Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
huurai suunii tosol

huurai suunii tosol

Ratings:
(0)
|Views: 467|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

 
 
Îðøèë
 
1.
 
Ìàðêåòèíãèéí èäýâõæ¿¿ëýëò2.
 
Ñ¿¿íèé á¿òýö3.
 
Ñ¿¿íèé íàéðëàãà, øèíæ ÷àíàðûí ººð÷ëºëò4.
 
Ñ¿¿íä ìåõàíèê áîëîâñðóóëò õèéõ5.
 
Õóóðàé ñ¿¿ ¿éëäâýðëýõ òåõíîëîãè Ä¿ãíýëò
 
 
ªíººäºð ñ¿¿ öàãààí èäýýíèé ¿éëäâýðëýë õýðýãëýý íü àëü ÷ óëñã¿ðíèé òºðèéí áîäëîãèéí öºìä áàéíãà îðøèæ àðä èðãýäèéíõ íü ýð¿¿ë ýíõàç æàðãàëòàé àìüäðàõ áàòàëãàà íü áîëæ áàéíà.Àçèéí èõýíõ îðîíä ñ¿¿ öàãààí èäýýíèé õýðýãëýý íü òºäèéëºí õºã溺ã¿éá¿ð ìýäýõã¿é øàõàì áàéõàä ìàíàé óëñ øèíãýí õóóðàé ñ¿¿ ãýýä á¿õ òºðëèéíöàãààí èäýýã ºäºð òóòàìäàà õýðýãëýäýã áàéñàí ãýòýë îäîî ìàíàé óëññ¿¿ãýý õ¿ðòýë ãàäààä îðíîîñ èìïîðòîîð îðóóëæ èðäýã áîëñîí.20010 12-
р
 
сарын
 
байдлаар
 
манай
 
улс
1750
гаруй
 
тонн
 
шингэн
 
сүү
, 588
орчим
 
тонн
 
хуурай
 
сүү
 
гаднаас
 
авсан
 
байна
.Áèä ÿäàæ ë ñ¿¿ãýý áóñàä îðíóóäààñ àâäàãã¿é áîë÷èõâîë ýäèéí çàñàãòààòîìîîõîí õóâü íýìýð îðóóëàõ áîëíî. Òèéì ó÷ðààñ áèä óðä õºðø áîëîõÕÿòàä óëñààñ õóóðàé ñ¿¿ áîëîâñðóóëàõ òåõíèê òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýíäîòîîäûíõîî ñ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã õàíãàõ õýðýãòýé.
Òºñëèéí çîðèëãî
Ìîíãîë óëñûíõàà ñ¿¿ áîëîí ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéãäîòîîääîî á¿ðýí õàíãàæ, èìïîðòîîð îðæ èðæ áàéãàà ÷àíàð ìóóòàé ñ¿¿ ñ¿¿íá¿òýýãäýõ¿¿íèéã ººðèéí îðíû çàõ çýýëýýñ áàãà ÷ ãýñýí øàõàí ãàðãàõàä
оршино.
 
 
 
Ìàíàé ¿éëäâýð íü øèíýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ýõýëæ áàéãàà ó÷èð
õýðýãëýã÷èääýý òàíèóëàõ íü ÷óõàë…
 
Зар сурталчилгааг телевиз
o
р, сонин сэтгүүл, зурагт самбараар түгээхээртөлөвлөж
áàéíà
Зар
 
сурталчилгааны
 
төрөл
 
Хугацаа
 
 Үнэлгээ
  / 
төгрөг
 / 1
удаагийн
 
өртөг
 
Давталт
 
Нийт
 
өртөг
 
 
Т
V5
телевиз
 
Ìîíãîë óëñààõºãæ¿¿ëüå
- 120 000 4 480,000
 
Захиалгат
 
нэвтрүүлэг
 10
минут
 60 000 / 600 000
төгрөг
21,200,000
 
UBS
телевиз
 City news
мэдээллийн
 
хөтөлбөр
 10
секунд
 2500 25000
төгрөг
15 375000
 
Нийт
2055000
 
Д
 / 
д
 
Төрөл
 
Хэмжих
 
нэгж
 
Нэгжийн
 
өртөг
 
Нийт
 
үнэ
 
 
1
Çóðàãò ñàìáàð 5 140000 ì 700000
 
Нийт
700000

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munkhbayar MB liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->