Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25 Decembrie: data adevărată a Naşterii Domnului

25 Decembrie: data adevărată a Naşterii Domnului

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by Dan Constantin
Articol de pr. Dan Bădulescu decembrie 2008.
Articol de pr. Dan Bădulescu decembrie 2008.

More info:

Published by: Dan Constantin on Dec 12, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

 
 1
25 decembrie: D
ata adevărată a
N
aşterii
Domnului!
Pr. Dan Bădulescu
 
 Ca o
taină mare
 Ce copil român nu a cântat la vremea sa acest colind
în luna decembrie? Şi ce adult român nu le cunoaşte şi însomn? Deci, steaua din Bethleemul Iudeii a fost, este şi va ficu adevărat „o taină mare”, descoperită de Dumnezeuoamenilor, propovăduită de Biserică şi primită cu credinţă decătre
toţi dreptcredincioşii
 
cler şi mireni deopotrivă.
 
Dar, iată, pe această lume din ce în ce mai căzută cese îndreaptă cu paşi tot mai grăbiţi în braţele lui Antihrist, segăsesc şi alt fel de „credincioşi”, închinători ai „sfinteiştiinţe”, care nu se pot opri de a huli în aceste perioade
 binecuvântate ale marilor posturi, cum ar fi cel de acum al
 Naşterii Domnului. Astfel, ei toarnă pe gâtul celor dispuşi să
-
i creadă, fel de fel de ipoteze „ştiinţifice”, pe care
omul de
azi, (ce parcă ar trebui să poarte permanent acea bulină roşie de avertizare „şubred (în credinţă), în permanent pericol de prăbuşire”), cum ar fi cea a „des
c
operirii” adevăratei date a Naşterii Domnului,care după ei nu ar fi câtuşi de puţin cea bisericească, 25 decembrie, dată mărturisită de întreagacreştinătate cel puţin din veacul al V
-
lea încoace. Chiar şi astăzi, cei de pe aşa numitul „stil vechi”(„iulian”, tradiţional)
tot pe 25 decembrie sărbătoresc,
data de 6 ianuarie este cea de pe noul calendar 
(„gregorian”, modernist, civil)!
 
Iată spre exemplificare o ultimă „găselniţă” relatată de 
-
Astronomii susţin că Iisus s
-
a născut în luna iunie
 LONDRA / 15:06, 9.12.2008
 
Astronomii australieni susţin că Iisus s
-a
născut în luna iunie, după ce au cartografiat
 
 2
apariţia "stelei de Crăciun", despre care Biblia spune că i
-
a condus pe cei trei magi până în Betleem,la locul naşterii lui Cristos, informează telegraph.co.uk 
. Astronomii
au descoperit că steaua care i
-
a condus pe cei trei magi până la locul naşterii luiIisus a apărut deasupra Betleemului în urmă cu două mi
lenii,
 pe data de 17 iunie, nu pe 25decembrie
.
Cercetătorii susţin că "steaua de Crăciun
" a fost, cel mai probabil,
o aliniere spectaculoasă a planetelor Venus şi Jupiter, care s
-
au apropiat atât de mult, încât au început să străluceascăîmpreună, dintr 
-o
dată, "ca un singur far luminos".
 
Astronomul australian Dave Reneke a folosit un software complex pentru a cartografia
 poziţia exactă a tuturor corpurilor cereşti şi pentru a alcătui harta nocturnă a cerului, aşa cum aapărut ea în realitate, deasupra Pământului Sfânt, în urmă cu peste 2.000 de ani.
 
Această analiză a relevat existenţa unui
eveniment astronomic spectaculos, în jurul datei lacare s-
a născut Iisus.
 
Reneke a spus că cei trei magi au interpretat, probabil, acest eveniment luminos de pe cer cafiind semnalul pe care îl aşteptau. Astfel, ei au urmat calea indicată de această
"stea",
 
către loculnaşterii lui Iisus, la o iesle din Betleem, după cum a fost descrisă scena în Biblie.
 
Studiile în general acceptate
 
au plasat această naştere
în intervalul cuprins între anii 3 î.Cr.
şi 1 d.Cr.
 Folosind "
Evanghelia după Matei" ca punct de referinţă, Reneke a determinat că acest
eveniment planetar luminos s-a produs pe data de 17 iunie, în anul 2 î.Cr.
Acelaşi astronom, care este, totodată, şi editorul 
revistei Sky and Space,a declarat: "Avem
un software care poate să recreeze cu exactitate
cerul nocturn
,
 
aşa cum era el în oricare noapte din
secolele trecute".
Venus şi Jupiter 
s-
au apropiat foarte mult în anul 2 î.Cr. şi de pe Pământ
 păreau să fie o singură stea strălucitoare" 
, a explicat Reneke."
 Noi nu susţinem că era chiar «steaua de Crăciun
»,
ar mi se pare că este totuşi cea mai puternică explicaţie găsită până în prezent",
 
a adăugat astronomul australian. "
 Decembrie este o
dată arbitrară, iar oamenii au acceptat 
-
o ca atare, dar asta nu înseamnă că aşa s
-a întâmplat înrealitate",
a continuat Reneke.
Astronomul australian a declarat că
teoria
 
lui nu reprezintă în niciun caz o încercare dedefăimare a religiei, ci dimpotrivă
 , rezultatele sale vin în sprijinul religiei, din moment ce un corp
 strălucitor a luminat cerul deasupra Orientului exact în
 
 perioada descrisă de
textele religioase.Teoriile anterioare au speculat ideea exploziei unei supernove sau trecerea unei comete.
 Reneke consideră că, prin micşorarea
ariei de cercetare
 , tehnologia actuală a oferit cea maiconvingătoare explicaţie de până
acum.
 
Acestei şoapte a vrăjmaşului îi vom opune spre mărturisire şi zidire învăţătura adevărată aBisericii, aducând cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Ele au fost rostite în Răsărit unde încă se prăznuia în veacul al IV
-
lea Naşterea odată cu Botezul
pe 6 ianuarie. Dar, prin lucraredumneze
iască, acolo a ajuns ve
s
tea prăznuirii adevărate de la Roma, a datei de 25 decembrie.Pentru a risipi nedumeririle legate de această „inovaţie”, Sfântul a ţinut o Cuvântare din care am
 preluat fragmentele necesare.
În ea a atras atenţia asupra legăturilor: Naşterea Domnului pe 25decembrie înseamnă zămislirea (Bunavestire) pe 25 martie, şi naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
 pe 24 iunie, toate acestea legându-se una de alta în cel mai armonios chip. Acest lucru este foarte
important de menţionat, deoarece, din păcate circulă în mediile noastre bisericeşti ideea că acestedate sunt pur şi simplu conve
n
ţionale fictive şi simbolice, şi au fost fixate mai târziu de cătreBiserică prin „creştinarea” unor sărbători păgâne care celebrau solstiţiile. Astfel Crăciunul ar fi fost
 
 3
aşezat lângă solstiţiul de iarnă pentru a simboliza creşterea Soarelui (Hristos) şi a zilelor, şidescreşterea Sfântului Ioan Botezătorul
1
 
Sf. Ioan G
ură de
 Aur: Cuvânt la
aşterea
 Domnului
...Eu dore
am ca în această sărbătoare să văd biserica plină defraţi, precum este, şi dorinţa mea s
-a îndeplinit. Nu sunt nici 10 ani
împliniţi de când această zi s
-
a făcut cunoscută şi iată că eastrăluceşte prin râvna noastră ca şi când ni s
-ar fi predat din veac
şide mulţi ani, aşa că poate să o numească cineva cu dreptate,sărbătoare nouă şi veche. Nouă pentru că ea de curând ni s
-
a făcutcunoscută, veche pentru că ea îndată s
-
a făcut asemenea cusărbătorile cele mai vechi şi aşa zicând a ajuns aceiaşi măsură a
vechimei cu dânsele. Precum plantele cele nobile, când se pun în
 pământ îndată şi repede cresc la înălţime, aşa această sărbătoare, carela apuseni era demult cunoscută, iar la noi abia acum de câţiva ani s
-a
adus, aşa de repede a crescut şi aşa de
multe r 
oade a adus, precum şivoi vedeţi, biserica fiind plină până la refuz de mulţimea credincioşilor... Deci ca un părinte al
vostruîntru slujire, voi încerca a vorbi spre folosul vostru, pe cât îm
i stă în puterile mele şi cât darul lui Dumnezeu
îmi va da. De
ci ce doriţi voi să auziţi întru aceasta zi? Ce altceva decât să vorbim despre această zi. Euştiu că mulţi încă şi acum nu sunt lămuriţi întru sine despre această sărbătoare. Unii sunt pentru dânsa,alţii împotrivă, şi în toate locurile se vorbeşte despre
dânsa. Unii aduc
împotriva ei că este nouă şi abia decurând introdusă, alţii întăresc că încă şi proorocii au prevestit Naşterea lui Hristos, şi că ea este cunoscutăşi stimată din timpurile cele vechi de către toţi apusenii
:
 
de la Tracia până la Cadix.
Ei bine despre
aceasta zi vom vorbi noi! Căci aceasta zi măcar că nu se ştie prea multe despre dânsa, se află la noi înaşa de mare cinste, este lucru dovedit că ea când va fi mai mult cunoscută, se va bucura de o râvnă multmai mare. O cât mai mare pătrun
dere
ce veţi dobândi despre ea prin vorba mea, va mări şi mai mult plecarea noastră către dânsa.”
 Din articolul citat:
„Astronomii
 
au descoperit că steaua care i
-
a condus pe cei trei magi pânăla locul naşterii lui Iisus a apărut deasupra Betleemului în urmă cu două milenii,
 pe data de 17 iunie, nu pe 25 decembrie
.”
 
Sf. Ioan Gură de Aur: „Eu am trei dovezi, din care noi cunoaştem ca
acesta este timpul încare S-
a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu.
 
Steaua a adus pe magi de la răsări
t, porunca Cezarului a dus pe Maria în cetatea ei
 părintească, care s
-
a numit de prooroci ca loc de naştere a lui Hristos.
...Dar pentru ca s
ă
 
 pot face încă mai lămurită,
dovada că ziua
e astăzi este cu adevărat ziuanaşterii lui Hristos,
 
vă rog să luaţi minte, căci lucruri ce s
-au petrecut de demult voiesc a le readuce
în memoria noastră şi a aduce legi vechi, pentru a face dovada a tot ce spun.
..
Deci dacă o dată pe an la sărbătoarea corturilor intra Arhiereul în Sfânta Sfintelor să arătămacum că atunc
i s-
a arătat îngerul lui Zaharia tocmai când el era în Sfânta Sfintelor, căci s
-
a arătatnumai lui pe când el tămâia.
...
Acesta era în timpul sărbătorii corturilor şi a postului, căci aceastadin urma se înţelege prin cuvintele: ,,Să smeriţi sufletele voastre”. Iar această sărbătoare se făcea la
iudei
către sfârşitul lunii septembrie
. Aşadar atunci a zămislit Elisabeta. Acum este timpul săarătăm ca în a şasea lună de când Elisabeta purta în pântece pe Ioan, Maria a primit vestirea cea de
1
Ioan 3, 30:
 
Acela trebuie
să se
 
adaoge, eu a mă scădea.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
REXREX2013 liked this
1 hundred reads
alexcojocaru72 liked this
Nicu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->