Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02. Cap 2 Dezvoltarea Fizica 41-78

02. Cap 2 Dezvoltarea Fizica 41-78

Ratings: (0)|Views: 488|Likes:
Published by Marin Gh Ciobanu

More info:

Published by: Marin Gh Ciobanu on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
 _______________________________________________________
D e z v o l t a r e a f i z i c
ă
 
41
DEZVOLTAREA FIZIC
Ă
 
SCHIMB
Ă
RILE CORPULUI
Au loc treptat, uneori f 
ă 
ă 
a le observa.Dac 
ă 
te ui 
ţ 
i îns 
ă 
la pozele de-acum 2 ani 
ş 
i le compari cu cele noi, vei fi surprins cât de mult te-ai schimbat.
Pubertatea debuteaz
ă
:
-
la fete,
între 8-13 ani, în medie la 11 ani;
-
la
ă 
ie 
ţ 
i,
între 9-14 ani, în medie la 12 ani,dar se poate termina
ş
i la 18 ani sau mai târziu, în func
ţ
ie de ritmul fiec
ă
ruia de dezvoltare(
bioritm 
).Trecerea de la copil
ă
rie la maturitate sedesf
ăş
oar
ă
pe o perioad
ă
cuprins
ă
între 2
ş
i 7ani, timp în care corpul începe s
ă
capeteaspectul de adult.Cu fiecare genera
ţ
ie, perioada dematurizare apare mai devreme – la
 
ultimelegenera
ţ
ii, în
ă
l
ţ
imea medie a crescut; copiiisunt, în genere, mai înal
ţ
i decât p
ă
rin
ţ
ii
ş
i bunicii lor.
Mai înal 
ţ 
i decât  p 
ă 
rin 
ţ 
ii Cum te dezvol 
ţ 
i fizic: 
 
-
Cre
ş
ti rapid în în
ă
l
ţ
ime
ş
i greutate. Nu maie
ş
ti un copil. Ca b
ă
iat, po
ţ
i s
ă
cre
ş
ti în medie cu12 cm, iar ca fat
ă
 , cu 8 cm. De asemenea, ca b
ă
iat, cre
ş
ti în greutate pentru c
ă
faci mu
ş
chi,iar ca fat
ă
 , pentru c
ă
acumulezi mai mult
ă
 gr
ă
sime.
-
Caracterele sexuale devin evidente: î 
ţ
icre
ş
te p
ă
rul pubian
ş
i cel de la subsuoar
ă
 (axil
ă
); ca fat
ă
 , ai prima menstrua
ţ
ie, iar ca b
ă
iat ai un penis mai mare, p
ă
r pe fa
ţă
 
ş
i
ţ
i se
 
 îngroa
şă
vocea.
-
Creierul
ţ
i se dezvolt
ă
continuu. Leg
ă
turiledintre neuronii care comand
ă
activitatea fizic
ă
 ,emo
ţ
ional
ă
 
ş
i mintal
ă
sunt înc
ă
incomplete la începutul adolescen
ţ
ei, dar se maturizeaz
ă
 pân
ă
la sfâr
ş
itul acesteia. Astfel se explic
ă
de ce înc
ă
ai dificult
ăţ
i în a-
ţ
i controla emo
ţ
iile,impulsurile
ş
i judecata.
Cum 
ş 
i de ce ne maturiz 
ă 
m? 
Pubertatea se declan
ş
eaz
ă
când un semnaldat de
hipotalamus 
(o zon
ă
de la bazacreierului)
ş
i
 glanda hipofiz 
ă 
 , stimuleaz
ă
 ovarele (dac
ă
e
ş
ti fat
ă
) sau testiculele (dac
ă
e
ş
ti b
ă
iat) s
ă
creasc
ă
 
ş
i s
ă
produc
ă
profundemodific
ă
ri ale corpului.Aceste semnale sunt transmise de hormoni,prin sânge, în tot organismul.La un copil s
ă
n
ă
tos, între 8
ş
i 16 ani,hormonii declan
ş
eaz
ă
cre
ş
teri în greutate
ş
i în
ă
l
ţ
ime
ş
i stabilesc tipul constitu
ţ
ional: mic destatur
ă
sau înalt, sub
ţ
ire sau îndesat etcFiecare tân
ă
r este altfel, de aceeapubertatea poate începe la vârste diferite, darurmeaz
ă
acelea
ş
i etape.
Colegii au corpuri diferite 
 
Adolescen
ţ
ii_____________________________________________________________________
 
42
Începutul pubert
ăţ
ii este influen
ţ
at de gene(ereditate), s
ă
n
ă
tate, alimenta
ţ
ie, activitatefizic
ă
 
ş
i de mediu.Cre
ş
terea fizic
ă
devine mult mai rapid
ă
înadolescen
ţă
. To
ţ
i adolescen
ţ
ii trec prin aceea
ş
isecven
ţă
de modific
ă
ri fizice, dar vârsta la careapar, durata, viteza
ş
i amplitudinea lor suntvariabile.La fete, pubertatea începe de obicei maidevreme cu un an, decât la b
ă
ie
ţ
i,
ş
i se întindepe o perioad
ă
de 3-4 ani. Modific
ă
rilor sexualeli se asociaz
ă
o cre
ş
tere rapid
ă
; la 11-14 ani,fetele sunt mai înalte decât b
ă
ie
ţ
ii de aceea
ş
ivârst
ă
.
Fete mai dezvoltate fizic decât colegii de clas 
ă 
 
O fat
ă
de 12 ani, care arat
ă
matur
ă
 ,deoarece a trecut deja de pubertate, gânde
ş
te
ş
ise comport
ă
 
 îns
ă
tot ca un copil.La b
ă
ie
ţ
i, pubertatea se consider
ă
  întârziat
ă
 , când testiculele nu au început s
ă
sem
ă
reasc
ă
la treisprezece ani
ş
i jum
ă
tate.Dup
ă
vârsta de 16 ani, cele mai multe feteating în
ă
l
ţ
imea-limit
ă
 , de adult. Chiar dac
ă
 survine cu aproape doi ani mai târziu la b
ă
ie
ţ
i,cre
ş
terea este mai rapid
ă
 ,
ş
i continu
ă
pân
ă
în jurul vârstei de 20 ani.
(vezi „Tabelele de cre 
ş 
tere”) 
 
Cele mai evidente modific
ă
ri de cre
ş
tereapar la schelet, mu
ş
chi
ş
i aparatul genital.De obicei, mai întâi se lungesc picioarele,apoi se m
ă
resc coapsele, iar la fete pelvisul(por
ţ
iunea inferioar
ă
a corpului) se l
ă
rge
ş
te;apoi se l
ăţ
esc umerii
ş
i cre
ş
te trunchiul. P
ă
r
ţ
ilecorpului se dezvolt
ă
fiecare în ritmul lor, laintervale de cam 4 luni. Din cauza asta, pemoment, trupul poate p
ă
rea dispropor
ţ
ionatsau nearmonios. Oasele se dezvolt
ă
mai repededecât mu
ş
chii, rezultând o coordonare fizic
ă
 slab
ă
 
ş
i un aspect stângaci, caracteristic începutului adolescen
ţ
ei. Cre
ş
terea este maiaccentuat
ă
prim
ă
vara
ş
i vara.Modific
ă
rile oaselor sunt mai evidente lafa
ţă
. Maxilarul inferior (partea de jos a fe
ţ
ei) selunge
ş
te, ceea ce schimb
ă
aspectul fizionomiei.Mu
ş
chii se m
ă
resc, iar puterea cre
ş
te. La fete,dezvoltarea mu
ş
chilor se reduce mult dup
ă
 apari
ţ
ia primei menstrua
ţ
ii; la b
ă
ie
ţ
i, continu
ă
 un an – doi, dup
ă
ce au atins în
ă
l
ţ
imeamaxim
ă
 , ceea ce-i face mai puternici decâtfetele.
Durerile de cre 
ş 
tere 
Uneori cre
ş
terea este prea rapid
ă
 ,provocând a
ş
a-numitele
“dureri de cre 
ş 
tere” 
.Ele apar la coapse
ş
i gambe, mai ales noaptea,
ţ
in cam o jum
ă
tate de or
ă
 , pe o perioad
ă
decâteva luni pân
ă
la un an, dup
ă
care dispar.Sunt normale
ş
i nu necesit
ă
tratament.
ETAPELE PUBERT
ĂŢ
II
 
 _______________________________________________________
D e z v o l t a r e a f i z i c
ă
 
43
 Stadiile pubert 
ăţ 
ii (I-V) 
Pubertatea este împ
ă
r
ţ
it
ă
în 5 etape, pecare le po
ţ
i urm
ă
ri singur, în tabelul de mai jos:
FETE B
Ă
IE
Ţ
IEtapa I-a Prepubertatea
(între 8 
ş 
i 11 ani) 
- Arat
ă
 
ş
i vorbe
ş
te
 
ca uncopil.- Lipse
ş
te dezvoltarea se-xual
ă
extern
ă
 , la sâniese în eviden
ţă
doarmamelonul, îns
ă
ovare-le se m
ă
resc
ş
i începeproducerea de hormo-ni.
(între 9 
ş 
i 12 ani) 
- Unii încep s
ă
creasc
ă
 rapid.- Dezvoltarea sexual
ă
 nu se observ
ă
.- Hormonii masculinidevin activi
ş
i celulelese-xuale se maturizea-z
ă
.
Etapa a II-a Pubertatea timpurie
(între 8 
ş 
i 14 ani) 
- Sânii înmuguresc; ma-meloanele devin sensi- bile.- Primii peri pubieni(rari, u
ş
or pigmenta
ţ
i,drep
ţ
i, pe fa
ţ
a intern
ă
alabiilor mari).- Transpira
ţ
ie mirositoa-re.- Cre
ş
tere accelerat
ă
în în
ă
l
ţ
ime
ş
i greutate.- Corpul cap
ă
t
ă
conturfeminin.
(între 9 
ş 
i 15 ani) 
- Penisul u
ş
or m
ă
rit;- Testiculele m
ă
rite, de2 cm, scrotul se în-ro
ş
e
ş
te
ş
i începe s
ă
 atârne.- P
ă
r pubian drept, rar
ş
i sub
ţ
ire la baza pe-nisului.- Transpira
ţ
ie mirosi-toare.- Cre
ş
tere rapid
ă
în în
ă
l
ţ
ime; forma cor-pului se schimb
ă
; sedezvolt
ă
mu
ş
chii.
Etapa a III-a Pubertatea mijlocie
(între 9-15 ani) 
- Cre
ş
tere în în
ă
l
ţ
ime
ş
igreutate.-
Ş
oldurile se l
ăţ
esc; si-lueta este mai feminin
ă
.- Sânii
ş
i areolele sem
ă
resc, dar nu sunt înc
ă
proeminente.- P
ă
rul pubian se în-mul
ţ
e
ş
te, se închide laculoare
ş
i devine maicre
ţ
.- Vaginul se m
ă
re
ş
te
ş
iapare o secre
ţ
ie vagina-l
ă
albicioas
ă
.- Prima menstrua
ţ
ie (me-narha).
(între 11 
ş 
i 16 ani) 
- Continu
ă
s
ă
creasc
ă
 ,
ş
oldurile se l
ă
rgesciar mu
ş
chii se dez-volt
ă
.- Penisul cre
ş
te în lun-gime, iar scrotul sem
ă
re
ş
te.- P
ă
rul pubian se în-groa
şă
.- Apare prima ejacula-re (deseori în timpulsomnului).- Vocea începe s
ă
se îngroa
ş
e.- Apare p
ă
r pe buzasuperioar
ă
.
Etapa a IV-a Etapa preadult
ă
 
(între 10 
ş 
i 16 ani) 
- Sânii se m
ă
resc, se dez-volt
ă
 
ţ
esutul glandularmamar; areola
ş
i ma-melonul formeaz
ă
unmugure secundar ce seeviden
ţ
iaz
ă
deasuprarestului sânului.- P
ă
rul pubian se îngroa-
şă
 , cre
ş
te, este mai rardecât la adult
ş
i nu seextinde la coapse.- Apare p
ă
rul axilar.- Continu
ă
cre
ş
terea îngreutate care faciliteaz
ă
 menstrua
ţ
ia.
(între 11 
ş 
i 17 ani) 
- Penisul se îngroa
şă
 
ş
ise lunge
ş
te.- Testiculele
ş
i scrotulcontinu
ă
s
ă
creasc
ă
.- P
ă
rul pubian este maicre
ţ
 
ş
i mai gros; nu a- junge la coapse.- Cre
ş
terea accelerat
ă
  în în
ă
l
ţ
ime.- Dezvoltarea de tipmasculin a pieptului.- Pielea devine maigras
ă
.
Etapa a V-a De dezvoltare adult
ă
 
(între 12 
ş 
i 19 ani) 
- Sânii sunt maturi, ca laadult, doar mamelonuleste ie
ş
it în afar
ă
iarareola devine o partedin conturul sânului.- P
ă
rul pubian cap
ă
t
ă
odistribu
ţ
ie de triunghicu baza deasupra pubi-sului, de tip feminin,
ş
ise întinde pe suprafa
ţ
aintern
ă
a coapselor.- Cre
ş
terea în în
ă
l
ţ
ime încetine
ş
te, iar cea îngreutate continu
ă
.
(între 14 
ş 
i 19 ani) 
- Organele genitalesunt mature, de tipadult; diametrul tes-ticulelor este de 5 cm.- P
ă
rul pubian seextinde c
ă
tre ombilic(de tip masculin)
ş
ipe fe
ţ
ele interne alecoapselor.- Cre
ş
terea în în
ă
l
ţ
ime încetine
ş
te, iar cea îngreutate continu
ă
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rodica Podisor liked this
marcelcmv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->