Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Liberal Democrat London 2012 Manifesto

Liberal Democrat London 2012 Manifesto

Ratings: (0)|Views: 643 |Likes:
Published by Mark Pack

More info:

Published by: Mark Pack on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

 
@YOZA BGONZ$@KY FKDGKD$
\nco
 
Fkdgkd Fbioynf Gohkjynw hndb`ozwk `ky wao 9<>9Hnrkynf ndg Fkdgkd Nzzohifr Ofojwbkdz
ZOYBK_Z ZKF_WBKDZ$@KY FKDGKD$
 N Fbioynf Gohkjynw Hnrky ndg Nzzohifrnhibwbkuz `ky Fkdgkd‒z `uwuyo
FBIOYNFGOHKJYNWZ
 
@YOZA BGONZ$@KY FKDGKD$
\nco > k :0
Fbioynf Fkdgkd=
@NBYOY$ CYOODOY$ ZN@OY$
Saodwbhoznowkucabwbzdnwuynfwkwuydbdsngz&wk|fnrbwzn`ondgzow rkuzbcawz fk s$ Wanwbzudgozwndgnifoiuw bwzoffzFkdgkdzakyw$ WaoFbioynfGohkjnwzanpon|kzbwbpondg nhibwbkuzpbzbkd`kniowwoy Fkdgkd$Yngbjnfndgyonfbzwbj&nFbioynfFkdgkdskufgio`nbyondgcoodoy&hngo|kzzbifoiojnuzo bwbzzn`oy$@ykh juwwbdcjybhowk eoo|bdc`nozfk s& wnjefbdcrkuwaudoh|fkrhodw ndgiubfgbdcwakuzndgzkdos akhoz&waoFbioy nf Gohkjynwzanpozoy bkuzzkfuwbkdzwkwao jn|bwnf‒zibccozwjanffodcoz$Sbwa waoHnrky kFkdgkddks nfzkwaojbwr‒z \kfbjondgJbho Jkhhbzzbkdo& wabzbzngb` `oyodwebdg k` ofojwbkd$Soanpo waooq|oybodjowkeoo|Fkdgkdoyzzn`ondgyozwkowy uzwbdwaoHowyk|kfbwnd\kfbjo$ Kupbzbkdanzwaozn`owrkFkdgkdoznzbwziogykje$Bwbznfzkngb` `oyodwebdgk` ofojwbkdky FbionfGohkjynwz$@kwaoby zwwbhoson||yknjawabzofojwbkdnzn|nywrk` dnwbkdnfckpoydhodw$Fbioy nf GohkjynwzbdwaoJknfbwbkdCkpoy dhodwnyo gkbdcwaoybcawwabdcky wao sakfojkudwy r&jfondbdcu| Fnikuy‒zhozzndg juwwbdcwnqoz`k skyebdc|ok|fo$Fkdgkdoyzjndfkkenwuzbd ndos fbcaw&edksbdc wabzbzwaohndb` ozwkk` n zoybkuz&jyogbifo|nywrjn|nifok` ckpoydbdcFkdgkd$_dgoikwa Eod FbpbdczwkdondgIky bzMkadzkd& Fkdgkdanznffodzakw kbwz|kwodwbnf$ N`woy >9fkdcronyzwaorfonpoioabdg nFkdgkd sbwaoq|odzbpondgkpoy jyk sgog |uifbjwy ndz|kyw5nFkdgkdsaoyo yodwznyo wkkabcandg nhibwbkdwkk fk s5ndgnFkdgkdzjnyy ogirwao skyzwybkwz bdncodoy nwbkd$Bw bzwbho`knjandco$ Bwbzwbho`kzkhowabdciowwo$ Bw bzwbho`knFbioynfFkdgkd$ Rkuy zzbdjoy ofr&
Iybnd\nggbjendg Jnykfbdo \bgcokd
Fbioynf Gohkjynwjndgbgnwoz`kHnrky ndgGo|uwrHnrky kFkdgkd
 G o n y  F k d g k d o y &
 
@YOZA BGONZ$@KY FKDGKD$
\nco
@YOZA BGONZ$@KY FKDGKD$
Kuy Jkhhbwhodwz wk Rku$
\KFBJO NDG \_IFBJ$ZWNDGBDC WKCOWAOY$
Fkdgkd ang wao skyzw ybkwz `ky n codoynwbkd fnzwzuhhoy$ N pkwo `ky Iybnd \nggbje ndg waoFbioynf Gohkjynwz bd Hnr sbff zodg n |ksoy`ufhozznco wanw Fkdgkdoyz anpo ang odkuca k` abca fopofz k` jybho ndg |kky jkhhudbwryofnwbkdz sbwa wao |kfbjo bd kuy jn|bwnf jbwr$Bw‒z wbho `ky wao |kfbjo ndg |uifbj wk zwndg zbgo(ir(zbgo wkcowaoy ncnbdzw wao jybhbdnfz$ Nz Hnrky Iybnd \nggbje sbff nfzk wneo u| waok``bjo k` \kfbjo ndg Jybho Jkhhbzzbkdoy `ky Fkdgkd bdzwong k` gofocnwbdc bw wk n go|uwr ndgsbff |oyzkdnffr fong n dos oyn k` wkuca ndgyoz|kdzbpo |kfbjbdc bd Fkdgkd$
Dos Rkye zwrfo jybho yogujwbkdz ‚ `ky rkuy dobcaikuyakkg
£
Hkyo ikiiboz kd wao ionw$
So sbffcunyndwoo ::?<< |kfbjo bd wao How ir|ykwojwbdc fkjnf dobcaikuyakkg wonhz `ykhwao juyyodw Hnrky‒z juwz ndg |uwwbdc hkyo|kfbjo kd wao zwyoowz bd jkhhudbwboz hkzw nwybze `ykh cud ndg edb`o jybho
£
Pbzbifo |nwykfz$
So sbff bdjyonzo waopbzbibfbwr k` udb`kyhog k``bjoyz nw iuzr wynpofbdwoyjandcoz ndg bd wksd jodwyozoz|ojbnffr fnwo nw dbcaw
£
Zn`oy wynpof$
So sbff nffks dbcaw iuzoz wkzwk| kd yo~uozw jfkzoy wk |nzzodcoyz‒ `bdnfgozwbdnwbkdz ynwaoy wand nw `bqog iuz zwk|z
£
Fkjnf |kfbjbdc$
So sbff cbpo onjadobcaikuyakkg bwz ksd |fnd `ky |kfbjbdc ndgaks k``bjoyz nyo go|fkrog inzog kd snygzuyporz ndg bdpkfpbdc fkjnf |ok|fo ndg fkjnfiuzbdozzoz bd gojbzbkdz kpoy |kfbjbdc|ybkybwboz bd waoby nyonz
£
\nggbje \nwykfz$
So sbff aof| Fkdgkdoyzsak sndw wk yojfnbh waoby zwyoowz ir skyebdcsbwa jkhhudbwr cyku|z zuja nz yozbgodwzndg wodndwz nzzkjbnwbkdz |nwykffbdc bdcyku|z wk |yopodw jybho ndg io wao ‑orozndg onyz‒ k` wao |kfbjo
Wkuca kd jybhbdnfz& zu||kyw `ky pbjwbhz
£
Wkuca |nrinje zodwodjoz$
Wakzojkdpbjwog k` jybhbdnf k``odjoz sbff io hngowk skye bd wao jkhhudbwr wk yo|nr waoby goiwwk zkjbowr sabfo cnbdbdc dos zebffz ‚yok``odgbdc jnd io anfpog waykuca |nrinje

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->