Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dotaznik MS Ver4

Dotaznik MS Ver4

Ratings: (0)|Views: 2,788|Likes:
Published by Ľudia pre Malacky

More info:

Published by: Ľudia pre Malacky on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

 
Materská škola, Kollárova ul. 896, 901 01 Malacky
Vážení rodičia,dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka. Vďaka vašim názorom apripomienkam budeme môcť objektívne zhodnotiť úroveň spolupráce materskej školy(ďalej len MŠ) a rodiny a zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania vášho dieťaťa /vašich detí.
DOTAZNÍK PRE RODIČOV
1. Ktorú budovu MŠ Kollárova a číslo triedy vaše dieťa navštevuje:
a) Bernolákovab) Kollárovac) Hviezdoslavovad) Rakárenskáe) Štúrovač. triedy .......
2. Vyhovuje Vám lokalita budovy, do ktorej chodí vaše dieťa?
a) áno b) nie
3. Ako vodíte dieťa do škôlky?
a) pešo b) na bicykli c) autom d) kombinovane .......................
4. Máte k dispozícii voľné parkovacie miesta / resp. stojany na uzamknutie bicykla
a) áno b) nie
5. Vyhovuje Vám dĺžka prevádzky MŠ?
a) áno b) nie, vyhovovala by mi od: do:
6. Viete o tom, že výchovno-vzdelávací proces v MŚ prebieha podľa školskéhovzdelávacieho programu Štvorlístok?
a) áno b)nie
7. Poznáte zameranie a ciele MŠ? Viď. http://msmalacky.edupage.org/about/?
a) áno b) skôr áno c) skôr nie d) nie
8. Oboznámili ste sa so školským poriadkom MŠ a plánom práce školy?
a) áno b) nie
9. Využili ste možnosť konzultovať svoje pripomienky a názory s členmi Radyškoly?
a) áno b) nie c) nepoznám členov Rady školy
10. Využili ste možnosť konzultovať svoje pripomienky a názory s členmi Radyrodičovského združenia?
a) áno b) nie c) nepoznám členov Rady rodičovského zduženia
11. Ste spokojný/á s akciami a podujatiami v MŠ?
a) áno b) skôr áno c) skôr nie d) nie(uveďte dôvod)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
12. O dianí v triede a v MŠ sa dozvedáte:
a) rozhovorom s riaditeľkou školyb) rozhovorom s učiteľkamic) z informácii na nástenných tabuliach umiestnených v MŠd) na triednych schôdzkach združenia rodičov školye) z internetovej stránky školyf) z médiíg ) inak (uveďte ako).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Ste spokojný/á s kvalitou poskytovaných informácií o výsledkocha napredovaní vášho dieťaťa?
a) áno b) nie(uveďte dôvod)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Aké formy odbornej poradenskej činnosti využívate?
a) rozhovor s učiteľkamib) odborne prednášky učiteliek na triednych schôdzkach rodič. združeniac) ukážky priamej práce učiteľky s deťmi v trieded) besedy s odborníkmi (psychológ, logopéd, lekár) na triednej schôdzke RZe) nevyužívam žiadnu možnosťf) iné (uveďte konkrétne)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15. Ste spokojný/á s ponukou záujmových aktivít (krúžkov) a iných aktivít v MŠ?
a) áno b) nie(vaše pripomienky a návrhy ku krúžkom)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16. Ste spokojný/á s kvalitou stravovania vášho dieťaťa v MŚ?
a) áno b) nie(uveďtedôvod) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
17. Ste spokojný/á s hygienickou a estetickou úrovňou MŠ?
a) áno b) nie(uveďtedôvod) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Využívate možnosť vyjadriť svoje pripomienky ku kvalite starostlivosti o Vašedieťa?
a) áno b) nie
19. Poznáte mená učiteliek Vášho dieťaťa?
a) áno b) nie c) len krstné mená
20. Aké formy spolupráce rodiny a MŠ Vám najviac vyhovujú?
a) spoločné výlety a exkurzieb) spoločenské posedenia rodičov a detí spojené s kultúrnym programom detíc) cvičenia rodičov s deťmid) spoločné hry rodičov s deťmie) besiedkyf ) detský karnevalg) iné (uveďte konkrétne).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21. Ste spokojný/á s informáciami, ktoré Vám MŠ poskytuje o jej spolupráci sinými inštitúciami (zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, základnáškola, mestský úrad a pod.)?
a) áno b) skôr áno c) skôr nie d) nie
22. Ste spokojný/á s adaptačným procesom (daný zákonom č.245/2008), ktorýmmusí dieťa prejsť pri nástupe do škôlky?
a) áno b) nie(uveďtedôvod) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23. Stretli ste sa s negatívnymi informáciami o MŠ pred zápisom do škôlky?
a) áno b) nie(uveďte čoho satýkali) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->