Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07. Cap 7 Dezvoltarea Sexuala 125-212

07. Cap 7 Dezvoltarea Sexuala 125-212

Ratings:
(0)
|Views: 307|Likes:
Published by Marin Gh Ciobanu

More info:

Published by: Marin Gh Ciobanu on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
_____________________________________________________D e z v o l t a r e a s e x u a l
ă
 
125
DEZVOLTAREA SEXUAL
Ă
Adolescen 
ţ 
ii formeaz 
ă 
un grup neomogen.Între 13 
ş 
i 20 de ani, dezvoltarea sexual 
ă 
este uria 
şă 
. De aceea, elementele de educa 
ţ 
ie sexual 
ă 
au fost extinse în paginile urm 
ă 
toare, pentru a cuprinde întreaga gam 
ă 
de vârst 
ă 
.Desigur, ceea ce este util pentru un cuplu de 20 de ani, înainte de a p 
ăş 
i pragul vie 
ţ 
ii de adult tân 
ă 
r, nu se aplic 
ă 
unei prietenii la 13 ani, care  poart 
ă 
înc 
ă 
amprenta copil 
ă 
riei. Din motive  practice, totu 
ş 
i, în aceast 
ă 
carte, aceste aspecte sunt prezentate împreun 
ă 
.Cunoa 
ş 
terea sexualit 
ăţ 
ii, cu toate implica 
ţ 
iile pe care le presupune via 
ţ 
a sexual 
ă 
 activ 
ă 
 , face parte din educa 
ţ 
ia omului modern 
ş 
i este necesar 
ă 
în via 
ţă 
– mai ales în perioada adolescen 
ţ 
ei 
ş 
i tinere 
ţ 
ii.
SEXUALITATEA
Suntem fiin
ţ
e sexuale înc
ă
de la na
ş
tere.Sexualitatea este o func
ţ
ie vital
ă
a organis-mului, care cuprinde atât caracteristicilefiziologice, cât
ş
i comportamentul sexual, împreun
ă
cu iubirea
ş
i afec
ţ
iunea profund
ă
.Este influen
ţ
at
ă
de s
ă
n
ă
tatea fizic
ă
 , gândurile,ideile, valorile
ş
i emo
ţ
iile noastre. În schimb,are o influen
ţă
puternic
ă
asupra corpului,min
ţ
ii, emo
ţ
iilor
ş
i rela
ţ
iilor fiec
ă
ruia.
Sexualitatea adolescentului
Sexualitatea nu înseamn
ă
doar actul sexualpropriu zis, ci include atitudini fa
ţă
de sex,sentimentele fa
ţă
de corpul t
ă
u în schimbare,fanteziile romantice
ş
i sexuale, jocurile sexualecopil
ă
re
ş
ti, dragostea, s
ă
rutul, îmbr
ăţ
i
şă
rile,mângâierile erotice
ş
i diferite alte modalit
ăţ
i deexprimare. Manifestarea sexual
ă
este o nevoiede baz
ă
de-a lungul vie
ţ
ii
ş
i o component
ă
 esen
ţ
ial
ă
a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii umane.Adolescen
ţ
a este o perioad
ă
în caresexualitatea începe s
ă
devin
ă
evident
ă
 , un timpde c
ă
ut
ă
ri
ş
i experimente, de fantezii
ş
i tr
ă
iridiverse, de încorporare a sexualit
ăţ
ii în propriaidentitate. Creezi acum o punte între copilulaproape asexuat care ai fost
ş
i adultul care veideveni.
Intimitate 
 
Dorin
ţ
a
 A 
ş 
vrea 
ă 
m-ascund  într-un clopot de noapte 
ă 
ţ 
i pot mângâia 
ş 
oapta în somn,
ă 
dispar când î 
ţ 
i treci mâna peste pleoape 
ş 
i-n t 
ă 
cerea din tine s-adorm.
Camelia Jula
Π
ţ
i exprimi instinctele sexuale din nevoiade a-
ţ
i stabili o identitate sexual
ă
 
ş
i rela
ţ
iiintime cu al
ţ
ii. Ai o curiozitate nesecat
ă
pentrumisterele sexului. Te gânde
ş
ti dac
ă
 
ş
i cât e
ş
tide atractiv/
ă
 , cum s
ă
performezi
ş
i, uneori, careva fi viitorul vie
ţ
ii tale. De
ş
i deseori confuz
ş
ivulnerabil, ai cele mai mari
ş
anse s
ă
-
ţ
i dezvol
ţ
io identitate sexual
ă
matur
ă
.
Comportamentul sexual
Este diferit la b
ă
ie
ţ
i
ş
i la fete. Diferen
ţ
eleemo
ţ
ionale
ş
i de comportament dintre b
ă
ie
ţ
i
ş
ifete se accentueaz
ă
la începutul adolescen
ţ
ei,datorit
ă
presiunilor sociale de a se conformarolurilor tradi
ţ
ionale feminin
ş
i masculin
 
Adolescen
ţ
ii_____________________________________________________________________
 
126
determinate social. P
ă
rin
ţ
ii, colegii, profesorii
ş
.a. semnalizeaz
ă
adolescentului c
ă
va devenicurând un adult
ş
i trebuie s
ă
se comporte ca opersoan
ă
responsabil
ă
în devenire.Chinezii le-au descris prin conceptulcontinuu de
 yin-yan
 , în care
 yin 
reprezint
ă
 femininul, iar
 yang 
 , masculinul. Ambele sexeau calit
ăţ
i
 yin 
 
ş
i
 yang,
în propor
ţ
ii diferite.
Simbolul Yin-Yang 
Comportamentul
 yin 
este feminin,misterios, calmant, r
ă
 bd
ă
tor, subtil, introvertit,re
ţ
inut, holis-tic, dezorganizat, ascult
ă
-tor,reactiv, împ
ă
ciuitor
ş
i interiorizat; prime
ş
te ini-
ţ
ierea actului sexual
ş
i-l transform
ă
într-un actmutual.
Yin 
este atras
ă
de fanteziile romantice,de romane de dragoste cu final fericit.Comportamentul
 yang 
 , masculin, este -prin contrast - mai direct, agresiv, ini
ţ
iaz
ă
actulsexual, rapid, concentrat, extrovertit,aventuros, activ, organizat
ş
i combativ.
Yang 
 ,mai superficial, prefer
ă
imaginile vizuale, cufemei frumoase
ş
i aventuri rapide, exotice.Asemenea stereotipuri sunt folosite pentrua simplifica realitatea, care este extrem decomplex
ă
. Multe din calit
ăţ
ile masculine
ş
ifeminine sunt ambigui. Asem
ă
n
ă
rile dintremembrii celor dou
ă
sexe sunt mai numeroasedecât diferen
ţ
ele. În
ţă
rile mai dezvoltate
ş
i lapersoanele cu un nivel cultural mai ridicat,odat
ă
cu cre
ş
terea egalit
ăţ
ii între sexe, scadstereotipurile de femeie
ş
i b
ă
rbat, ca
ş
i modullor de comportare.
Stereotipuri sexuale
Stereotipurile sexuale sunt uneori negative
ş
i discriminatorii. Prejudecata (p
ă
rereanegativ
ă
preconceput
ă
)
ş
i discriminarea uneipersoane bazate pe sex se nume
ş
te
sexism.
Manifest
ă
ri de
sexism: 
 
-
fetele nu sunt tot atât de inteligente
ş
i decapabile s
ă
gândeasc
ă
logic, cum sunt b
ă
ie
ţ
ii;
-
 b
ă
ie
ţ
ii trebuie încuraja
ţ
i mai mult s
ă
fac
ă
 sport, decât fetele;
-
e mai de dorit s
ă
ai ca
ş
ef un b
ă
rbat, decâto femeie.Masculinitatea
ş
i feminitatea se potconsidera pe un continuum, cu atribute maimulte sau mai pu
ţ
ine pentru fiecare persoan
ă
.Aceasta duce la conceptul modern de
androgenie,
adic
ă
prezen
ţ
a la aceea
ş
i persoan
ă
 de calit
ăţ
i masculine
ş
i feminine. Conformacestui concept, o fat
ă
androgen
ă
ar aveaputernice tr
ă
s
ă
turi feminine (sensibilitate,empatie
ş
i expresivitate), dar ar fi
ş
i dominant
ă
 (tr
ă
s
ă
tur
ă
masculin
ă
), iar un b
ă
iat ar fi mai alesasertiv
ş
i practic (tr
ă
s
ă
turi masculine), dar
ş
igrijuliu, milos
ş
i expresiv (feminin). Unii copiidin
ţă
ri moderne, ca Suedia, sunt îndruma
ţ
i s
ă
 se dezvolte în mod androgen, de
ş
i - înmajoritatea restului lumii - continu
ă
s
ă
dominerolurile acceptate prin tradi
ţ
ie.
Psihotest
Pentru a în
ţ
elege mai u
ş
or c
ă
tre ce rolsexual te orientezi, - masculin, feminin sauandrogen - clasific
ă
-te, la fiecare dinurm
ă
toarele puncte, între 1 (niciodat
ă
sauaproape niciodat
ă
nu e adev
ă
rat)
ş
i 7(totdeauna sau aproape totdeauna e adev
ă
rat).
ORIENTAREA C
Ă
TRE UN ROL SEXUAL
1.încrez
ă
tor 31. ia decizii u
ş
or2.maleabil 32. milos3.serviabil 33. sincer4.î 
ş
i ap
ă
r
ă
opiniile proprii 34. independent5.bine dispus 35. calmant, alin
ă
tor6.capricios 36. îngâmfat7.independent 37. dominant8.timid 38. cu voce înceat
ă
 9.con
ş
tiincios 39. pl
ă
cut10.atletic 40. masculin11.tandru 41. afectuos12.afectat, teatral 42. solemn13.ferm 43. rezistent
 
_____________________________________________________D e z v o l t a r e a s e x u a l
ă
 
127
14.m
ă
gulitor 44. tandru15.fericit 45. prietenos16.personalitate puternic
ă
46. agresiv17.loial 47. credul18.imprevizibil 48. nepriceput19.viguros 49. face pe
ş
eful20.feminin 50. copil
ă
ros21.de încredere 51. adaptabil22.analitic 52. original23.simpatic 53. nu folose
ş
telimbaj violent24.gelos 54. dezorganizat25.are calit
ăţ
i de lider 55. competitiv26.sensibil la solicit
ă
ri 56. iube
ş
te copiii27.sincer 57. cu tact28.amator de riscuri 58. ambi
ţ
ios29.în
ţ
eleg
ă
tor 59. blând30.secretos 60. conven
ţ
ional
Scorul: 
Adun
ă
punctele de la numerele 1,4,7,10,13,16, 19,22,25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 55,
ş
i 58. Împarte totalulcu 20. Acesta este scorul t
ă
u de masculinitate.Adun
ă
punctele de la numerele 2,5, 8, 11, 14, 17, 20,23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56,
ş
i 59. Împartetotalul cu 20. Acesta este scorul t
ă
u de feminitate.Dac
ă
scorul t
ă
u de masculinitate este peste 4,9 (mediaaproximativ
ă
a scorului masculin)
ş
i scorul de feminitateeste peste 4,9 (media scorului feminin) atunci po
ţ
i ficategorisit androgen, dup
ă
clasificarea lui Bem S.L.,1977.
Ce este sexul
Sexul are în
ţ
elesuri diferite: masculin saufeminin, caractere fizice
ş
i apropiere fizic
ă
 
ş
iemo
ţ
ional
ă
de diferite grade, de la flirt pân
ă
lasex vaginal.Sub aspect fizic, de intimitate, sexul are ogam
ă
larg
ă
de manifest
ă
ri: de la manifest
ă
ri alelimbajului afectiv, la atingere, împreunareamâinilor, îmbr
ăţ
i
ş
are, s
ă
rut, mângâieri, pân
ă
lacontactul sexual (sex vaginal). Toate acesteasunt activit
ăţ
i sexuale.Sexul este un mod de a ar
ă
ta dragoste
ş
iafec
ţ
iune. Dar poate exista
ş
i de sine st
ă
t
ă
tor,ca act în sine (sex din curiozitate, aventurile deo noapte).Sexul este comunicarea cea mai intim
ă
  între doi oameni, ce are loc folosindu-ne decorp
ş
i - de cele mai multe ori - de suflet. Cândeste înso
ţ
it de încredere, comunicare
ş
i desentimente, experien
ţ
a sexual
ă
poate fi pl
ă
cut
ă
 ,emo
ţ
ional
ă
 , profund
ă
 
ş
i palpitant
ă
.
Activitatea sexual
ă
 
Reversul activit
ăţ
ii sexuale este abstinen
ţ
a.În trecut, o persoan
ă
era considerat
ă
 abstinent
ă
 , atunci când nu f
ă
cea sex vaginal.Totu
ş
i, atât sexul oral cât
ş
i cel anal suntconsiderate activit
ăţ
i sexuale. De
ş
i nu pot ducela sarcin
ă
 ,
ş
i acestea se asociaz
ă
cu sentimenteerotice, dar
ş
i cu unele boli transmise sexual.A
ş
a se explic
ă
faptul c
ă
o adolescent
ă
 „virgin
ă
” poate avea o activitate sexual
ă
  bogat
ă
.Cu timpul, pe m
ă
sur
ă
ce cap
ă
t
ă
 experien
ţă
 , stilul de a face sex al unei persoanese poate schimba.
Rolul sexului
Scopul biologic primar al activit
ăţ
ii sexualeeste acela de a duce la procreare; la oameni,este o modalitate intim
ă
de a exprima iubire,apropiere,
 
sentimente romantice
ş
i, în sfâr
ş
it,de a primi
ş
i oferi pl
ă
cere. Un cuplu platonicpoate tr
ă
i
 
dragostea, iubirea
ş
i intimitatea, f
ă
r
ă
 a face sex fizic (vaginal, oral sau anal), avândsatisfac
ţ
ii
ş
i împliniri de natur
ă
afectiv
ă
 ,cultural
ă
 , spiritual
ă
etc. Oamenii - de oricevârst
ă
- fac sex pentru c
ă
le produce o pl
ă
cerefoarte mare.
 
Pl
ă
cerea este un semn c
ă
 organismul func
ţ
ioneaz
ă
normal.Pl
ă
cerea sexual
ă
 , mai ales la fete, nu selimiteaz
ă
la zona genital
ă
 , ci se manifest
ă
peplan fizic, emo
ţ
ional, intelectual
ş
i spiritual.Peisajul, parfumul, muzica, mirosul corpuluiprietenului, o rochie care î 
ţ
i vine bine, cuvintedulci, mângâierile senzuale
ş
i fanteziile,contribuie la pl
ă
cerea sexual
ă
.La început, adolescen
ţ
ii nu sunt interesa
ţ
idoar de sex, ci mai mult de cunoa
ş
tere; deaceea, comunicarea între parteneri poate fi maiimportant
ă
decât ob
ţ
inerea pl
ă
cerii. Suntvirgine care nu au nici un fel de activitate

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
antonalina448503 liked this
Ursaciuc Samuel liked this
Udrea Cristian liked this
Marin Gh Ciobanu liked this
marcelcmv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->