Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
11. Cap 11 Dezvoltarea Emotionala 341-360

11. Cap 11 Dezvoltarea Emotionala 341-360

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by Marin Gh Ciobanu

More info:

Published by: Marin Gh Ciobanu on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D i v w l c t a x i a i o l
ŭ
` l k a c
č
 
=41
DIVWLCTAXIA IOL
Ũ
@LKAC
Ĉ
 
Ca m`t`xia cymx 
č 
x`` di xloèk 
č 
 # a` }`o 
ŭ 
`t
č 
 ci 
Ŝ 
`k` di gx`m 
č 
 # yk jlc ëk }tloam# ti/a` ëk
č 
chik`t 
Ŝ 
` }èkjici 
ŭ 
`/a ~`ix`t d`k lhxaf`5 ah`a ti/a` ~ytyt mlktxlca+ Ami}tia }ykt iol 
ŭ 
``+ Miwa a}io 
č 
č 
tlx a` oa` }`o 
ŭ 
`t ëk v`ya ëk maxi a` mè 
Ŝ 
t`jat my~a mao~`lkatycy` di glthac+ ^iktxy m 
č 
Ŝ 
t` 
č 
 ~`takyc imb`~i`# ty a` gl}t mic
č 
xy`a `/a gl}t ëkoèkat 
č 
my~a+ A` gl}t a 
Ŝ 
a di oèkdxy# m 
č 
 
ŭ 
`/ay dat camx`o`ci+ Ëk amic oloikt# a` }`o 
ŭ 
`t m 
č 
tlat 
č 
 cyoia i a ta+ My }`tya 
ŭ 
`` a}io 
č 
č 
tlaxi ti wi` ëktèck` oixiy ëk w`a 
ŭč 
 5 ami}ta i gaxoimyc i`+ Di amiia# i h`ki } 
č 
ti mykl 
Ŝ 
t`# } 
č 
 
Ŝ 
t`` myo }i ka}m iol 
ŭ 
``ci 
Ŝ 
` myo xiam 
ŭ 
`lkiv` ca ici+
MI ]YKT IOL
Ũ
@@CI
ś
@]IKT@OIKTICI
Iol 
ŭ 
``ci 
}ykt }t
č
x` agimt`wi di }myxt
č
 dyxat
č
 # ~c
č
myti }ay ki~c
č
myti# ~i maxi# ëk oaxio
č
}yx
č
 # ci ~ytio mlktxlca# ëk old mlk
Ŝ
t`ikt+Ici }ykt ëkdxi~tati m
č
txi ~ix}laki# lh`imti }ayamt`w`t
čŭ
` "
ŭ
`/i
gx`m 
č 
di l akyo`t
č
}`tya
ŭ
`i# ti
ëkgyx`i 
l ëktèo~caxi# }`o
ŭ
`
}`o~at`i 
~iktxy lakyo`t
č
~ix}lak
č
 
Ŝ
` i
Ŝ
t`
hymyxl} 
}
č
l ëktècki
Ŝ
t`itm+‧)+ Iol
ŭ
``ci }ykt d`gix`ti ga
ŭč
di jèkd`xi
Ŝ
`wl`k
ŭč
+ X
č
}~yk}yc iol
ŭ
`lkac ca l akyo`t
č
 }`tya
ŭ
`i ~lati g` ëkw
čŭ
at
"ëkw 
čŭ 
axi agimt`w 
č 
+
]ikt`oiktici 
}ykt tx
č
`x` agimt`wi `ktik}i# didyxat
č
oa` cykj
č
dimèt iol
ŭ
``ci
Ŝ
` xicat`w}tah`ci# di ir+6
dxajl}tia# jiclv`a# ximykl 
Ŝ 
t`k 
ŭ 
a#`kw`d`a# ado`xa 
ŭ 
`a+
]ikt`oiktici }i ka}m d`kiol
ŭ
``# ~x`k xi~itaxi# }tah`c`vaxi ëk t`o~
Ŝ
`jikixac`vaxi+Datlx`t
č
}tah`c`t
čŭ
`` clx# ~ytio akt`m`~amlkdy`ta agimt`w
č
a yki` ~ix}laki6 Ad`ka i}tijicla}
č
 # ëkdx
č
jl}t`t
č
itm+ ]ikt`oiktici }ykt~xldy}i di miia mi }`o
ŭ
`# }ay ci ~l
ŭ
` oldica#~x`k jèkd`xi# olt`wa
ŭ
`i
Ŝ
` wl`k
ŭč
+ I
Ŝ
t` ëktltdiayka mlk
Ŝ
t`ikt di }ikt`oiktici taci
"`yh`xi# }y~ 
č 
xaxi) 
+ A` }ikt`oikti `kticimtyaci
"myx`lv`tati# o`xaxi# ëkdl`ac 
č 
 ) 
 # i}tit`mi
"ado`xa 
ŭ 
`i 
 # tx
č
`t
č
ëk ga
ŭ
a gxyol}ycy`#
irtav) 
 # }ayolxaci
"datlx`i# ~atx`lt`}o) 
+Iol
ŭ
``ci
Ŝ
` }ikt`oiktici# di
Ŝ
` }i‛ëktèo~c
č
‟ ëk `ktix`lxyc kl}txy# ca k`wicyc~}`b`mycy`# ~lt g` ‛w
č
vyti‟# ‛m`t`ti‟# ‛}i}`vati‟#~iktxy m
č
}ykt irtix`lx`vati# ~x`k ir~xi}``iol
ŭ
`lkaci6/ o`o`m
č
6 old`g`m
č
x` aci gi
ŭ
i`6 ~lv`
ŭ
`a}~xèkmikiclx# o`
Ŝ
m
č
x`ci hyviclx5/ ~aktlo`o`m
č
6
ŭ
`kyt
č
 # oix}# xè}# ~cèk}#ji}tyx`5/ old`g`m
č
x` aci x`toycy` xi}~`xa
ŭ
`i`# h
č
t
č
`clx`k`o``# ~aclaxi# ëkxl
Ŝ
`xi# txioyx
č
tyx`#txak}~`xa
ŭ
`i# jlc ëk }tloam+Iol
ŭ
``ci ki ~lt mlktxlca
Ŝ
` ~lt `kgcyik
ŭ
aoldyc ëk maxi ki tx
č
`o w`a
ŭ
a "Yk`` hiay –}
č
 y`ti‟# }ay mlk}yo
č
dxljyx`# ~iktxy a g`ado`xa
ŭ
` di ja
Ŝ
m
č
}ay di ~x`itik`)+Ky ~l
ŭ
` mlktxlca ëk ëktxij`oi miia mi }`o
ŭ
`#dax ~l
ŭ
` mlktxlca oldyc ëk maxi xiam
ŭ
`lkiv` caiol
ŭ
``+Iol
ŭ
``ci
Ŝ
` }ikt`oiktici# ma
gx`ma# dxajl}tia 
 
Ŝ
`
}y~ 
č 
xaxia 
 # d`gix
č
di ca l ~ix}lak
č
ca acta#dim` }ykt ~ix}lkac`vati+
]ykt iolt`w 
č 
 
Ma adlci}mikt# i
Ŝ
t` di oycti lx` ml~ci
Ŝ
`t diiol
ŭ
`i+ Ëktx/l }`kjyx
č
v`# ~l
ŭ
` tximi y
Ŝ
lx di ca l}taxi di gix`m`xi# ca yka di tx`}ti
ŭ
i+ Ami}tigcymtya
ŭ
`` iol
ŭ
`lkaci }ykt ~xlwlmati diblxolk`# di }`}tioyc kixwl} ëk divwlctaxi# }ay
 
Adlci}mik
ŭ
``\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
=48
di lhl}iac
č
 # ac`oikta
ŭ
`i# xica
ŭ
``ci my mi` d`k fyx
Ŝ
+a++
Clmac`vaxi
]i }~yki m
č
iol
ŭ
``ci w`k di ca `k`o
č
5 ëkxiac`tati# ici }ykt clmac`vati
Ŝ
` ~xicymxati ëk~lx
ŭ
`ykia di fl} a mxi`ixycy`
"}`}tioyc c`oh`m ) 
+Ca adlci}mikt# ~lx
ŭ
`ykia }y~ix`lax
č
amxi`ixycy`
"clh`` gxlktac`) 
 # ykdi }i divwlct
č
 xa
ŭ
`ykia# }i oatyx`viav
č
ah`a ~i ca 8> di ak`+I}ti ykyc d`k olt`wici ~iktxy maxi am
ŭ
`lkiv`~ytixk`m iol
ŭ
`lkac ca amia}t
č
wèx}t
č
+
@o~lxtak
ŭ
a iol
ŭ
``clx
Iol
ŭ
``ci
Ŝ
` }ikt`oiktici }ykt `o~lxtakti~iktxy }
č
k
č
tati# gix`m`xi
Ŝ
` xica
ŭ
``ci my ac
ŭ
``+Dam
č
xiy
Ŝ
i
Ŝ
t` }
č
/
ŭ
` ëk
ŭ
icij` ~xl~x``ci iol
ŭ
``# wi`g` ma~ah`c }
č
ëk
ŭ
icij`
Ŝ
` mi }`ot ac
ŭ
``+
ś
` a}ta ë 
ŭ
` wag` di oaxi glcl} ëk w`a
ŭč
+Iol
ŭ
``ci `kgcyik
ŭ
iav
č
tlt mi gam`# myojèkdi
Ŝ
t`
Ŝ
` myo ti }`o
ŭ
`+ ]ymmi}yc
Ŝ
` gix`m`xia ëkw`a
ŭč
di~`kd# ky kyoa` di mlig`m`iktyc t
č
y di`ktic`jik
ŭč
 # dax
Ŝ
` di ah`c`tatia di a mykla
Ŝ
ti# a ëk
ŭ
iciji
Ŝ
` a ir~x`oa iol
ŭ
``ci
Ŝ
` }ikt`oiktici#~ximyo
Ŝ
` di }tah`c`tatia ta iol
ŭ
`lkac
č
 # ad`m
č
 di `ktic`jik
ŭ
a ta iol
ŭ
`lkac
č
+Iol
ŭ
``ci ëkmi~ }
č
}i glxoivi ëkm
č
d`kml~`c
č
x`i# mèkd ëkwi
ŭ
` }
č
ti ada~tiv` ca mici d`k fyx+D`k ~
č
mati# idyma
ŭ
`a iol
ŭ
`lkac
č
a ml~``clx
Ŝ
` adlci}mik
ŭ
`clx i}ti di oycti lx` c
č
}at
č
ca wl`a ëktèo~c
č
x``+
ś
mlaca# havat
č
~i xa
ŭ
`yki# ~yki~y
ŭ
`k ammikt ~i }t
č
x`ci iol
ŭ
`lkaci# atèt t`o~ mètlxd`kia
Ŝ
` d`}m`~c`ka ky }ykt agimtati+@ktic`jik
ŭ
a# ~xi
ŭ
y`t
č
di `k}t`ty
ŭ
``ci
Ŝ
mlcaxi# ky~xia axi di/a gami my w`a
ŭ
a iol
ŭ
`lkac
č
+ Yk``~xlgi}lx` `jklx
č
tltac iol
ŭ
``ci iciw`clx+
]
č
k
č
tatia iol
ŭ
`lkac
č
 
I
Ŝ
t` }
č
k
č
tl} iol
ŭ
`lkac mèkd6/ ë 
ŭ
` mlktxlciv` jèkdyx`ci# iol
ŭ
``ci
Ŝ
`mlo~lxtaoiktyc5/ a` l ~
č
xixi hyk
č
di}~xi t`ki5/ ky ti ca
Ŝ
` ëkw`k} di jxiyt
čŭ
`
Ŝ
` ëkmixm` }
č
cixivlcw`5/ ti ëo~x`itiki
Ŝ
t` y
Ŝ
lx+Ky i}ti diclm }`o~cy }
č
g`` adlci}mikt+ Di
Ŝ
`i
Ŝ
t` ëkm
č
di~ikdikt di ~
č
x`k
ŭ
`# ti }tx
č
dy`i
Ŝ
t`
Ŝ
` ë 
ŭ
` dlxi
Ŝ
t` d`k tlt }ygcityc }
č
g`` `kdi~ikdikt+I}ti ~ix`lada ëk maxi ir~ix`oiktiv` tlt6 d`gix`tiglxoi di waclx`# `di`# tyk}lx`# ëohx
č
m
č
o`kti+D`k ~
č
mati
Ŝ
`
ŭ
`j
č
x`# acmllc }ay dxljyx`+ Ëkmixm`}
č
agc` m`ki i
Ŝ
t`+Miia mi }`o
ŭ
` ëk amia}t
č
~ix`lad
č
i}ti ëkoaxi ~axti l xiam
ŭ
`i ca oldyc ëk maxi titxatiav
č
mi` d`k fyx# ëk }~im`ac ~
č
x`k
ŭ
``+ Dam
č
 ami
Ŝ
t`a ë 
ŭ
` axat
č
m
č
ti `yhi}m# ë 
ŭ
` dlwidi}m m
č
i
Ŝ
t``o~lxtakt ~iktxy i`# ë 
ŭ
` axat
č
mi a
Ŝ
tia~t
č
di cat`ki# mi ë 
ŭ
` tlcixiav
č
 
Ŝ
` mi ky#
Ŝ
` mloyk`m
č
h`kimy t`ki# atykm` a` oa` oaxi ëkmxidixi ëk t`ki+I
Ŝ
t` oa` ëkmxiv
č
tlx# dam
č
~
č
x`k
ŭ
`` }ykt oèkdx`di gicyc ëk maxi ti mlo~lx
ŭ
`# }ay ti cayd
č
mèkdgam` miwa diok di a~xim`at+ Diw`` mlkgyv
Ŝ
`ki}`jyx# dam
č
ami
Ŝ
t`a ë 
ŭ
` lh}ixw
č
kyoa`digimtici
Ŝ
` dlax ti mx`t`m
č
tlt t`o~yc+Ci/a` ~ytia m`t`
Ŝ
` clx mici }mx`}i oa` }y}# ëkmavyc ëk maxi ky ci
Ŝ
t`y+ Ëk gicyc ami}ta `/a` ~ytiaafyta }
č
ti afyti+
Jaoa iol 
ŭ 
`lkac 
č 
 
Ir`}t
č
l jao
č
caxj
č
di iol
ŭ
``# ~i maxi i h`ki }
č
 ci mykl
Ŝ
t`
Ŝ
` }
č
ci ~l
ŭ
` ir~x`oa+Dam
č
wi` ~ytia –m`t`‟
Ŝ
` `ktix~xita iol
ŭ
``cimiclx d`k fyx# ë` wi` ~ytia ëk
ŭ
iciji oa` h`ki+A}ta ë 
ŭ
` wa glcl}` glaxti oyct ëk w`a
ŭ
a }lm`ac
č
+
^AKLXAOA IOL
Ũ
@@CLX
]ikt`oiktyc di gix`m`xi }i oak`gi}t
č
dilh`mi` ~x`k vèohit
Ŝ
` cyo`klv`tati5 tx`}ti
ŭ
ia /~x`k ~cèk}# ëkmxyktaxi
Ŝ
` }ikva
ŭ
`i di a~
č
}axi5gx`ma / ~x`k tik}`yki# `o~yc}yc di a ti a}mykdi
Ŝ
` ëkmlxdaxi5 gyx`a ti gami }
č
}`o
ŭ
` m
č
ir~cldiv`
Ŝ
` }
č
atam`+Mb`~yc t
č
y xigcimt
č
di oycti lx` miia mi}`o
ŭ
`
Ŝ
` mi iol
ŭ
`` a`+ ^iktxy a ëk
ŭ
iciji myo
ŭ
` }iljc`kdi
Ŝ
ti ~i ga
ŭč
miia mi }`o
ŭ
`# ~x`wi
Ŝ
ti/ti ëkljc`kd
č
 
Ŝ
` o`oiav
č
ami}ti }t
č
x`+
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D i v w l c t a x i a i o l
ŭ
` l k a c
č
 
=4=

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mihai Sîrbu liked this
Cristina Ailoi liked this
adoe_10 liked this
Boboaka liked this
Marin Gh Ciobanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->