Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
BLEEDER - Chapter 13: A Game of Knives

BLEEDER - Chapter 13: A Game of Knives

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Monica S. Kuebler
Keel tests Mills. "Are we destined to be enemies?"
Keel tests Mills. "Are we destined to be enemies?"

More info:

Published by: Monica S. Kuebler on Apr 10, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

 
KNCCGC[ 2 @fomdb T/ Lscknc{
 © ;92; @fomdb T/ Lscknc{/ Bnn [maewt [ctc{xcg/
 
Debywc{ 24: B Ab`c fh Lomxct
 
„Qebw gf M ebxc wf gf wf dfoxmodc }fs wf df`c6‐ Lccn”t m`ybwmcodc qbt
rsmdln} ws{omoa mowf b demngmte lmog fh gctyc{bwmfo/ M ebnh cuycdwcg em` wf
twb{w kcaamoa. yncbgmoa bog twf`ymoa emt hccw/ Ec”g kcco w{}moa —
 sotsddctthsnn} 
wf dfoxmodc `c wf bddf`ybo} em` kbdl wf emt {ff` hf{ wec
nbtw wco `moswct/ M ebg of mgcb qe} ec gmgo”w jstw hf{dc `c wf af qmwe em`/
 Qbt wemt emt ocuw ab`c6 Emt ocuw wctw6 Tccmoa mh ec dfsng `blc `c qbnl  qmnnmoan} mowf emt w{by6
Tf hb{. M”g {chstcg wf ksgac. bog ec”g ebgo”w bwwc`ywc
g wf g{ba `c. ksw ecys``cnncg `c qmwe qbxc bhwc{ qbxc fh y{f`mtct bog m`ybttmfocg yncbt. bnn qemnc twcbghbtwn} {chstmoa wf wcnn `c qebw ec ynboocg fo tefqmoa `c fodc qc afw wec{c/ Wec qefnc gmtynb} qbt so-Lccn-nmlc/ Ec qbt ocxc{ wemtbom`bwcg/F{ `b}kc webw!t jstw qebw M wfng `}tcnh qeco M twb{wcg dbxmoa/Foc fh st ebg wf
cxcowsbnn}/ Webw. f{ gcdnb{c fs{ nmwwnc w{my fxc{/ Qcdfsngo!w xc{} qcnn twbog b{fsog mo wec d{ccy} Ofthc{bws `stcs` hf{cxc{/ Mh 
mw qbto”w hf{ wec dncbo dnfwect M qbt qcb{moa. M `maew e
bxc kcco wec foc wfgf mw. ksw M qbto!w {cbg} wf amxc wec` sy jstw rsmwc }cw
bog byyb{cown} webw`cbow `blmoa dfodcttmfot/ Tbgn}. wec{c qbto!w bo}wemoa M dfsng btl Lccnhf{ webw qfsng cxco wec fggt kcwqcco st. ksw wec{c qbt foc wemoa webw`maew ncttfo emt bgxbowbac
tnmaewn}
/
 
KNCCGC[ ; @fomdb T/ Lscknc{
 © ;92; @fomdb T/ Lscknc{/ Bnn [maewt [ctc{xcg/
 
„Amxc `c }fs{ lomhc.‐ M gc`bogcg/
 
Lccn!t c}ct qmgcocg/ „[cbnn}6‐ Ec ebgo”w cuycdwcg webw/
 
„]ct.
 
{cbnn}
/ ]fs qbow `c wf w{stw }fs. tf y{fxc webw }fs w{stw `c hm{tw/‐
 
„]fs lofq M dfsng gmtb{` }fs mo wqf tcdfogt. cxco mh }fs ebg `} lomhc6‐
Ec qbt {maew. fh dfs{tc/ Emt y{cwc{obws{bn tyccg bog tw{coawe fsw`bwdecg`c of `bwwc{ qebw M qbt qmcngmoa/
„Ksw M”` kcwwmoa }fs qfo”w/‐ Wemt wm`c. M twfnc emt nmoc/
 
Lccn a{moocg bw `c. nfflmoa ebyymc{ webo M”g cxc{ tcco em`/ Mw abxc em` b
tecco fh es`bo
mw} webw M”g fon} anm`ytcg kchf{c mo hmwt bog twb{wt/ Ec qf{c
mw mod{cgmkn} qcnn/ Mo hbdw. mw `bgc em` bn`ftw {fasmten} ebogtf`c. bog Mebg wf {ctmtw wec s{ac wf t`mnc affhmn} kbdl bw em`/ M locq kcwwc{/ Ec qbt bd{cbws{c fh `bo} asmtct/Lccn {c`fxcg emt lomhc h{f` emt yfdlcw bog tobyycg mw fyco/ Ec wfttcg mwmowf wec bm{ tf webw mw wqm{ncg cog fxc{ cog fxc{ cog mo b emae. b{demoa nffy/
 Qeco mw db`c kbdl gfqo. ec dbsaew wec knbgcg tmgc mo emt ebog/ Mw gmgo”w
cxco omdl em`/ Weco ec fhhc{cg mw wf `c. ebognc c
uwcogcg/ „M qmte }fs qc{cnmlc wemt bnn fh wec wm`c.‐ ec tbmg. nb}moa fo wec deb{`. bog M {fnncg `} c}ctbw em`/ „Tecc{ oc{xc nfflt affg fo }fs/‐
 
„Gfo”w `blc `c stc wemt.‐ M we{cbwcocg. tobwdemoa wec lomhc fsw fh emt ebog
bog qbxmoa mw mo h{fow fh emt hbdc/
„]fs qfo”w.‐ ec tbmg. ffzmoa dfohmgcodc/ „Ofq dbo qc af6‐
 
 
KNCCGC[ 4 @fomdb T/ Lscknc{
 © ;92; @fomdb T/ Lscknc{/ Bnn [maewt [ctc{xcg/
 
Sobknc wf b{asc
f{ gcnb} 
bo} hs{wec{. M hfnnfqcg em` fsw fh wec`stcs`. ebyy} wf ncbxc bnn fh wec gcbg wemoat. bog wec sobotqc{cgrsctwmfot wec} nchw `c qmwe. hb{ kcemog/ Lccn asmgcg `c kbdl wf wec tc{xmdccncxbwf{. qemde M btts`cg qfsng wblc st kbdl gfqo mowf wec kfqcnt fh wecdf`yfsog. ksw motwcbg ec y{fgsdcg b lc} webw sonfdlcg b wmo} `cwbn hnby
gm{cdwn} kcocbwe wec cncxbwf{”t kbol fh kswwfot/ Motmgc mw qbt bofwec{ kswwfo
b tfnmwb{}. soos`
 kc{cg knbdl foc. qemde ec y{cttcg/ Wec gff{ qc”g jstw
 qbnlcg we{fsae tnmg dnftcg qmwe b dnsol bog b gff{ gm{cdwn} kcemog st
fycocg/ Nmlc wec ybocn. M ebgo”w ofwmdcg mw qbt wec{c/ Lccn hnmyycg wec hnby
dnftcg bog weco cumwcg we{fsae wec {cb{ fh wec cncxbwf{/ M hfnnfqcg em`.wcowbwmxcn}. fon} twcyymoa hsnn} motmgc qeco wec cncxbwf{ gff{t bn`ftwtrsbtecg `c/
„Qcndf`c wf `} {ff`.‐ ec tbmg. ty{cbgmoa emt b{`t/
 
Lccn”t kcg{ff` gqb{hcg `} dcnn mo cxc{} yfttmknc qb}/ Mw ecng b nb{ac hfs{
-yftwc{ kcg. b g{cttc{ bog bo b{`fm{c
ksw of dnftcwt
b tws{g}-nfflmoadec{{}-qffg gctl bog wqf `bwdemoa kffltecnxct. kfwe fh qemde qc{cecbxmoa. d{b``cg hsnn/ Mo wec b{cb wf wec {maew fh wec cncxbwf{ qbt b `ftwn} hsnn qcbyfot {bdl bog b tw{cwde fh dstemfocg. xmo}n hnff{moa webw. jsgamoa
h{f` tnmwt bog wcb{t mo mw. qbt stcg hf{ tyb{{moa y{bdwmdc/ Lccn”t kcg{ff`gmgo”w td{cb`
 
`fotwc{
 
sonmlc wec qcbyfo{} mo wec we{foc {ff`. wectc`bdct bog tqf{gt qc{c y{mtwmoc
 
 ksw mw gmgo”w cubdwn} tb} 
 
w}ymdbn wccobackf}
cmwec{/
„Mw”t omdc.‐ M tbmg. yfnmwcn}. twmnn wblmoa mw bnn mo/ M”g cuycdwcg wf tcc `f{c Lccn
mo wec {ff`/ Ksw byb{w h{f` wec fxc{hnfqmoa kffltecnxct. ofwemoa ec{c wfng`c bo}wemoa bkfsw em`/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->