Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tara si Exilul anul I, nr. 7, mai 1965

Tara si Exilul anul I, nr. 7, mai 1965

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by romulus13
miscarea legionara, periodic din Spania
miscarea legionara, periodic din Spania

More info:

Published by: romulus13 on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
TARA
Sl
EXILUL
C(JRlRBiIVeUHMJlTIUAL
M1SCMUl
LBGIONARB
Anu}
I.
Nr.
7
l)ep6sltoI.fga:l·1.3(55-
1915
IHal196~GENOCID
IN
BASARAB
I
AChemarecatretoatasufIarearomaneascaFratiRomAni!Unnouval
de
ur,gie
5
I
aabatutasuprapoporului-nostru.Dupap
Le
r-d
er-eaLrrd.eeriden
te
Lnationale,icade-reaRowanieisubjuguldespotiemuluicomuniet,dupaemu±.gereaprinfortaadouaprovinciiscumpeinimilornoae-tre,BaearabiasiBucovinadeNord,ve~titristenevindelafra,iino~lridepestePrut.Intreagapopula}ierOm~ea8eadinBasarabia,Bue.!?vinadeNord~iTransnistria,treimi1ioane)Iijumatatedeoameni,eamenintatasadisparainpustieta,ile1n-ghetatealeSiberie!.UnnouPohodDaSibyr,depropor-,iinecunoscutepanaaeum,s'apus
in
ex,ecutieconformulti.meJ.orordinealeguvernuluisovietic.Deaetadata-
fiU
malisuntridiea~iindivizisinguraticipentruade-frl\j1aa
t
epe
Le
Kazakstanului,ci:fam!lii1ntregieuntsmuleedepepamantullorstrabun,incareate
in
vagoanedevite~iapoidescarca
t
einregiunideser
t
e,undenu1ia~teaptanicimacarunacoperemantsubcaresaseadaposteasca.AeoIo
in
bataiaar~itei.aploilors1a-erivatului,trebuesa1flrefacaeupre~ulunorc~pli-tesulerin~e
0
existentamizerabiJ.;\,peunpamantingrat~inepotrivit.pentruagricultura.Horcumiilefra,ii-no~tridinBasarabia,obi~nui'icu
0
altaclima,unaItrelief~iunaltorizontuman.Kazakstanulnues
t
e
0
intrepr.indereeconomac
a,
TranspIantarea.depopuLa
t
Lf,lntregi1naces
t
eregiuni_pustiin'Userve)lteexpansiuniiagrieoleaSovLe
te
Lo
e,-
I
 
1o.9
i
9
i!U'Vernan~iiactuali,criticAndge,I!Itiunea1u1_
HrU.!.
oiov.aureoun080utfalilllentulexperienfeldinKaaakatan.Toad.aceaatauriageau\.'cinaredeener,gfl,ivie~io..1ene
l
t;ilI,erv,e,teladistrugereasistelllaticaa.popula~lilorn,!rusediniaperiulaovietic.
In
tovArA,larOJll4nilorve~l~t4lni1ituanieni.letoni.eatoni,ru,ialbl,uora~ie-nitgeorgiepi,
~d
alt,epatiunldipCauo,aZ.Deoimatide-boll.fOaJllete
,I
intelllperiilenaturii.aupravietuito~iinu.aiaualtaperspeotive.decAt
.11&
eetopeaeoa1ntrunaJ!!eet,ec
uman
dinto,atera.sele
I
di.ncarevaie'9i
I
dupaspeciall,t!1inblologle\lIIlQn8.lregl.ului."hollos'ovl!.tlcus~.daralecarullimba,icultura,prinfortatmpr,!jurarilor,nupot£1decAtruse,ti.ExecutorulaceatordeportarilIIaaive,fAcutecuac~puldeastingeoriceurmAderomAniemdepepbAntu1.,-.f,Ant
a
luiStef.anCelMare,esteaetualulaeera,targen!.ralalpartiduluicomunistdinUniuneaSovietica,Leoni-daBreznev.Aeeaatafiara,inaintedea£iajunsin1na!ta,lIituatiede.aa,tazi,,i-afaoutuceni,eial.naparatul-deteroarealregimulul
,;1
,aiel,i-aeA9tlgatgradeleinpartido
A
participattmpreunaeuBrusciovla.toatecrim,!
Le
luiSt,a1in,fardaoEl.aataziaajunsi.nfrunteaimpe-riuluibol,evicliedatore,t,etoema1eAngeluipecareI-avareatcunemilulta
in
servieiuluneicauzedemente.
In
1950,BreznevB..fosttrimisdeStalin
11.1..
Chi9inausa1n-deplineas'c8.f'unc~iun,eade,,seeretargenerhl
1.1.1
partiduluieomunistdinRepublicaMoldoveneasca
~i,
faratndoiala,
1n
acealltaperioadaastudiatmijloaceledeaincheiad!_finitivdosarulprCl,vin,cii1orreclamat,ede
Ro.•
a.nl,reoo-.-,andndaplicareametod·elorradicale,carlconstautn.diatrugereabazeietnioeaacestorrevendicari.Deporta-;118dinBasarablaautnceputindate.dUPe.,cadereaaeel!!-te,iprovinei!inmlilnil,eSoviet'elor,inanu11940.pantrua1'1reluatecu9flIIaimareintensitate1nanu~1944.StalinalII.urit.arpoliticadeportarilornusamodifi-cat."Liberalul"H.rusciovainventtforllluiaIscelerataa"teritorii1arvirginel!dinKazakstan.pentruatrilllite-inSiberiaalti500.000deromAni.DarnumaisubBreznevdeportarileauiuatacestB.speetalarmant,urmarindu-a6eueleexterminarea1ntregeipopula~ilromAne~tidinae~steprovinei!.Dezastrulcea:meninfapeRomAnildinBasarabia,-Transnilltria,iBucovinanutrebuetratatoaunrenomenperifericarieiromAne,ti,carenua.feeteaEa6xistenva-n,eamuluinostrutn,genere.Nutrebuesaprivimiucruriie
2
superficial,1.Ane1lU1rWl!!!.euoftaturi
.AI'
fi
0
_re9ineiertate.gre,ala.SoarteanelUlluluino.tm.intota-litatealuiejoaoa1n.Basarabia.Deportar.lledeaicinuaeVOl'opr!
11.1.
gr&.IIitaPrutului.EleauntnUllallnceputulunOI'operatilidentica,carl.a
VOl'
tnt1ndepro~greeivaeupra1D.traguluipoporro.Aneec.Planulsecretal)toBeoveieates.e.d1sloce-intre8poporulro•.
.n••
cdintinuturileunds8e8e.ae,teasta.zipentru
.-1
r1eip!tnpuetlurile,i1.eneitatileeiberiene.Nuinventa.nim1c,inuvreae8.da.
0
fal~a
alar-
mao
EsufieientineasaexaminatiplanulValevpentru
a
ajUDge11.1.oelea9,iconciaziunf.,UlIlbre..Intrea1t,eenun.-tari,
s
ereco.lllandABligratiuneabralelor.de.unc!c1intrbtarAsoc1alista,intr'oaltataraaool&11.ta,cseace~eeamnEi.cadaeaa,cellt
p
Lan
vafi
pu
a~a.plicare,.aual-tulasema:m\,tor,atuneiauncitoriidinValeaDunar1ivorputeafitraiti
in
Ruat.9iSiberia,iartnlocur11e-lorarputeafiadu,iIBWlcltorirUfieaudealt.l1atio-nalltAti.Na
e
.nevoed,enlciuneforta1ntalpentra
a
l1e
da
seamaoEi.subpretextu1"eonetruiriieoeialill.ulul"-inSiberia9iregiunilearcticeseurmare,tedefaptdesradaeinareaele.en.tuluiro.mAneee,ilnl,ocu1.realu1cupopulatiietrAme.
In
planulValeTtrebuelIaoit1.-intenfiileaseUDeealeacelorcar!I-auconceput.Sicum.aeestplana£oetfauritdinordinulguvernululso-vietic.nu_.iineapeniciundubiucAprevederilelul-sinistrereprezintaorientarea9ivoin~aaceloracari-cArmuiescactualmentedestineleacestuit.periude.cl~viFraiiromAnidintarA.dinexil.dineeledouabericl,dinAustralia,dinEuropa.dinBaeer,abia"din-Bucovina,Uera~a,Caucaz81Siberia,ridicati-vaeaunsingur
0111
91cuultiaaene~giecontragenoeiduluipatr~natdeMoecova,ale,i\ruiobi,ectlveatedepopular,ea,1-deenat10nalizareaBasarabiei,Bucovinei9iTranenistr:lei.Strigatltn1umealargadurereavoa.tra,durerea~r.ti-lorvo,tri.a.u19idelavetreleloretrabune.Sgudu1t1nepEl.sarealWIIliprinmotiuni•.melll.orii9iproteete
I
adr,!,sateNatiunilorUnite,1tuturorge£llordeSt.te,1deguverne.Exieta
0
Co_ieiuneaDrepturl10rO.olu1aNa-tiunilorUnite,eus,ediulla.Geneva.Ace.staco.iaiune·artrebuisseizatadepribegisa
8e
oeupe,1decr1aelereeentedegeDocid,savAr,itedefiarel.aoecovitein-Basarabia'IllBucovina.Trebuesane1ncordbeutoti1-toateputeriletntr'oactiuneeo.unadeal.raareaop1-
 
nieipublicemorid
LaLe,
earesaiaaapec
t
de
ava.Lan
se,SiaeeastaactiunenutrebuesasestingadupacAtevaluni,eisadurezeindefinit,panacepoporulromandinBasarabia,Bucovina~iTransnistriavaob~inereparatiacuvenIta"repatriereatuturoroamenilorcariaufostsmu1'i!icuforiadeiavetrelelor1n'cs.depetimpulluiStalin.RomanidepretutindenilNumaietimpdepierdut
1E
in!!H\.lIixistenlafiz,!.cs.aneamuluinost.r-u1njoc.Candpoporulrom;i.neste10-vitdemoarte,nimeninuarevoiesaseBustragadelalupta,invocAndlocuricomune;niweninupoatefiatat-de'nesim~itor!ncAtsapriveascacuindiferentAlatrag.!dianeawuluilui.I.n.acesteceasuriaware,candmilioanederomAni-iaudrumulfara1ntoarcerealeSiberiei,Ierevine1nprimulrAnd.scriitorilor9ituturoracelorpribegicariljI-aucreatunnume~i
0
faima1narta,~tiin~a~iliteratura,onoareadeaaparaintegritateaetnica,ipoliticaaRomAniei.
E
0datoriederecunolJtin~Afa'l'adeneamul-careIe-adatviata9iIe-apL'tswuitgeniul.Protestelelorpotdana9tereunuiputerniccurentdeopiniein1u-meaintelectuala.,determin4ndguverneleapusenesacearasocotealaMoscoveipentrugenociduldinBasarabia.Preotidin.lumealiberalRuga~i-valuiDumnezeucasau9urezesoartamilio~nelordesufletenevinovate,condamnatesa-~ipetreaca-
r-e
e
t
u
L
vietiiinpamAnturileneospita1ierealeSiberiei,darnuuitatisaini'ormatidenouacriwasovietica,iforurilesuperioarealeBisericilorcAroraapariine'l'i,-ProblemadeportarilordinBasarabiadepA~e~tesferares-transaapoporuluinostru;aceastachestiuneafecteaza-umanitatea1ntreaga,sensibilitateacre~tinaatuturor-bisericilorlIiviitorulreligieilatoatepopoarele.HoaEdel,eateeaziucidpebasarabeni,darmAinevorintre-prindeincursiunigenocideasupraa.ltorpopoare.Preariiaudreptulsacear-asupe
r-Lord.Loz-Lor-
caatuncicAndBisericaseocupacuat&tasolicitudinedetoateraseledinlumesA-~ipIeceochii9iapreneferici~iiromAnidinB~
4
sarabia,carinuauntcre~tinideieridealaltaieri.c~dinprimeleveaeurialeepoceinoastre.InspecialRomAniidinAmericasegasescInpozi-fie.cea,waibunAdeaintreprtnde'0aciiune
de
lIIariepe-ranieInfavoareafratilordinBase.rab1a.PrinnlllDirul_.lormare,prill.posibilitArilelormateriale,prinputer-nicele80c~etatidecaredispun.eipotdenuntacu_reefieacitateactluneacriminalaaMoseovei.care,sub.._caideologieimar::r:iate,nuface
de
ca
t
aadistrugaunul
=
dupaaltul.popoarelecaricad1nghiareleei.M08e~vae_teinalllicu1Nr.1a1f:ntregeiomeniri9iacum17'1
inln=
deDIAnaei1nsa.ngerataspreblAndeleplaiuribase.re.benecasastingafiultimelepalpitatiideviataromAneasca"dinaceastaprovinci,e..FratiromA.ni"Fieca..repoa
te
safaeamu1tpe'ntruoauzapopo'ruluiromandinBase.rabia,dacaaavArleinbalan~adestinelornationaletoateputerllesufletuluisan.Umarla
uaar._
uniil!ntr'asf4ntAcr'edlnta,vomcre'a
0
maremi"caredeprotest,carevasguduioDlenirea9ioblige.pebarbarii_dinrasar!
t
sadeaInapoi.Sanee.ducemaminte
in
acell,teclipedeversurilepoetuluiAndreiMure9anu:"AcumoriniciodatasAdAm.dov·ezi1alumecA'nae-tevinimaicurgeun84ngederoman"
I
Tot!ceicarl
.aL
simt1n,etclocotulstl.ng,eluinob:l.lalRomeisaeeinall.fara,0vAire1napararearomllnismuluidelagraniralui_derasAritl,SfintelePa9ti1965HariaSima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->