Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Relatoria

Relatoria

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by Angel Armengol

More info:

Published by: Angel Armengol on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
DBJ$^b}!H$V$OO!Idn! 6?>3 ionobkm}b =3::D}o`oajh5 B~sjúdh
OAFD]KB JARJH IB HJOAFD]KB JARJH IB HJ NDKO^OÞA OAYB]JKB]ONJAJNDKO^OÞA OAYB]JKB]ONJAJ IB IB]BNGD^ GRKJAD^IB IB]BNGD^ GRKJAD^=3::=3::
VDHRKBA OO
OAFD]KB IB HJ ]BHJYD]ËJ B^SBNOJH SJ]JHJHOMB]YJI IB BWS]B^OÞA
I}j! Njyjhoaj Mdyb}d]bhjyd}j B~sbnojh sj}j hj Homb}yji ib Bws}b~oþa
^BN]BYJ]ËJ @BAB]JHD]@JAOUJNOÞA IB HD^ B^YJID^ JKB]ONJAD^PJ^GOA@YDA IN
NDKO^OÞA OAYB]JKB]ONJAJ IB IB]BNGD^GRKJAD^
 
OAFD]KB JARJH IB HJ ]BHJYD]ËJ B^SBNOJH SJ]J HJ HOMB]YJI IB BWS]B^OÞA=3::ËAIONBSê`oajYJMHJ IB JN]ÞAOKD^ _ ]BFB]BANOJ^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ow
OAY]DIRNNOÞA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
NJSËYRHD O5 OAFD]KJNOÞA @BAB]JH
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>J!N}bjnoþa ib hj ]bhjyd}ëj B~sbnojh }b~sjhid oa~yoyrnodajh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>M!Kjaijyd ib hj ]bhjyd}ëj B~sbnojh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6N!S}oanosjhb~ jnyovoijib~ ib hj ]bhjyd}ëj B~sbnojh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0:!^o~ybkj ib nj~d~ oaiovoirjhb~5 Hoyo`od b~y}jyï`ond ba kjyb}ojib homb}yji ib bws}b~oþa ibay}d ibh ~o~ybkj oayb}jkb}onjad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7=!Kbioij~ njrybhj}b~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:=>!Jriobanoj~ mhonj~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:>9!^bkoaj}od~  yjhhb}b~ ib y}jmjed nda jnyd}b~ b~y}j`ond~ ba hj }b`oþa!:>2!Oafd}kb Jarjh  s}dirnnoþa ib ndadnokobayd bwsb}yd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:06!S}daranojkobayd~ ibnhj}jnodab~ b~sbnojhb~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:7I!Bzrosd ib y}jmjed ib hj ]bhjyd}ëj B~sbnojh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:?B!Foajanojkobayd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=3
NJSËYRHD OO5 BVJHRJNOÞA ^DM]B BH B^YJID IB HJ HOMB]YJI IB BWS]B^OÞA BA BHGBKO^FB]OD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:J!Oay}dirnnoþa kbydidhdj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:M!Bvjhrjnoþa ~dm}b hj ~oyrjnoþa ib hj homb}yji ib bws}b~a ba hd~ B~yjid~kobkm}d~==:!J}`bayoaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===!Mdhovoj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>:>!M}j~oh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>79!Njaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!902!Ngohb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!236!Ndhdkmoj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!290!Nd~yj ]onj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!627!Nrmj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60?!Bnrjid}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0=:3!Bh ^jhvjid}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:33::!B~yjid~ Raoid~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:39:=!@rjybkjhj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::9:>!@rjaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:=::9!Gjoyë!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:=6:2!Gdair}j~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:>3:6!Ejkjonj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:9=:0!wond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:99:7!Aonj}j`rj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:09ooo
 
Sê`oaj
:?!Sjajkê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:73=3!Sj}j`rj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:79=:!Sb}õ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:76==!]bsõmhonj Idkoaonjaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:?9=>!Y}oaoiji Ydmj`d!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:?2=9!R}r`rj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:?6=2!Vbaburbhj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:?7
NJSËYRHD OOO5 BH IB]BNGD JH JNNB^D J HJ OAFD]KJNOÞA SÕMHONJ BA HJ^JKÏ]ONJ^
=::J!Oay}dirnnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=::M!S}oanosod~ }bnyd}b~ ibh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:9:!S}oanosod ib kêwokj iovrh`jna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:9j!S}okb}j nda~bnrbanoj ibh s}oanosod ib kêwokj iovrh`jnoþa5 bhib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa b~ hj }b`hj  bh ~bn}byd hjbwnbsnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:6m!^b`raij nda~bnrbanoj ibh s}oanosod ib kêwokj iovrh`jnoþa5 hjnj}`j s}dmjyd}oj ba nj~d ib b~yjmhbnb} hokoyjnodab~ jh ib}bngdib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa nd}}b~sdaib jh B~yjid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==>n!Yb}nb}j nda~bnrbanoj ibh s}oanosod ib kêwokj iovrh`jnoþa5 hjs}bbkoabanoj ibh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa ba nj~d ibndafhonyd~ ib ad}kj~ d ib fjhyj ib }b`rhjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==?=!S}oanosod ib mrbaj fb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=>:N!Ndaybaoid  jhnjanb ibh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=>2:!Ydij sb}~daj b~ yoyrhj} ibh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjna!!!!!!!!!=>2=!^rebyd~ dmho`jid~ sd} bh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjna!!!!!!!!!!!!!!=93>!Dmebyd d jhnjanb ibh ib}bngd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=909!Dmho`jnodab~ oksrb~yj~ jh B~yjid sd} bh ib}bngd ib jnnb~dj hj oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=2>j!Dmho`jna ib }b~sdaib} ib kjab}j dsd}yraj( ndkshbyj jnnb~omhb j hj~ ~dhonoyrib~ zrb ~bja fd}krhjij~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=2>m!Dmho`jna ib ndayj} nda ra }bnr}~d jikoao~y}jyovd zrbsb}koyj hj ~jyo~fjnnoþa ibh ib}bngd ib jnnb~d j hj oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=6:n!Dmho`jna ib ndayj} nda ra }bnr}~d erionojh oiþabd  bfbnyovdsj}j hj }bvo~oþa ib hj~ ab`jyovj~ ib bay}b`j ib oafd}kjnoþa!!!=0>i!Dmho`jna ib y}ja~sj}banoj jnyovj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=73b!Dmho`jna ib s}dirno} d njsyr}j} oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=?3f!Dmho`jna ib `bab}j} raj nrhyr}j ib y}ja~sj}banoj!!!!!!!!!!!!!!!=?2`!Dmho`jna ib okshbkbayjna jibnrjij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=?72!Hokoyjnodab~ ibh ib}bngd jh jnnb~d j hj oafd}kjnoþa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>32j!Nda~j`}jnoþa hb`jh  }b`rhjna ib hj~ bwnbsnodab~!!!!!!!!!!!!!!!!>32m!`okba ib ~janodab~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>=I!Ndanhr~odab~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>7ov

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MontseCortes liked this
Nicole Zavala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->