Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szakdolgozat_ellenőrző_lista_2012

Szakdolgozat_ellenőrző_lista_2012

Ratings: (0)|Views: 228|Likes:
Published by Bence Weinwurm

More info:

Published by: Bence Weinwurm on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/12/2012

pdf

text

original

 
Szakdolgozat ellen
ı
rz
ı
lista
Definíciók
F
ı
szöveg
= a szakdolgozat szövege a címlapot, a kivonatot, a tartalomjegyzéket, azirodalomjegyzéket, a mellékleteket
NEM
számítva;
Kivonat
= a szakdolgozat elején, a címlapokat követ
ı
en, de a tartalomjegyzéket megel
ı
z
ı
enelhelyezked
ı
dokumentum, amelynek elemei:
 kulcsszavak
,
 f 
ı 
 bb források
,
 magyar nyelv
ő 
 összefoglalás,
idegen nyelv
ő 
(angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven)
 összefoglalás;
Idézés
= minden esetben
 kötelez
ı 
 , ha
olyan adat, gondolat, megállapítás van benne, amely
 nélkülözhetetlen a dolgozat megírásához
; ha a dolgozatot készít
ı
 
 alátámasztja vele állítását
;ha
 kritizál egy szövegrészt
, vitatkozik vele; ha a találó, szellemes
 megfogalmazást beépíti dolgozatába
, s ezzel kívánja emelni színvonalát;
Szó szerinti idézet
= olyan idézet, amelyet a dolgozat szerz
ı
 je szóról szóra átvesz egyforrásból;
Tartalmi idézet
= egy forrásban olvasható gondolat átfogalmazással történ
ı
rögzítése;
Nyomtatott szakirodalom
: könyvek, tanulmányok szerkesztett kötetekben, folyóiratcikkek;
Elektronikus szakirodalom
: az egyébként nyomtatott formában is hozzáférhet
ı
 szakirodalmak elektronikusan hozzáférhet
ı
változata (például: awww.jstor.orghonlapontalálható folyóiratcikkek vagy awww.mek.oszk.huhonlapon található könyvek);
Egyéb források
: napilapok, magazinok cikkei, interjúk, vállalati bels
ı
anyagok, elemzések ésegyéb empirikus kutatási jegyz
ı
könyvek, olyan internetes hivatkozások, amelyek
nem
esnekaz „Elektronikus szakirodalom” cím
ő
kategóriába;
 
KÖTELEZ
İ
ELEMEK
 VA N 
A f 
ı
szöveget
 megel 
ı 
 z
ı 
elemekküls
ı
borító
az 1. sz. mellékletnek megfelel
ı
en
bels
ı
borító
a 2. sz. mellékletnek megfelel
ı
en
kivonat
a
szakdolgozat kulcsszavai
nak feltüntetése a kivonatban (3-5 darab)a
legfontosabb
nak ítélt
források
feltüntetése a kivonatban (2-3 darab)a szakdolgozat
magyar nyelv
ő
összefoglalás
a a kivonatban (max. 1 oldal)a szakdolgozat
idegen nyelv
ő
 
(angol / francia / német / spanyol / olasz / orosz)
összefoglalás
a akivonatban (max. 1 oldal)a leadás
pontos dátum
ának
feltüntetése
a kivonat végén (az idegen nyelv
ő
összefoglalástkövet
ı
en)
 decimális
rendszer
ő
 
tartalomjegyzék
oldalszámokkal (3. sz. melléklet)
A
 f 
ı 
 szöveg
kötelez
ı
tartozékai
fejezetcímek a tartalomjegyzéknek megfelel
ı
en
A f 
ı
szöveget
 követ
ı 
elemek
irodalomjegyzékmellékletek (amennyiben nem a f 
ı
szövegben találhatóak, illetve segítik a f 
ı
szövegben leírtakmegértését, alátámasztják a leírtakat)
 
 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK
 J  S  Ü  
A f 
ı
szöveg legalább
36
, legfeljebb
60
oldal.A f 
ı
szövegben, a kivonatban és a tartalomjegyzékben használt bet
ő
típus és bet
ő
méret:
Times New Roman
 
12
 A lábjegyzetekben használt bet
ő
típus és bet
ő
méret: Times New Roman
10
 A f 
ı
szövegben és a kivonatban a sorköz:
1,5-es
 A lábjegyzetekben a sorköz:
szimpla
 A szöveg egésze (a lábjegyzetszöveg is)
sorkizárt
an igazított.A bal oldali margó:
3 cm
 A jobb oldali, az alsó és a fels
ı
margó:
2,5 cm
 A szó szerinti idézetek
összessége
 
idéz
ı
 jelek
között olvasható, és mindegyikhez társullábjegyzetes
hivatkozás, és
egyik szó szerinti idézet hossza
sem haladja meg
a 10 sor / 2bekezdés / 500 karakter határt.A tartalmi idézetek összességéhez is társul lábjegyzetes
hivatkozás.
 A szövegben decimális, folytatólagos
számozással
jelezni kell a hivatkozást.A nyomtatott
szakirodalomra történ
ı
hivatkozások
és az irodalomjegyzékben szerepl
ı
 nyomtatott szakirodalmak címleírásai a következ
ı
alapformát és annak az adott forrástípusravonatkozó variánsait követik:S
ZERZ
İ
:
 
Cím. Kiadás helye, Kiadó, Kiadás éve.(A szerz
ı
vezetékneve és keresztneve is kiskapitálissal szedend
ı
).
Szó szerinti idézetnél
az adott szakirodalomból az idézett
 oldalszám feltüntetése kötelez
ı
.Egy adott oldalra p., egy oldaltartományra pp. bevezet
ı
rövidítéssel hivatkozunk a címleírásután. Pl.: p. 35. valamint pp. 35–40.
 Például:
R
ÓKA
J
OLÁN
: Kommunikációtan. Budapest, Századvég Kiadó, 2002.M
C
Q
UAIL
,
 
D
ENIS
: A kommunikáció funkciói. In: H
ORÁNYI
Ö
ZSÉB
(szerk.): Kommunikáció I.:válogatott tanulmányok. Budapest, General Press Kiadó, 2003. pp. 305–323.Az elektronikus szakirodalomra történ
ı
hivatkozások a nyomtatott szakirodalmakra vonatkozóleírási szabályokat követik, és kiegészülnek a szakirodalom
elektronikus elérhet
ı
ségének,valamint az utolsó frissítés dátumának
feltüntetésével.A nem elektronikus szakirodalomnak min
ı
sül
ı
 
internetes forrásokra való hivatkozás
azalábbi formát követi, ha az elemek azonosíthatóak:S
ZERZ
İ
: Cím. In: Online tartalomegység neve {online} elektronikus hozzáférés, utolsó frissítésdátuma.Ha az elemek nem azonosíthatóak, akkor nem kell
ı
ket feltüntetni.
 Például:
 D
OMOKOS
L
ÁSZLÓ
: Az EMU tagság érezhet
ı
en gyorsítja a gazdasági növekedéstIn: Figyel
ı
Nethttp://www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503(2001.12.15.)A szakdolgozat
minimum 15 nyomtatott vagy elektronikus tudományos szakirodalomra
 hivatkozik.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->