Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

P. 1
CursoDeLadino.com.ar - Judeo Espanyol Proverbs of Daily Life Jews in Corlu Between the Years 1850 1950 - Gunluk Yasami (en Turco)

CursoDeLadino.com.ar - Judeo Espanyol Proverbs of Daily Life Jews in Corlu Between the Years 1850 1950 - Gunluk Yasami (en Turco)

Ratings: (0)|Views: 413 |Likes:
Published by Paulo Wagner

JUDEO-ESPANYOL ATASÖZLERİNDE
1850-1950 ARASI
ÇORLU MUSEVİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMI

JUDEO-ESPANYOL ATASÖZLERİNDE
1850-1950 ARASI
ÇORLU MUSEVİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMI

More info:

Published by: Paulo Wagner on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/08/2012

 
 
S $ K $
ı
{sjdovi Ùd`fr{`sf{`[l{pji O`i`nifr Fd{s`sù{ùOjs
ĺ
C`iifr` f Fcfo`pjsijr
ĺ
Jdjo`i`n Cji
ĺ
 
ı
{qjdpli C`i` f Fcfo`pjs
ĺ
O`i`n Cji
ĺ
 Clgslrj Sf}`
MVCFL.F[QJDPLI JSJ[Ò]IF_ 
ı
 DCF:561.:061 J_J[@ÈL_IV NV[FR
ı
IF_ 
ı
 D
ı
 D HÙDIÙG PJ
Ŕ
JN@
Ofg` OJ_CJR
ı
S?61?66:582Sf} Cjd
ĺ
Ŝ
njd
ĺ
= Clè$ Cr$ Sùrgjd J_J]
ı
{sjdovi ?118
 
 ``
 SF] LDJP@
•••••••••••••••••••••••••$$$$$$$
Jdjo`i`n
 
Cji
ĺ
dcj
•••••••
dvnjrji
ĺ
 
••••••$$$$$••••••••$‐
`d ej}
ĺ
rijc
ĺ
Ĝ
ĺ
 ’•••••••••••$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$••$$„
gldviv CLGSL_J SF]
ı
 `if `ih`i`
Sf} [jvdnj [
ĺ
dj
ĺ
I`{jd{ù{sù Ò
Ĝ
rfs`n Pòdfsnfi`
Ĝ
`‐d`d ;6$Njccf{`vpjr 
ĺ
dkj
••••••• ••••••$
hùdù {jjs=
•$,•$‐cf
pjq
ĺ
in
ĺ
Ŝ
 {lrvijd{lrvijrj ji
ĺ
djd kfjqijr {ldvdcj jcjp
ĺ
d sf}`d`d
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
‐df-
LPO
ı
_I
ıĔı
, LPÈLGIV
Ĕ
VPIJ
gjrjr fr`in`
Ŝ
s`r$
MÙ_ 
ı
ÙPF[
ı
 
GJDJJS
ı
%-)
ı
N]J
 
 ```
MVCFL.F[QJDPLI JSJ[Ò]IF_ 
ı
DCF:561.:061 J_J[@ ÈL_IV NV[FR
ı
IF_ 
ı
D
ı
D HÙDIÙG PJ
Ŕ
JN@Ò]
:30? p
ĺ
i
ĺ
dcj Pjevc`ifr Gjsli`g grji`èf
ı
}jofi f grji Bfrc`djdc‐
ĺ
d Fdh`}`{pldv `if
ı
{qjdpj‐cjdè
ĺ
gjr 
ĺ
ic
ĺ
ijr$ O`r oòiùnù pjg 
ĺ
d lijd ùigfifrf pfrif
Ŝ
s` o`r oòiùnù cf L{njdi
ĺ
Slqrjgijr 
ĺ
dj cl
Ĝ
rvpli jic
ĺ
$ È
ĺ
gs
ĺ
gijr 
ĺ
v}vd f }lriv plikvivgsjd {ldrj pliijrcj fkfi`pif fpj oj
Ŝ
gj o`è`ncf pj
Ŝ
jn
ĺ
d
ĺ
 p`s`rnfpfdifr L{njdi
ĺ
slqrjgijr 
ĺ
dj jrjo`ic`ifr$[visjd @@$ Ojpf}`s pvrs{v} gjin
ĺ
Ŝ
ov Pjevc`ifr` L{njdi
ĺ
ùigf{`df jic
ĺ
Ĝ
ĺ
dcjd ov pjdj 611 p
ĺ
i hfès`$Hfèfd ov }jnjd `è`dcf
ı
{qjdpj Pjevc`ifr` fpj [fbjrjc‐ijr %[fbjrjc {ò}kù
Ĝ
ù
ı
 orjd`kf
ı
{qjdpjcfnfgs`r) o`r ejpi` cf
Ĝ
`
Ŝ
`nf v
Ĝ
rjc
ĺ
ijr$ Jdkjg ov cf
Ĝ
`
Ŝ
`n UU$ pù}p
ĺ
icj oj
Ŝ
ijn
ĺ
Ŝ
s
ĺ
r$
Ŕ
òpif g`
ı
{qjdpj‐cjg` pj
Ŝ
jn o`è`nifr`d` sfrg fcfd Pjevc`ifr L{njdi
ĺ
slqrjgijr 
ĺ
dcj gfdc` pj
Ŝ
jn o`è`nifr`d` ofi`rifpfrfg o`r hfssl liv
Ŝ
svrcvijr$ Oj
Ŝ
gj o`r cfp`
Ŝ
if L{njdi
ĺ
slqrjgijr 
ĺ
dcj lijhfifdcf
Ĝ
`
Ŝ
`nifrf jpjg vpcvrnjc
ĺ
ijr ov ùigfd`d c`i`d` ò
Ĝ
rfdnfc`ifr {jdjsè
ĺ
o`if pfs`
Ŝ
s`rnfc`ifr$ BjgjsUU$ Pù}p
ĺ
iij o`ri`gsf l }jnjdj cf
Ĝ
`d cf
Ĝ
`
Ŝ
nfpfd Pjevc` slqivnv cf
Ĝ
`
Ŝ
nfpf oj
Ŝ
ijc
ĺ
 ò}fii`gif cfJsjsùrg còdfn`dcf f Sùrg viv{v `if o`ri`gsf$ Òpif g` pù}p
ĺ
i
ĺ
d {ldijr 
ĺ
dj cl
Ĝ
rv h`cfrfg e
ĺ
}ijdjd ovcf
Ĝ
`
Ŝ
`nif Pjevc`ifr Sùrg`pf‐cfg` Nù{iùnjd slqivnvd o`r ò
Ĝ
f{` licvijr$Ov èji
ĺ
Ŝ
njd
ĺ
d pj}jr 
ĺ
Pjevc` slqiviv
Ĝ
vdvd jsj{ò}ifr` f cfp`nifrcfg` hùdiùg pj
Ŝ
jn oj
Ĝ
ijn
ĺ
d
ĺ
 `dkfifnfg `è`d jddf{`d`d nfnifgfs` lijd Èlriv‐pv {fès`$ Jpr 
ĺ
kj Èlriv f sùn Srjgpj Pjevc`ifr`dkfddfs` `c` ò}fii`gif cf plg{vi Pjevc`ifr`d$ J{i
ĺ
dcj Srjgpj èlg fr`ni` slqrjgijr 
ĺ
lijd o`r pòrfc`r$ [jis Pjevc`ifr`d cf
Ĝ
`i _vnijr 
ĺ
d Frnfd`ifr`d f cjej o`rèlg hjpr`nù{i`n`d kfddfs` `c`Srjgpj7 f ’Ij Srjgpj„ lijrjg jd
ĺ
i
ĺ
rc
ĺ
$Ov èji
ĺ
Ŝ
nj 611 p
ĺ
i olpvdkj gviijd
ĺ
ijd jsj{ò}ù f cfp`nifr` `èfrfd o`r oòiùnif o`ri`gsfej}
ĺ
rijdn
ĺ
Ŝ
s
ĺ
r$ Ov jsj{ò}ifr` f cfp`nifr ò}hùd Pjevc` c`i`dcfd licvgijr 
ĺ
h`o` ji
ĺ
d
ĺ
 q Sùrgèf‐pfèfr`in`
Ŝ
ifrc`r$ Jrc
ĺ
dcjd Dj{rfcc`d Elkj `if `ih`i` lijd cfp`nifr `{f Sùrgèf Brjd{
ĺ
}kj f
ı
dh`i`}kf‐pf èfr`in`
Ŝ
ifrc`r$
JO[S_JKS
@d :30? sef Mfx{ xfrf fuqfiifc brln [qj`d op sef Kjseli`k nldjrke{ G`dh Bfrc`djdc jdc Zvffd@{jofi cvr`dh sef @dzv`{`s`ld$ [lnf {fssifc `d dfjrop klvdsr`f{ lsefr{ njcf sef`r xjp sl sefLsslnjd Fnq`rf$ Sel{f xel c`c dls il{f sef`r i`f{ cvr`dh sejs ildh jdc c`{j{srlv{ mlvrdfprfjkefc sef Lsslnjd rfjin$@s ej{ offd dfjrip 611 pfjr{ {`dkf sef Lsslnjd [visjd Ojpf}`s @@ hjf sef Mfx{ j dfx elnf$Cvr`dh sef{f 611 pfjr{ sef [qjd`{e Mfx{ lr [fbjrjc{ %[fbjrjc nfjd{ [qj`d `d Eforfx) xfdsserlvhe njdp srjd{`s`ld{$ Xe`if sefp {sjrsfc j dfx i`bf `d blrf`hd ijdc{ sefp ifbs ofe`dc sef`r [qjd`{e efr`sjhf jdc cffilqfc sef`r lxd i`bf{spif blrn`dh j hefssl$ @d lsefr xlrc{ sefp c`c dls`dsfhrjsf `dsl sef Lsslnjd xlric jdc c`c dls ifjrd sef ijdhvjhf lb sef Fnq`rf lr ffd qrlcvkf jdjrs`{s$ @s `{ ldip ijsfr `d sef {fkldc ejib lr rjsefr slxjrc sef fdc lb sef ?1
se
kfdsvrp sejs sef Mfx{{sjrsfc sl kejdhf j qrlkf{{ xe`ke ofhjd dlsjoip x`se Jsjsùrg jdc sef f{sjoi`{enfds lb sef Svrg`{e_fqvoi`k$Kelriv jdc sef xelif lb Serjkf xfrf j qjrjc`{f dls ldip blr sef Mfx{ ovs ji{l blr sef Hrffg{Jrnfd`jd{ jdc njdp lsefr n`dlr`s`f{ jdc `s xj{ kjiifc ’Ij Srjgpj„$ Sef xr`sfr lb se`{c`{{frsjs`ld kel{f Kelriv efr nlsefr‐{ elnfslxd j{ sef nj`d {lvrkf `d klnq`i`dh sef qrlfro{jdc `c`ln{ v{fc op sef Mfx`{e klnnvd`sp `d sef`r cj`ip i`f{ blr lfr 611 pfjr{$ Se`{ {svcpkldkivcf{ x`se j kjsjilhvf lb sel{f `c`ln{ jdc qrlfro{ sejs ejf {vr`fc `d sef ijdhvjhf lb sefMfx`{e klnnvd`sp vq sl rfkfds s`nf{ ‛ qrf{fdsfc `d sef jvsefds`k Mfx`{e c`jifks jdc srjd{ijsfc`dsl Svrg`{e$ Sef {fifks`ld `{ bliilxfc op sef qrlfro{ jdc `c`ln{ rfijsfc x`se Dj{rfcc`d Elcmjjhj`d qrf{fdsfc `d sef lr`h`dji x`se sef`r fr{`ld{ `d serff ijdhvjhf{ `$f$ Svrg`{e Fdhi`{e jdcBrfdke$

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ben Yafet added this note
Bu cok guzel bir calisma, Beki'yi tebrik ederim. Bu tezi nasil ismarliyabilirim ? Ayrica, yazarlari arasinda arkadasim Fani Ender'in de bulundugu, bir Judeo-Espanyol atasozleri kitabi var, o kitabi referanslar arasinda goremedim.
Paulo Wagner liked this
Paulo Wagner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->