
 taktiež bezplatné,(poplatok za výber hotovosti z bankomatu Kreditnou platobnou kartou MasterCardna území Slovenskej republiky a v zahraničí je 5 €).
 J&T Banka od 1.3.2012Bezhotovostný platobný styk – tuzemský v EUR
 - poplatok za urgentnú (zrýchlenú) platbu do inej banky (po predchádzajúcejdohode s bankou) je 10 € (predtým 6,64 €),- za zadanie platby do inej banky (písomne alebo telefonicky) banka zaviedlapoplatok vo výške 1 €.
Hotovostný platobný styk 
 - poplatok za vklad alebo výber hotovosti (v EUR alebo cudzej mene) je 1%,minimálne 5 €.Predtým bol poplatok za vklad alebo výber hotovosti v cudzej mene (vprotihodnote vyššej než 99.581,76 € v priebehu jedného da) vo výške 1%.
ň
Elektronické bankovníctvo
 - vydanie druhého a alšieho autentizačného kalkulátora Digipass GO1 alebo
ď 
 Digipass GO3 pre toho istého disponenta je 20 € (predtým 19,92 €),- vydanie druhého a alšieho autentizačného kalkulátora Digipass PRO 700 alebo
ď 
 Digipass 270 Express pre toho istého disponenta je 40 € (predtým 36,51 €)
Platobné karty MasterCard
 Vydanie kariet:
MasterCard Gold
 v cene karty navyše: Služby J&T Concierge500 EUR (predtým 360 EUR/debetná karta a 460 EUR/Charge karta)
MasterCard Concierge „réservés aux femmes"
 v cene karty navyše: Služby J&T Concierge Reservé aux femmes500 EUR (predtým 360 EUR/debetná karta a 460 EUR/Charge karta )
MasterCard Premium Golf Card
 v cene karty navyše: Golfové poistenie, J&T Golf Concierge500 EUR (predtým 280 EUR/debetná karta a 380 EUR/Charge karta)Vydanie karty
MasterCard Standard
(Charge/Debetná karta) a
Virtuálnej kartyMasterCard
(Charge/Debetná karta ) je pre klientov naalej bezplatné, taktiež aj
ď 
 
 
bezhotovostné transakcie platobnými kartami sú bezplatné.Poplatky za transakcie platobnou kartou MasterCard:- výber hotovosti z bankomatu v zahraničí je 5 € + 1% (predtým 3,32 EUR + 1%),- výber hotovosti na prepážke banky/zmenárni na území Slovenskej republiky alebov zahraničí je 10 € + 1% (predtým 6,64 EUR + 1%).Poplatky za doplnkové služby k platobným kartám MasterCard:- opakované vydanie PIN čísla na žiados klienta vrátane doručenia 5 € (predtým
ť 
 3,80 €),- cestovné a úrazové poistenie - J&T Gold 50 € ročne (predtým 48,80 € ročne),- cestovné a úrazové poistenie - J&T Platinum 80 € ročne (predtým 75,10 € ročne),- za vydanie novej karty v prípade straty alebo krádeže banka zaviedla poplatok 10€.
OTP Bank od 1.1.2012Balíky služieb
Banka zvyšuje výšku mesačného poplatku pre tieto balíky:- balík
BASE 2,99 €
(predtým 2,69 €)- balík
PLUS 3,99 €
(predtým 3,29)Od januára banka nebude zriaova Balík EXTRA.
ď ť 
Banka mení aj
podmienky poskytnutia zavy z mesačného poplatku za
ľ 
 vedenie
:
Pre Balík PLUS
 
50% zava, ak:
ľ 
- min. objem kreditných obratov v EUR za aktuálny mesiac na otp KONTE (svýnimkou obratov medzi vlastnými účtami klienta) je 550 € (predtým 1500 €),alebo- min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrnpriemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených vOTP Banke Slovensko) je 20.000 € (predtým 25.000 €)
100% zava, ak:
ľ 
- min. objem kreditných obratov v EUR za aktuálny mesiac na otp KONTE (svýnimkou obratov medzi vlastnými účtami klienta) je 1500 € (predtým 2500 €),alebo- min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrnpriemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených vOTP) je 30.000 € ( predtým 40.000 €)
Pre Balík MAX50% zava, ak:
ľ 
- min. objem priemerných denných vkladov v EUR za aktuálny mesiac (súhrnpriemerných denných zostatkov na depozitných produktoch klienta vedených vOTP Banke) je 30.000 € (predtým 25.000 €)
Manželská zava pre manželov
ľ 
, ktorí majú vedené dva samostatné účty sbalíkom služieb Plus alebo Max vo výške 50% pre každého z manželov. Manželská
 
zava sa môže kombinova so zavou získanou na základe kreditných obratov alebo
ľ ť ľ 
 na základe priemerných denných vkladov a klient môže na základe kombinovanejzavy získa zavu vo výške 100%.
ľ ť ľ 
Do balíkov boli doplnené nové služby:otp KONTO Balík BASE a otp READY konto- zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva,- zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky,- zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu aCall Centra,- prvé 2 bezhotovostné debetné prevody realizované na základe Trvalého príkazuzadané v pobočke banky, resp. na základe inkasnej výzvyotp KONTO Balík PLUS a otp KONTO Balík MAX- zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva,- zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky,- zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu aCall Centra,- bezhotovostné debetné prevody realizované na základe Trvalého príkazu zadanév pobočke banky, resp. na základe inkasnej výzvy- bezhotovostné debetné prevody – realizovaná splátka úveruotp SENIOR konto- zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva,- zadanie povolenia na inkaso a trvalého príkazu v pobočke banky,- zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu prostredníctvom Internet Bankingu aCall Centra,otp KONTO Balík BASE, otp READY konto a otp SENIOR konto- 1 výber hotovosti z bankomatov OTP banky na území SR zahrnutý do balíka(predtým výbery neboli v balíku) otp KONTO Balík PLUS- neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov OTP banky na území SR vbalíku (predtým výbery neboli v balíku)
Úvery
Poplatok za vedenie úverového účtu:Spotrebné úveryotp ŠTUDENTSKÝ úver, otp AUTO úver, otp EXPRES úver, otp RUČITESKÝ
Ľ
 spotrebný úver, otp IDEAL úver, Úver zabezpečený finančným majetkom-
2,40 €
mesačne (predtým 2,20 €)Hypotekárne úveryotp HYPO úver, otp EASY úver, otp AMERICKÁ hypotéka-
3,40 €
mesačne (predtým 3,30 €)Ostatné zmeny (nie zmena predmetu zabezpečenia), platí pre všetky spotrebné ahypotekárne úvery-
40 €
(predtým 33 €)
Tuzemský platobný styk 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->