Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Twain Shall Meet

The Twain Shall Meet

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Deborah O'Toole
*EXCERPTS ONLY* An innocent meeting as children sparks a fateful yet perilous liaison between Shannon Larkin and Mike Sullivan. Will their romance follow the same tragic path forged by their mutual ancestors Colm and Molly?

The Collective Obsessions Saga continues with book three, "The Twain Shall Meet."

Shannon Larkin and Mike Sullivan are presumably unaware of the long connection between their two families. Yet their love affair seems destined to follow the same tragic path as the one forged by their mutual ancestors, Colm Sullivan and Molly Larkin.

Mike, who bears an eerie resemblance to his great-great grandfather Colm, is committed to an insane asylum after he attacks Shannon at the Larkin mansion and savagely kills one of her friends. Even while confined, Mike is still obsessed by Shannon and schemes to escape his mental prison.

Although Shannon finds happiness with newcomer Scott Page and begins a family with him, she cannot erase the memories of Mike from her mind.

Madness has consumed this fourth generation in the guise of Mike Sullivan, and he will stop at nothing to make Shannon his own.

"The Twain Shall Meet" is the third book in the eight-part Collective Obsessions Saga. The novel was released by Club Lighthouse Publishing in January 2012.
*EXCERPTS ONLY* An innocent meeting as children sparks a fateful yet perilous liaison between Shannon Larkin and Mike Sullivan. Will their romance follow the same tragic path forged by their mutual ancestors Colm and Molly?

The Collective Obsessions Saga continues with book three, "The Twain Shall Meet."

Shannon Larkin and Mike Sullivan are presumably unaware of the long connection between their two families. Yet their love affair seems destined to follow the same tragic path as the one forged by their mutual ancestors, Colm Sullivan and Molly Larkin.

Mike, who bears an eerie resemblance to his great-great grandfather Colm, is committed to an insane asylum after he attacks Shannon at the Larkin mansion and savagely kills one of her friends. Even while confined, Mike is still obsessed by Shannon and schemes to escape his mental prison.

Although Shannon finds happiness with newcomer Scott Page and begins a family with him, she cannot erase the memories of Mike from her mind.

Madness has consumed this fourth generation in the guise of Mike Sullivan, and he will stop at nothing to make Shannon his own.

"The Twain Shall Meet" is the third book in the eight-part Collective Obsessions Saga. The novel was released by Club Lighthouse Publishing in January 2012.

More info:

Published by: Deborah O'Toole on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
Armax~t} exjo7
Tba Tsi`k ]bill Oaat 
Hp Da`dxa Diltjk "ifi Dahjxib
J‐Tjjla
 
Mlqh L`cbtbjq}a ^qhl`}b`kc*B`}tjx`mil Xjoikma Ad`t`jk@]HK7 032/9/083==3/93/8Mj~px`cbt 8>98 Da`dxa Diltjk+ Ill x`cbt} xa}axuad+Mjuax Ixt7 T+L Diu`}jk Mj~px`cbt 8>98+Tb`} hjjf oip kjt ha xa~xjdqmad `k sbjla jx `k ~ixt s`tbjqt sx`ttak ~axo`}}`jk+ Tb`} hjjf `} i sjxf je e`mt`jk+ Ikp xa}aohlikma tj imtqil ~ax}jk} l`u`kc jx daid `} ~qxalp mj/`km`daktil+
 
Armax~t} exjo7 TBA TSI@K ]BILL OAAT Da`dxa Diltjk "ifi
Dahjxib J#Tjjla
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8
 
 IHJQT (TBA TSI@K ]BILL OAAT(
Tba Tsi`k ]bill Oaat 
hp Da`dxa Diltjk "ifi Dahjxib J#Tjjla `} tba tb`xd hjjf `k tba
Mjllamt`ua Jh}a}}`jk} ]ici
+ Tba kjual si} xalai}ad hp Mlqh L`cbtbjq}a ^qhl`}b`kc `kGikqixp 8>98+
 Ik `kkjmakt oaat`kc i} mb`ldxak }~ixf} i eitaeql pat ~ax`ljq} l`i`}jk hatsaak ]bikkjk Lixf`kikd O`fa ]qll`uik+ S`ll tba`x xjoikma ejlljs tba }ioa txic`m ~itb ejxcad hp tba`x oqtqil ikma}tjx} Mjlo ikd Ojllp: 
 ]bikkjk Lixf`k ikd O`fa ]qll`uik ixa ~xa}qoihlp qkisixa je tba ljkc mjkkamt`jkhatsaak tba`x tsj eio`l`a}+ Pat tba`x ljua ieei`x }aao} da}t`kad tj ejlljs tba }ioa txic`m~itb i} tba jka ejxcad hp tba`x oqtqil ikma}tjx}, Mjlo ]qll`uik ikd Ojllp Lixf`k+O`fa, sbj haix} ik aax`a xa}aohlikma tj b`} cxait/cxait cxikdeitbax Mjlo, `} mjoo`ttad tjik `k}ika i}plqo ietax ba ittimf} ]bikkjk it tba Lixf`k oik}`jk ikd }iuicalp f`ll} jka je bax ex`akd}+ Auak sb`la mjke`kad, O`fa `} }t`ll jh}a}}ad hp ]bikkjk ikd }mbaoa} tj a}mi~ab`} oaktil ~x`}jk+Iltbjqcb ]bikkjk e`kd} bi~~`ka}} s`tb kasmjoax ]mjtt ^ica ikd hac`k} i eio`lp s`tb b`o,}ba mikkjt axi}a tba oaojx`a} je O`fa exjo bax o`kd+Oidka}} bi} mjk}qoad tb`} ejqxtb cakaxit`jk `k tba cq`}a je O`fa ]qll`uik, ikd ba s`ll }tj~it kjtb`kc tj oifa ]bikkjk b`} jsk+
 
Ejx ojxa, cj tj7 btt~7**da`dxadiltjk+mjo*
 
Armax~t} exjo7 TBA TSI@K ]BILL OAAT Da`dxa Diltjk "ifi
Dahjxib J#Tjjla
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ=
 
TBA TSI@K ]BILL OAAT7
Armax~t exjo Mbi~tax Tbxaa
 Gqlp 903>Lixf`k M`tp, Oi`ka
O@FA LJJFAD IH]JLQTALP ]TX@F@KC tbit k`cbt+ Ba sjxa t`cbt e`tt`kc dixf/hlqadxa}} }limf}, ikd i l`cbt hlqa }`lf }b`xt tbit mlqkc tj b`} x`h mica+ Ba bid jk ha`ca hjjt}+ B`}bi`x si} exa}blp }bio~jjad, ikd eall eaitbaxp l`cbt tj b`} mjllix+Ba si`tad ejx ]bikkjk `k exjkt je tba Mjuak+ @t si} }t`ll xi`k`kc, }j ba bjuaxad qkdaxtba exjkt djjxsip ilmjua, }b`uax`kc }l`cbtlp, citbax`kc b`} si`}t lakctb s`kdhxaifaxtjsixd} b`} hjdp t`cbtlp+]bikkjk dxjua q~ ~xa}aktlp+ ]ba yq`mflp il`cbtad exjo tba mix ikd bqxx`ad tjsixdb`o+ (B`,( }ba armli`oad bi~~`lp, f`}}`kc b`o jk tba ojqtb+ Ba ~qllad bax mlj}ax ikd hqx`adb`} eima `ktj bax bi`x+(@#ua o`}}ad pjq,( ba }i`d }jetlp+]ba ljjfad q~ it b`o+ (D`dk#t pjq hx`kc ikp mljtba} s`tb pjq:(Ba kjddad, xaimb`kc djsk tj tba cxjqkd ikd ~`mf`kc q~ i }oill juaxk`cbt hic+(Paib, @ d`d+ Hqt @#o bj~`kc @ sjk#t kaad ikp mljtba} tjk`cbt+((Pjq#xa i dau`l, O`fa,( ]bikkjk tai}ad b`o+ (Mjoa jk, lat#} cj `k}`da ikd sixo q~ejx isb`la+(Tbap aktaxad tba Mjuak+ ]bikkjk#} mjq}`k Fau`k d`}mxaatlp }aitad tbao it i hjjtb`k tba xaix je tba mlqh+ I} }jjk i} tbap }it djsk, O`fa cxihhad ]bikkjk#} bikd qkdaxkaitbtba tihla+ (Mik sa cat i haax:( ba i}fad+ (@#ua kauax ti}tad jka haejxa+((]qxa,( }ba }o`lad it b`o+ (Pjq si`t baxa ikd @#ll cj tilf tj Fau`k+(]bikkjk silfad q~ tj tba eixtba}t mjxkax je tba ljqkca ikd ojt`jkad Fau`k juaxexjo tba hix+ Fau`k ljjfad uaxp oqmb l`fa b`} hxjtbax L`io, arma~t Fau`k si} oqmb tillax,hqlf`ax ikd fa~t b`} bi`x }auaxil `kmba} ljkcax+ Ba il}j l`uad it tba oik}`jk+ Ba sjxfadeqll/t`oa it tba lqohax pixd, hqt }~akt b`} ]itqxdip ikd ]qkdip auak`kc} it tba Mjuak+(Mik sa biua tsj haax}:( ]bikkjk e`killp sb`}~axad `ktj b`} aix+Fau`k cx`kkad (Sbit ixa pjq dj`kc: Ixa pjq txp`kc tj mjxxq~t tbit hjp: Bjs jld `}ba, ejx Cjd#} }ifa:((^lai}a, Fau`k,( }ba ~laidad+(Jfip, jfip,( ba mjkmadad liqcb`kclp+ (Ikd baxa @ tbjqcbt @ si} tba da}~j`lax je jqxmlik+ Ha diokad mixaeql+ @#o tif`kc i mbikma kjs i} `t `}+( Ba ~iq}ad, clikm`kc ixjqkd tbahix+ (Si`t i o`kqta+ Dj pjq fkjs sbaxa tba ao~ljpaa hxaif xjjo `}: Sbp djk#t tba tsj je pjq cj `k tbaxa `k}taid je }`tt`kc jqt `k tba j~ak: Tbaxa `} }joa haax `k tba ex`dca, @ tb`kf+Tbit sip pjq mik biua ~x`uimp ikd @ sjk#t ha }j kaxujq} ihjqt biu`kc tsj mb`ldxak `k}`datba hix+((Tbikf pjq, pjq#xa }j }saat,( ]bikkjk f`}}ad b`o jk tba mbaaf+Fau`k }kjxtad+ (Gq}t tifa `t ai}p jk tba ~jjx cqp+ Kjs cj jk s`tb pjq+ Ikd sb`lapjq#xa it `t, laiua hp tba himf djjx sbak pjq cj+(]bikkjk kjddad bi~~`lp ikd oida bax sip himf tj O`fa+ B`} apa} l`t q~ sbak ba}is bax i~~xjimb`kc+ ]ba }it kart tj b`o ikd ar~li`kad sbit Fau`k tjld bax+O`fa f`}}ad bax jk tba mbaaf+ (Lat#} cj tj tba hxaif xjjo tbak+(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->